Yaşar Rza oğlu Rzayev

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

1959-cu ildə Şərur rayonunun Şahbulaq kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1988-ci ildən Naxçıvan Şəhər Poliklinikasında, 1993-cü ildən isə Naxçıvan MR xəstəxanasının Travmatologiya şöbəsində travmatoloq-ortoped  kimi fəaliyyətə  başlamışdır. 2012-ci ildən tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. Ümumi təbabət və gigiyena kafedrasının müəllimidir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Anadangəlmə əyripəncəliyin müalicəsində ortopedik qurğunun tətbiqi. “Sağlamlıq” jurnalı,

№10. s.4-6. Bakı-1999.

 1. Əyripəncəliyin müalicəsi üçün ortopedik qurğu. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi.
 2. Patent № 97/000916. İxtira   (Patent)
 3. Əyripəncəliyin müalicəsi üçün ortopedik qurğu. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi.
 4. Patent № 97/001126. İxtira   (Patent)
 5. Anadangəlmə əyripəncəliyin müalicəsində ortopedik qurğunun tətbiqi. Ortopediya və travmatologiyanın aktual problemləri.Azərbaycan Respublikası Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun 55-ci ildönü-münə həsr olunmuş elmi məqalələr məcmuəsi, 32-ci buraxılış. s.191-197. Bakı-2001.
 6. Способ постепенной репозиции переломов плечевой кости с помощью винтевого витягивающего устройства. №15. 12.11.2001. ( Səmərələşdirici təklif).
 7. Anadangəlmə əyripəncəliyin erkən konservativ müalicəsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Fikir jurnalı. №7. s.32- 33. Naxçıvan-2002.
 8. Характер и обстоятельства внедрения инородных тел в ткани опорно-двигательного аппарата. Здоровье, 2002, №1. С.62-64
 9. Способ постепенной репозиции переломов плечевой кости с помощью винтевого витягивающего устройства. Здоровье, 2002, №8. С.56-59
 10. İkitərəfli anadangəlmə əyripəncəlikdə adduksiya deformasiyasının ortopedik qurğu ilə korreksiyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Jurnalı.. №10. s.102-103. Naxçıvan-2003.
 11. Anadangəlmə əyripəncəliyin dempferli asqı qurğusu ilə erkən konservativ müalicə üsulu. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. 14.02.2003. Vəsiqə №9.( Səmərələşdirici təklif)
 12. Коррекция деформации врожденной косолапости у детей раннего возраста с помощью эластичного подвесного стягивающего устройства. Ортопедия Травматология и Протезирование. №3. c. 93-94. Киев-2004
 13. Anadangəlmə əyripəncəliyin konservativ müalicəsi zamanı gips sarğısı və ortopedik qurğunun kombinasiyalı tətbiqi. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. 14.04.2006. Vəsiqə №24
 14. Anadangəlmə əyripəncəliyin funksional konservativ müalicəsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Xəbərlər Jurnalı. №19. s.139-141. Naxçıvan- 2006
 15. Bir yaşadək uşaqlarda anadangəlmə əyripəncəliyin gips sarğısı və ortopedik qurğularla funksional konservativ müalicəsi. “Sağlamlıq” Jurnalı. №5. s.90-93. Bakı-2006
 16. Anadangəlmə əyripəncəliyin Ponseti üsulu ilə konservativ müalicəsi. Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya Jurnalı. №1. s.100-102. Bakı-2007
 17. Anadangəlmə əyripəncəliyin müalicəsində tətbiq olunan ayaq bərkidici, uzaqlaşdırıcı ortez. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. 16.05.2008. Vəsiqə №34. ( Səmərələşdirici təklif)
 18. Uşaqlarda ayaq və aşıq-baldır oynağının norma və anadangəlmə əyripəncəlik zamanı rentgen-anatomiyası. “Sağlamlıq” Jurnalı. №1. s.36-43. Bakı-2008
 19. Uşaqlarda anadangəlmə əyripən-cəliyin ortopedik qurğularla konservativ müalicəsi. Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərinin POSNA ilə 2-ci Beynəlxalq Konfransının materialları. ABSTRAKT BOOK. s.66. Bakı-2008
 20. Anadangəlmə əyripəncəliyin konservativ müalicəsində abduksiyaedici ortezlərin rolu. Azərbaycan TOA-nın 5-ci Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransının materialları.ABSTRAKT BOOK. s.41. Bakı-2009
 21. Anadangəlmə əyripəncəliyin klinik dəyərləndirilməsi. Azərbaycan Tibb Jurnalı. №3. s.134-136. Bakı-2009. ( Səmərələşdirici təklif)

 

 1. Norma və anadangəlmə əyripəncəlikdə ayaq və aşıq-baldır oynağının postnatal inkişaf dinamikası. Naxçıvan Dövlət Universiteti.Elmi Əsərlər Jurnalı. №1. Naxçıvan-2010. s.98-101.
 2. Norma və anadangəlmə əyripəncəlikdə ayaq və aşıq-baldır oynağının postnatal inkişaf dinamikası. Naxçıvan Dövlət Universiteti.Elmi Əsərlər Jurnalı. №1. Naxçıvan-2010. s.98- 101.
 3. Anadangəlmə əyripəncəliyin konservativ müalicəsində abduksiyaedici ortezlərin rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Jurnalı. №1. Naxçıvan-2011. s.95-97.
 4. Abduksiyaedici ortezlərin geyinmə təlimatı. Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyi 30.12.2011.Vəsiqə №3.
 5. Körpə uşaqlarda anadangəlmə əyripəncəliyin müayinə üsulları və müalicəsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının 30 iyun 2009-cu il tarixli iclasının (protokol №\03)  qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir. Naxçıvan-2009.(Metodik vəsait)
 6. Müəmmalı yad cisimlər haqqında. Azərbayca Travmatologiya və Ortopediya jurnalı, 2009, №1-2, s.71-74
 7. Abduksiyaedici ortezlərin anadangəlmə əyripəncəliyin konservativ müalicəsində rolu. “Sağlamlıq” Jurnalı. №3. s.49-52. Bakı-2018