Malik Məhəmmədəli oğlu Əliyev

Baş müəllim

                     1953-cü ildə Culfa rayonunun Kırna kəndində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun pediatriya fakultəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə Culfa Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında sahə pediatrı kimi başlamışdır. 2006-cı ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Məhkəmə Tibbi Ekspertiza Birliyində ekspert kimi işləməklə Naxçıvan Dövlət Universitetində saat hesabına, 2009-cu ildən universitetin Tibb fakultəsində 1.0 aklad müəllim işləyir. 2015-ci ildən baş müəllimdir.

                     Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. ”Sağlamlıq üçün nə etməli”. Məqalə. “Arazın səsi” qəzeti, 5 may 2009, № 21(4517).
 2. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı haqqında”. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi,

«Xəbərlər» toplusu jurnal №-1, Naxçıvan, «Tusi» 2010, s-90-95.

 1. «Müstəqilliyin bərpasından sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı haqqında». Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, «Xəbərlər» toplusu jurnal cild 6,№-3, Naxçıvan, «Tusi» 2010, s-80-84.
 2. «Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişaf tarixi haqqında» (1950-1990).Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-2, Naxçıvan NDU, «Qeyrət» 2011.
 3. «Əziz Əliyev və onun Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında rolu». Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, «Xəbərlər» toplusu jurnal cild 8,№-1, Naxçıvan, «Tusi» 2012.
 4. «Naxçıvan Fizioterapiya xəstəxanasında bronxial astmalı xəstələrin fizioterapiya metodu ilə müalicəsi». Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi. «Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ» (27-28 iyul 2012-ci il keçirilmiş Beynəlxalq simpoziumun materialları), Naxçıvan.
 5. «Muxtar respublikamızın müalicəvi yeraltı su mənbələri». İntervyu. «Şərq qapısı» qəzeti 10avqust 2012, sayı:150(20555).
 6. «İnqilaba qədərki dövrdə Naxçıvanda səhiyyənin inkişafı haqqında». Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-1(48), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» 2012.
 7. «Naxçıvan Muxtar Respublika fizioterapiya xəstəxanasında bronxial astmalı xəstələrin müalicəsi (Speleoterapiya)». Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-1(49), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» 2013, səh 125-127.
 8. «II Dünya Müharibəsi dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişaf tarixi haqqında». Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-2(55), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» 2013.
 9. “Sağlam qidalanmaya gigiyenik tələblər”. Dərs vəsaiti. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi.NAXÇIVAN 2014.
 10. «İnqilabdan sonra (II Dünya müharibəsinədək) Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı haqqında». Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-8(64), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» 2014.
 11. «Dodaq və damaq yarığı anomaliyaları və Naxçıvanda rast gəlmə tezliyi». Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-3(68), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» 2015.
 12. «Son onillikdə (2001-2010-cu illər) Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı haqqında». Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-7(72), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» 2015.
 13. «Appendikulyar çıxıntının patoloji anatomik müayinəsinin appenisitin diaqnozunun dəqiq-ləşdirilməsində rolu». Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-7 (80), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» nəşriyyatı 2016.
 14. «Respublikamızda daha çox təsadüf edilən qida zəhərlənmələri». Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnal №-7 (88), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» nəşriyyatı 2017.
 15. «Tonziloektomiyadan götürülçüş biopsiya materiyalarının patoloji anatomik tədqiqatının diaqnozun dəqiqləşdirilməsində rolu». Elmi əsərlər jurnal №-7 (96), Naxçıvan NDU, «Qeyrət» nəşriyyatı 2018.