Güllü Sabir qızı Səfərova

Həkim pediatr,baş müəllim

Güllü Sabir qızı Səfərova 1985-ci ildə Rusiya Federasiyası Moskva şəhərində anadan olmuşdur.2003-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinə daxil olmuşdur.2009-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirmişdir.2010- cu ildə internatura pilləsini  TC İzmit şəhərində keçirmişdir. 2010-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsində yarım ştat həkim və tam ştat müəllim vəzifəsində çalışmağa başlamışdır.2016-ci ildən baş müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

 

Dərc olunmuş elmir əsərlər

1.Uşaqlarda fiziki inkişafın qanunauyğunluqları. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər jurnalı.2011,№2 (38),s.90-93