İsa Əli oğlu Abdullayev

Tibb elmləri doktoru, professor

 

Abdullayev İsa Əli oğlu 1955-ci ildə Naxçıvan MR, İliç rayonunun (indiki Şərur rayonu) Ulya-Noraşen (indiki Oğlanqala kəndi) kəndində anadan olmuşdur. 1971-1977 ci illərdə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakultəsində təhsil almışdır.

1978-ci ildən Ə.Əliyev adına Naxçıvan Mərkəzi uşaq xəstəxanasında həkim-cərrah kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1984-cü ildə müsabiqə yolu ilə Moskva şəhərində Lenin ordenli 2-ci Moskva Dövlət Tibb institutuna əyani məqsədli aspiranturaya daxil olmuş,1987-ci ildə Müalicə-profilaktika fakultəsinin ümumu cərrahiyyə kafedrasında “Kəskin destruktiv pankreatitlərin kriodestruksiya və pankreas axarının okklyuziyzsının birgə tətbiqi yolu ilə müalicəsi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək tibb elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışam.

1987-1992-ci illərdə Ə.Nağıyev adına Naxçıvan şəhər Mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

1992- 2004-cü illərdə N.Nərimanov adına Naxçıvan Respublika xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində həkim-ordinator vəzifəsində çalışmışdır.

2004-2007-ci illərdə Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardımın təşkili şöbəsində baş məsləhətçi cərrah vəzifəsində işləmişdir.

2007-ci ildə Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkəzində baş həkimin müalicə işləri üzrə müavini, 2009-cu ildən isə həmin mərkəzin cərrahiyyə şöbənin müdiri vəzifəsinə təyin olunmuş və hal-hazırda bu vəzifədə çalışır.

2003-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakultəsində baş müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibbi Klinik Fənlər kafedrasının professorudur.

140-dən çox elmi və elmi-kütləvi məqalənin, 2 metodik vəsaitin, 1 monoqrafiyanın və 15 səmərələşdiricı təklifin müəllifidir.

2005-ci ildən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin və Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqları Assosiasiyasının orqanı olan “Cərrahiyyə”, 2020-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin orqanı olan “Sağlamlıq” elmi-praktik jurnallarının redaksiya şurasının üzvüdür.

2016-cı ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi cərrahiyyə kafedrasında “Peritonitlərin kompleks müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları” mövzusunda doktorluq dıssertasiyası müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə tibb elmləri doktotu elmi dərəcəsi verilmişdir.

2001-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı, 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Pul mükafatı”, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı, 2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar həkimi, 2009-cu ildə isə Tərəqqi medalı ilə təltif edilmişdir.

2009-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi şurasının qərarı ilə “İlin alimi” fəxri adı ilə, 2015-ci ildə isə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası “Avropa nəşr mətbuat evi”nin “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı ilə təltif edilmişdir.

Ailəlidir, 3 övladı var.

Elmi əsərləri:

 

 1. Abdullayev İ.Ə. Tələbə gənclər Arxangelksdə. Sovet Naxçıvanı ,1975.
 2. Абдуллаев И.А. Мы из Баку Газета «Заря Коммунизма» Верещагинск. Пермская область 1977. №89.
 3. Abdullayev İ.Ə. Uşaq yaşlarının kəskin cərrahi xəstəlikləri. Sovet Naxçıvanı 14.05.1980.
 4. Abdullayev İ.Ə. Uşaqlarda ortopedik xəstəlikləri və onların müalicəsi. Sovet Naxçıvanı 14.04.1981.
 5. Abdullayev İ.Ə. Profilaktika və elmi təbabətin gələcəyi. Sovet Naxçıvanı, 09.02.1982.
 6. Məmmədov X.M., Abdullayev İ.Ə. Bitişmə xəstəliyi ²Zaman² qəzeti 28.02.1982.
 7. Abdullayev İ.Ə., X.M.Məmmədov odlu silah yaralanmaları zamanı ilk tibbi yardım²Zaman ² qəzaeti 07.1996.
 8. Abdullayev İ.Ə., S.H.Cəfərov mədə xorası və bu xəstəlikdən necə yaxa qutrtarmaq olar. ²Şərq qapısı² 03.2005.  № 42.
 9. Abdullayev İ.Ə., N Tarverdiyev Qlxanabənzər vəzin xəstəlikləri  ²Şərq qapısı²22 .06.2005 № 117.
 10. Abdullayev İ.Ə., M.Zahidov KOÜ Nahçıvan iş birliyi devam ediyor. Kocaeli Universitesi Haber ana sayfa 31 Temmuz 2006.
 11. Abdullayev İ.Ə.,  Zahidov KOÜ Nahşıvan iş birliyi sürüyor. Demokrat sayfa 11. 05.08.2006.
 12. Abdullayev İ.Ə., M.Zahidov KOÜ Nahçivan iş birliyi sürüyor. Bizim Kocaeli sayfa 8.  07 .08.2006.
 13. Abdullayev İ.Ə. ²Umudtəpə ²- ümidlərimizin gerşəkləşdiyi bir ünvan. ²Şərq qapısı² 07 sentyabr 2006, № 164. 1,3
 14. Abdullayev İ.Ə. Qədəmlərin uğurlu olsun Diaqnostika Müalicə Mərkəzi  ²Şərq qapısı²  №  88- (18254), 15 may 2007. S.1,3.
 15. Abdullayev İ.Ə. Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkəzinin yeni uğurları. ²Şərq qapısı² 31 avqust 2007 (18.332) № s.5.
 16. Abdullayev İ.Ə. sağlamlıq insan həyatının keyfiyyət göstəricisidir. İki sahil qəzeti. 01.11.2008. № 207 (4766). s. 7.
 17. Abdullayev İ.Ə. sağlamlıq insan həyatının keyfiyyət göstəricisidir. ²Nuh yurdu qəzeti²12.2008 № 47- 248. s. 1-3.
 18. Абдуллаев И.А. «Тибб –наме» («Книга по медицине») Мухаммеда Юсифа Ширвани. (Нахичеванский ГУ  и Нахичеванский Лечебно Диагностический Центр МЗ Азербайджана) Тезисы докладов XXV Международной конференции Источниковедене и историография стран Азии и Африки «Востоковедение и Африканистика в диалоге цивилизации» 22-24 апреля 2009, Санкт-Петербург 2009, с.184.
 19. Abdullayev İsa Əli oğlu mən necə ²məcburən ²universitet müəllimi oldum ?² Ömrün illəri və əsərləri. Ərməğan 60² Akademik İ.Ə.Həbibbəylinin anadan olmasının 60 illik yubileyinə həsr olunmuş materiallar toplusu. Bakı. s. 338-341.
 20. ²Allah insanı təbiətdən yaratdı² təbiəti ona bəxş etdi. Onu sağlam həyat tərzinə istiqamətləndirdi. Sağlamlığı itirdikdə isə təbii vasitələrdən istifadə etməyin yollarını göstərdi. Naxçəvan MR Culfa Darıdağ arsenli su müalicəxanasının direktoru Məmmədov Zəfər Əli oğlunun ²Allah insanı təbiətdən yaratdı² kitabına ön söz. Z.Ə.Məmmədov allah insanı təbiətdən yaratdı. Culfa s. 3-5.
 21. Uşaqlarda maddələr mübadiləsinin xüsusiyyətləri. Diaqtezlər. Bəhruz Məmmədov. Adil Mirişli. Bakı 2010.73 s. Metodik vəsaitin elmi redaktoru olmuşdur.
 22. Səhiyyə sahəsində böyük uğurlar qazanılır. ²Şərq qapısı² № 147 (20.061) 10 avqust 2010-s. 4 Müsahibə Türkan Hüseynli.
 23. Yurda bağlılığın insanlara qayğının ifadəsi. Şərq qapısı №  10 (20.168), 19 yanvar 2011.s.2.
 24. Abdullayev İ.Ə Naxçivan Diaqnostika Müalicə Mərkəzi. Şərq qapısı. № 93 (20.498) 19 may 2012- ci il, s.3.
 25. Abdullayev İ.Ə. Böyük siyasətin uğurlu bəhrəsi və ya Naxçıvan Səhiyyəsinin tarixdə Naxçıvan Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin rolu. İki sahil qəzeti 2012.05.06.12.
 26. Abdullayev İ.Ə. Sağlamlıq ən qiymətli xəzindəndə dəyərlidir. Ona görə də sağlamlıq naminə bütün xəzinələrdən yararlanmaq lazımdır. Naxçıvan MR Culfa Darıdağ arsenli su müalicəxanasının direktoru Məmmədov Zəfər Əli oğlunun Dərman bitkilərinin xəzinəsi kitabına ön söz. Culfa 2013. S.3-5.
 27. Abdullayev İ.Ə. İnsanların sağlamlığına xidmət edən müasir səhiyyə ocağı. Şərq qapısı № 108 (21.769)- 8 iyun 2017-ci il s. 2.
 28. Abdullayev İ.Ə. Tibbi təhsilin Naxçıvan modeli. Şərq qapısi qəzeti, Sayı 179 (21840), 22 sentyabr 2017-ci il, с.3.
 29. Abdullayev İ.Ə. Əməkdar həkim, tanınmış ziyalı və ictimai xadim, qayğıkeş alim və pedaqoq Malikəjdər Qasımxan oğlu İbrahimovun 80 illik yubileyi. NDU-nin YENİ FİKİR qəzeti, 30 aprel 2018-ci il, № 2 (21), səh.4.
 30. Abdullayev İ.Ə. Əziz Əliyev: qayğıkeş həkim, görkəmli ictimai-siyasi xadim və əbədiyaşar  tarixi şəxsiyyət. İki sahil qəzeti. 31 dekabr 2019, cəh-16 və18.

 

Elmi məqalələr.

 

 1. Abdullayev İ.Ə. uşaqlarda cərrahi xəsətliklərin aşkara çıxarılmasında profilaktik müayinənin əhəmiyyəti. Azərbaycan Tibb jurnalı. 1983 № s.58-61.
 2. Abdullayev İ.Ə. sülh dövründə uşaqlar arasında odlu silah yaralanmalarına dair. Azərbaycan tibb jurnalı. 1984. № s. 64-67.
 3. Abdullayev İ.Ə. üç aylıq uşaqda boğulmuş dəbəlik zamanı ileosekal küncün müsariqə qüsuruna düşmüş xaya ilə birlikdə düyün əmələ gətirməsi tədadüfü. Azərbaycan Tibb jurnalı 1985 № s. 79-80.
 4. Буянов В.М., Ковалев А.И., Абдулаев И.А. Перфорация раковых опухолей желудка. Клиническая хирургия, 1985, №5, с.15-17.
 5. Егиев В.Н., Макаров В.Н., Абдуллаев И.А. Применение лекарственной окклюзиипри остром экспериментальном панкреатите. В кн. «Острый панкреатит» Межинститутский сборник научных трудов. М. 1986, с.63-66.
 6. Егиев В.Н., Абдуллаев И.А., Кремли С.М. Морфологические изменения поджелудочной железы после окклюзии панкреатических протоков. Азербайджанский Медицинский журнал, 1987, № 3, с. 6-10.
 7. Егиев В.Н., Кремли С.М., Абдуллаев И.А. Криодеструкция поджелудочной железы в лечении панкреонекроза. «Научно-технический прогресс и здоровье человека». Тезисы докладов областной конференции. Палтава, 1987, с.331-332.
 8. Абдуллаев И.А. Лечение острого деструктивного панкреатита сочетанным применением криодеструкйии и окклюзии панкреатических протоков. Автроеф. Дисс. на соиск.учен. степ. к.м.н. М. 1987, 21ст.
 9. Абдуллаев И.А. Лечение острого деструктивного панкреатита сочетанным применением криодеструкйии и окклюзии панкреатических протоков. Дисс. на соиск.учен. степ. к.м.н. М. 1987, 200 ст.
 10. Абдуллаев И.А. Моделирование острого панкреонекроза. Тезисы докл Респ. науч. конф. Нахичевань,1988, с.5.
 11. Буянов В.М., Ступин И.В., Абдуллаев И.А. и др. Лечение экспериментального панкреонекроза окклюзией панкреатических протоков и криодеструкцией очагов некроза. Вестник хирургии, 1989, №6, с.28-31.
 12. Буянов В.М., Ступин И.В., Абдуллаев И.А. и др. Моделирование острого панкреатита. Клиническая хирургия, 1989,№11, с. 24-26.
 13. Абдуллаев И.А. Лечение холецистопанкреатитов сочетанным применением методом угнетения внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Тезисы Научно-практической конференции. Нахичевань, 1989, с.19-20.
 14. Abdullayev İ.Ə. Abssesləşmiş mazedenitin kəskin peritonitlə ağərlaşması təsadüfü. Sağlamlıq, 1999, № 3.s.38-39.
 15. Cəfərov C.Q., Abdullayev İ.Ə. Həzm sistemində olan intramural hematomanın kəskin peritonitlə nəticələnməsinə dair . Sağlamlıq 1999, № 4, s.50-52.
 16. Абдуллаев И.А., Абдуллаева М.И. О редких причинах перитонита. Здоровье, 1999, №5, с.55-60.
 17. Məmmədov A.Q., Abdullayev İ.Ə. Naxçıvan cərrahiyyəsinin inkişaf mərhələləri və kadr potensialı. Naxçıvan MR-nın 75 illiyinə həsr olunmuş elmi əsərlər. Humanitar seriya Naxçıvan 1999, №5  140-144.
 18. Мамедов А.Г., Абдуллаев И.А., Гянджалиев Г.К. Случай успешного лечения атипично расположенной гидроаденокарциномы. Здоровье, 1999, №6, с.44-45.
 19. Абдуллаев И.А., Джафаров Д.Г., Тарвердиев М.Н.и др. Редкие формы кишечной непроходимости. Здоровье, 1999, №7, с.43-45
 20. Абдуллаев И.А., Джафаров Д.Г., Абдуллаева М.И. и др. Применение методов угнетения внешнесекреторной функции поджелудочной железы в лечении острого панкреатита. Здоровье, 1999, №7, с.58-61.
 21. Мамедов А.Г., Абдуллаев И.А. Исторические этапы развития и усовершенствования хирургии в Нахичыванской АР. Здоровье, 1999, №10, с.6-9.
 22. Abdullayev İ.Ə., Cəfərov C.Q., Məmmədov A.Q., Tarverdiyev M.N., Kazımov V.K. 10 il ərzində (1989-1998) Naxçıvan şəhərində əhaliyə təcili və təxirəsalınmaz cərrahi yardım göstərilməsi təcrübəsinin bəzi aspektləri. Sağlamlıq, 1999 № 10, s.9-10.
 23. Abdullayev İ.Ə., Cəfərov C.Q., Tartverdiyev M.N., Kazımov V.K., Gəncəliyev Q.K. Qarın boşluğuna keçən yaralanmalar zamanı cərrahi praktikada appendikluyar –genital sindrom. Sağlamlıq 1999 № 10, 25-27.
 24. Абдуллаев И.А., Мамедов А.Г., Бабаев Э.Ю., Гянджалиев Г.К., Тарвердиев М.Н. Диагностика и лечебная тактика при инородных телах ятрогенного происхождения. ХII конференция хирургов Закавказских государств. Материалы международной научно-практической конференции. Том 1, 26-29 Октября, 1999, Тбилиси, Грузия, с.264.
 25. Abdullayev İ.Ə., Məmmədov A.Q., Tarverdiyev M.N., Kazımov V.K. Qarının qapalı travmaları zamanı cərrahi taktika. Sağlamlıq 2000 № 1, s. 18-20.
 26. Abdullayev İ.Ə., Məmmədov A.Q., Kazımov V.K., Tarverdiyev M.N., Gəncəliyev Q.K. Qarın boşluğuna keçən yaralanmalar zamanı cərrahi taktika. Sağlamlıq 2000. № 1, s. 46-48.
 27. Абдуллаев И.А., Мамедов А.Г., Абдуллаева М.И. Подкожный бесперерывный, «шагающий» косметический шов. Здоровье. 2000 – №2. с.52-54.
 28. Абдуллаев И.А., Мамедов А.Г., Абдуллаева М.И. Рациональный метод дренирования ран и полостей. Здоровье, 2000, №4, с.54-55.
 29. Abdullayev İ.Ə., Cəfərov C.Q., Məmmədov A.Q.,  Kazımov V.K., Tarverdiyev M.N.,  Gəncəliyev Q.K. Mədə və 12 barmaq bağırsağın perforativ xoraları zamanı cərrahi taktika. Sağlamlıq, 2000 № 49-53.
 30. Abdullayev İ.Ə., Məmmədov A.Q., Babayev E.Y. Appendikluyr mənşəli peüritonitlərin müalicə prinsipləri. Professor F.İ.Zərgərlinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik kontransının materialları. Bakı -2000. s. 144-151.
 31. Бабаев Э.Ю., Абдуллаев И.А., Мамедов А.Г., Гамбарли Дж.М., Абдуллаев А.А.Хирургическая тактика при острой кишечной непроходимости. Материалы научно-практической конференции посвященной к 70 летию профессора Ф.И.Зергерли. Баку – 2000, с.73-75.
 32. Абдуллаев И.А., Мамедов А.Г., Абдуллаева М.И. Пассивное дренирование ран и полостей модифицированными дренажными трубками. Материалы научно-практической конференции посвященной к 70 летию профессора Ф.И.Зергерли. Баку – 2000, с.184-186.
 33. Abdullayev İ.Ə., Məmmədov A.Q., Cəfərov C.Q., Gəncəliyev Q.K. Yatrogen yad cismlər, onların diaqnostikası və müalicə prinsipləri. Sağlamlıq. 2000 №6, s. 53-55.
 34. Абдуллаев И.А., Мамедов А.Г., Абдуллаева М.И. Модифицированный вариант трубки для дренирования брющной и гнойно-раневых полостей. Здоровье, 2000, №7, с.30-31.
 35. Abdullayev İ.Ə., M.M.Seyidov, M.İ.Abdullayeva Kəskin peritonitlərin ağırlıq dərəcəsinin və proqnozunun müəyyən edilməsi üsulu. Sağlamlıq 2000. № 8, s.9-13.
 36. Abdullayev İ.Ə., Cəfərov C.Q., Tarverdiyev M.N., M.İ.Abdullayeva Qarın boşluğunun lavajı zamanı xəstənin, tibbi personalın, əməliyyat ağlarının və əməliyyat otağının çirklənmiş dializatdan qorunması üsulu. Sağlamlıq 2000. № 9, s.14-15.
 37. Абдуллаев И.А., Абдуллаева М.И. О значении прогностических параметров для оценки состояния больных с перитонитом. Азербайджанский медицинский журнал, 2001,№1, с.100-106.
 38. Абдуллаев И.А., Абдуллаева М.И. Экспериментальное моделирование острого перитонита. Здоровье, 2001, №2, с.57-59.
 39. Абдуллаев И.А., М.М.Сеидов, Абдуллаева М.И. Патогенетическое значение эндолимфатической терапии при разлитом гнойном перитоните. Здоровье, 2001, № 4, с.65-69.
 40. Abdullayev İ.Ə., M.M.Seyidov, M.İ.Abdullayeva yayılmış irinli peritonitlərə görə aparılan cərrahi müadxilələr zamanı hemodinamik pozğunluqların korreksiyası yolları. Sağlamlıq 2001, № 5, s.55.
 41. Абдуллаев И.А., М.М.Сеидов, Абдуллаева М.И. Пути лимфотропной терапии и ее значение при разлитом гнойном перитоните. Зборовье, 2001, №6, с.59-60.
 42. Абдуллаев И.А., Мамедов А.Г., Абдуллаева М.И. Особенности лечебной тактики при перитонитах огнострельного происхождения. Азербайджанский медицинскй журнал 2001, №4, с.43-47.
 43. Мамедов А.Г., Абдуллаев И.А., Т.А.Мамедова Способ постепенной репозиции перелолмов плечевой кости вытяжением за гипсовую гильзу. Ортопедия, травматология и протезирование. 2001 – №4 –с.55-56.
 44. İ.Əabdullayev, M.İ.Abdullayeva, M.M.Seyidov Yayılmış irinli perotonitlərin müalicəsində peritoneal lavajın və dializin rolu. Sağlamlıq, 2001, № 9, s. 64-66.
 45. Абдуллаев И.А., М.М.Сеидов, Абдуллаева М.И. Основные вопросы патогенеза разлитога гнойного перитонита. Здоровье, 2002, №1, с.64-70.
 46. M.Seyidov, Abdullayev İ.Ə. İdarə olunan xarici lokal hipotermiyanın tibbi praktikada əhəmiyyəti. Sağlamlıq, 2002. № 4, s. 16-18.
 47. Abdullayev İ.Ə., Tarverdiyev M.N., Cəfərov C.Q. və b. Planlı və təxirəsalınmaz cərrahi praktikada splenektomiyaya aid təcrübəmiz. Sağlamlıq, 2002. № 4, s. 18-20.
 48. Abdullayev İ.Ə., Cəfərov C.Q., Tarverdiyev M.N., M.İ.Abdullayeva, M.M.Seyidov peritonitlər zamanı cərrahi taktikanın patoloji ekssudatı xarakterindən asılılığı. Sağlamlıq, 2002, № 4, s. 21-23.
 49. Я.Р.Рзаев, Абдуллаев И.А., М.М.Сейидов и др. Способ постепенной репозиции переломов плечевой кости с помощью винтого-вытягивающего устройства. Здоровье 2002 – №8 с.56-59.
 50. A.Abdullayev Perfektion ways of patogenik therapeutic principle of general purulent peritonitis. VI International Euroasian and Azerbaijanian congress of qastroehnerologists and surgeons, Abstracts, Baku Azerbaijan, 2003 5-7 june, p.129.
 51. Abdullayev İ.Ə., Tarverdiyev M.N., İ.A.Məmmədov Öd peritonitlərinin klinikası diaqnostikası və müalicə prinsipləri. Sağlamlıq, 2005, № 1, s. 110-113.
 52. Abdullayev İ.Ə., M.M.Seyidov, B.H.Hüseynov Yayılmış irinli peritonitlərin müalicəsində nazo-intestinal intubasiyanın əhəmiyyəti, Sağlamlıq, 2005, № 8, s. 35-39.
 53. Abdullayev İ.Ə., Məmmədov A.Q., B.H.Hüseyov Təkmilləşdirilmiş drenaj və drenajlama üsullarının kliniki effektliliyinin təhlili. Cərrahiyyə 2005, № 3, s. 79-83.
 54. Abdullayev İ.Ə. Xalq həkimi M.A.Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materiallraı məcmuəsinə ²Ön söz əvəzi² Naxçıvan,  2006, s.3-4.
 55. Abdullayev İ.Ə. Mehdi Bağırov Naxçıvan cərrahiyyəsinin sönməz məşəlidir. Xalq həkimi M.A.Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan 2006, s. 16.19.
 56. Abdullayev İ.Ə., Tarverdiyev M.N. Xroniki peritonitlərin diaqnostikası və müalicəsi prinsipləri. Xalq həkimi M.A.Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 2006, s. 24-32.
 57. Abdullayev İ.Ə. Yayılmış irinli peritonitlərin müalicəsində qeyri invaziv detoksikasiya tədbirlərinin əhəmiyyəti. Xalq həkimi M.A.Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları. Naxçıvan, 2006, s. 170-176.
 58. Abdullayev İ.Ə., B.M.Hüseynov Diaqnostik və proqnostik sınaqlar vsitəsilə peritonitlərin gedişinə nəzarətin effektliyinin aparılması yolları. Xalq həkimi M.A.Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materiallraı. Naxçıvan 2006, s. 193-198.
 59. Abdullayev İ.Ə., M.M.Seyidov, İ.A.Məmmədov Peritonit mənşəli toksik- septik şokların klinikası və müalicəsi prinsipləri. Xalq həkimi M.A.Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 2006, s. 207-213.
 60. Abdullayev İ.Ə., Tarverdiyev M.N., M.Seyidov, M.İ.Abdullayeva Yayılmış irinli peritonitlərin müalicəsində laparostomiyanın tətbiqinin tarixinə dair. Sağlamlıq, 2006, № 4, s. 184-185.
 61. M.Hüseynov, Abdullayev İ.Ə. klinik ölüm zamanı təxirəsalınmaz yardımın müasir prinsipləri. Azərbaycan respublikası Təhsil Nazrirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti. Xəbərlər № 1-(19), Naxçıvan 2006, s. 123-126.
 62. A.Abdullayev, E.Y.Babayev, A.G.Mamaedov The modern compleks method treatment of acute peritonitis appendicular origin. Abstrakts of IX International Uuroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku 15-18 may 2006. p.8.
 63. Y.Bababayli, I.A.Abdullayev, A.G.Mamedov Paracentetik-aspiration and draining method of complicated hidatid disease of liver under controlof USM. Abstrakts of IX International Uuroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku 15-18 may 2006. p.117.
 64. Abdullayev İ.Ə., Tarverdiyev M.N., M.M.Seyidov, M.İ.Abdullayeva Yayılmış irinli peritonitlərin müalicəsində laparostomiyanın və proqramlaşdırılmış relaparotomiyanın əhəmiyyəti. Sağlamlıq, 2006 № 6,s. 8-14.
 65. Abdullayev İ.Ə. Peritonitlərin müalicəsində laparostomiyanın və proqramlaşdırılmış laparatomiyanın tətbiqinin əhəmiyyəti. Cərrahiyyə 2006 № 4 (8), s. 107-112.
 66. A.Abdullayev, Z.B.Mamedova, Tarverdiyev M.N. at all Planning of relaparatomi with aid of multi component proqnostik chart and justification of devaliations. XI International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology 2008, S-8.
 67. И.Т.Ахундов, Ф.Г.Джамалов, Абдуллаев И.А., С.К.Мамедова, М.Н.Танрывердиев Лимфологические подходы к антимикробной стратегии в современной абдоминальной хирургии. Азербайджанский медицинский журнал. 2007, №1, с.140-143.
 68. Abdullayev İ.Ə., Tarverdiyev M.N. At all Planinq of relaparatomi vith aid of multi komponanent proqnostik chart and justifikation of devaliatons XI international Euroasian Conqress of Surqeru and qastroentriloji 2008.s-8.
 69. Y.Bababeyli, Abdullayev İ.Ə., A.A.Abbasova At all Tctiks of the surqeon at acute intestinal obstruktion XI international Euroasian Conqress of Surqeri and qastroentroloji 2008, s-18.
 70. Abdullayev İ.Ə., Məmmədova Z.B., İ.K.Əsgərova xroniki tex-tez kəskinləşən kalkulyoz xolesistitin sağ tərəfli perotonitarxası enterogen kista ilə birlikdə təsadüf olunması. Sağlamlıq, 2008, № 10, s.185-188.
 71. Abdullayev İ.Ə. Yerli peritonitlərin erkən diaqnostikası və kompleks müalicəsinin optimallaşdırılması. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazırliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və və tibb seriyası. 2009 № 1 (26) s.198-201.
 72. Abdullayev İ.Ə. Məhdud peritonitlərin erkən diaqnostikasının müasir aseptikləri. Cərrahiyyə 2009, № 3,  92-97.
 73. Abdullayev İ.Ə. appendektomiyadan sonra soxulcanabənzər çıxıntının güdülünün işlənməsinin yeni metodu. Sağlamlıq 2009, № 7, s. 170-172.
 74. Abdullayev İsa Əli oğlu Məhdud peritonitlərin kompleks müalicə prinsiplərinin müasir aseptikləri. Sağlamlıq 2009 № 7, s.18-24.
 75. Abdullayev İ.Ə. Yerli peritonitlərin diaqnostikasının və müalicə taktikasının tıkmilləşdirməsi yolları. Metodik vəsait. Naxçıvan 2009, 41 s.
 76. Abdullayev İ.Ə. fokuslaşdırılmış hipertenzion hidropressiv peritoneal lavaj . Cərrahiyyə, 2009 № 4, s.12-14.
 77. Abdullayev İ.Ə. Fasiləsiz saçaqlı drenalın hazırlanması qaydası, cərrahi praktikada tətbiqi və üstünlükləri. Sağlamlıq, 2009 № 9, s.176-178.
 78. Abdullayev İ.Ə., İ.B.Mikayılov Yayılmış irinli peritonitlər zamanı limosituliyasiya və endolimfatik terapiya fonunda nazointestinal intubasiyanın əhəmiyyəti. Professor İ.M.Məmmədovun 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2009, s. 33-34.
 79. Abdullayev İ.Ə. Yayılmiş perotonitlər zamanı poliorqan çatmamazlığının inkişaf mexanizmi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası. 2010, № 2 (26) s. 68-73.
 80. Abdullayev İ.Ə. Peritonitlər –etiologiyası, patogenezi, modelləşdirilməsi, klinikası, diaqnostikası və müalicə taktikası. Bakı Şirvannəşr 2010, 485s. Monoqrafiya.
 81. Abdullayev İ.Ə. peritonitlərin inkişaf mərhələlərin müxtəlif pillələrində iltihabı prosesin gedişinə təsir göstərməklə xəstəliyin müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması. Sağlamlıq 2011, № 2, s. 7-13.
 82. Abdullayev I.A. Improvement of the results of treatment with the modernization of the treatment principles of the Peritonitis. Abstracts XII International Euroasian congress of surgery and qastroehnerology, Baku , 13-16 october, 2011, p.6.
 83. Abdullayev İ.Ə. Peritonitlə ağırlaşmış bağırsaq keçməməzliyi zamanı cərrahi taktika və müalicəsinin nəticələrinin yaxçılaşdırılması yolları. Cərrahiyyə, 2011, № 4, s. 92-97.
 84. Abdullayev İ.Ə. Texniki çətin icra olunan appendektomiyalar zamanı ağırlaşmaların səbəbləri, xarakteri və müalicə taktikası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Narirliyi, Naxçıvan Dövlət Unuversiteti Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası. 2011 № 1(36) s. 82-87.
 85. Abdullayev İ.Ə. Peritonitlər zamanı qarın boşluğunun adevkat drenajlanmasında müxtəlif modifikasiyalı drenaj borularının tətbiqi. Cərrahiyyə 2010, № 3, (31)s .60-64.
 86. Abdullayev İ.Ə. mədə və 12 barmaq bağırsağın perforativ xoraları zamanı xoranın xarakterindən, perforasiyanın lokalizasiyasından və peritonitin yayılma dərəcəsindən asılı olaraq cərrahi taktikanın seçilməsi. Sağlamlıq, 2012 № 4, s. 33-38.
 87. Abdullayev İ.Ə., N. F.Babayeva Qarının açıq və qapalı travmaları zamanı baş verən peritinitlərin proqnozunun onun yayılma dərəcəsi və inkişafı fazasından asılılığı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası 2013 № 1 (49) s. 137-140
 88. Abdullayev İ.Ə. Yayılmış peritonitlər zamanı ozonlaşmış perftoranın sitokin profili göstəricilərinə təsiri. Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Bəybala Xutkar oğlu Abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2013, s. 9-7.
 89. Abdullayev İ.Ə., A.H.Hüseynəliyev Yayılmış peritonitlərdə lipidlərin peroksidləşməsi prosesi pozğunlikları və endogen intoksikasiyanın vəziyyəti. Sağlamlıq, 2013№ 4, s. 47-51.
 90. Abdullayev İ.Ə. Kəskin pankreatitlərin müalicəsində kompleks antiferment terapiyanın tətbiqinin əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlər Universiteti Elmi əsərlər təbiət elmləri və tibb seriyası. 2013 № 2 (55) s. 106-111.
 91. Abdullayev İ.Ə., Tarverdiyev M.N. Yayılmış peritonitlərin kompleks müalicəsi zamanı immun status və sitokin profili göstəriciləri pozğunluqların ozonlaşmış peritoran və immunomodulyator qlutoksimlə tənzimlənməsi. Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri. 2013, № 3, s. 204-208.
 92. Абдуллаев И.А. Клинико-лабораторное обоснование применения озонированного перфторана в комплексном лечении распространенных перитонитов. Xaркiвска хiрургiчна школа. 2013, №5, с.62-65
 93. Ч.М.Джафаров, Абдуллаев И.А. Оценка эффективности применения озонированного перфторана и глутоксима в лечении распространенного перитонита. Вестник экспериментальной и клинической хирургии, 2013, Том VI, №4, с.460-463.
 94. Ч.М.Джафаров, Абдуллаев И.А. Влияние озонированного перфторана на показатели иммунного статуса и цитокинового профиля при распространенных перитонитах. Цитокины и воспаление. 2013, Том.12, №4, с. 87-91.
 95. Абдуллаев И.А. Сравнительная оценка влияния сочетанного применения озонированного перфторана и глутоксима на процессы перекисного окисления липидов и эндогенной интоксикации при распространенных перитонитах. Украинский Журнал Хирургии 2013, №4, с.25-28.
 96. Абдуллаев И.А. Применение озонированного перфторана в лечении распространенного перитонита. Клiнiчна хiрургiя. 2014, №1, с. 20-22.
 97. Абдуллаев И.А. Влияние сочетанного применение озонированного перфторана и глутоксима на иммунный статус боьлных и профиль цитокинов при распространенном перитоните. Клiнiчна хiрургiя. 2014, №4, с. 27-29.
 98. Абдуллаева И.А. Влияние озонированного перфторана на показатели цитокинового профиля при распространенных перитонитах. Хирургия, 2014, № 9, с. 30 – 33.
 99. Abdullayev İ.Ə. Qarın boşluğu orqanlarının kəskin cərrahi xəstəlikləri və onların differensial diaqnostikası.Tədris metodik vəsait. Bakı, 2014,145 s.
 100. Abdullayev İ.Ə. Qarın boşluğunda aparılan təxirəsalınmaz və planlı cərrahi müdaxilələrdən sonra relaparatomiyaya göstərişlərin və proqnozların əsaslandırılması. Sağlamlıq, 2014, № 3, s. 29-35.
 101. Abdullayev İ.Ə. Yayılmış peritonitlərin müalicəsinin nəticələrinini yaxşılaşdırılmasında cərrahi manipulyasiyaların təkmilləşdiriləmi ilə yanaşı immun status və sitokin profili göstəricilərinin korreksiyasının əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2015 № 3 (68) s. 113-120.
 102. Abdullayev İ.Ə. Yayılmış peritonitlərin cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılmasının müasir aseptikləri. Cərrahiyyə, 2015, № 1 (41) s. 71-77.
 103. Abdullayev İ.Ə. Peritonitlərin kompleks müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları. Tibb elm. dok… diss. avtoreferatı. Bakı, 2016, 43s.
 104. Abdullayev İ.Ə. Peritonitlərin kompleks müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları. Tibb elm. dok… dissertasiyası. Bakı, 2016, 345s.
 105. Abdullayev İ.Ə. Sitokin profili mediatorlarının yayılmış peritonitlərin patogenezində və müalicəsində rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri təbiət elmləri və tibb seriyası. 2016 № 6 (76) s.  94-100.
 106. Abdullayev İ.Ə. Peritonitlərin ağırlıq dərəcəsinin və proqnozunun təyin edilməsi üsullarının müqayisəli təhlili. Nax. MR Səhiyyə Nazirliyinin 17 noyabr 2016-cı il tarixdə keçirilmiş ”Azərbaycan Resgeblikasının Milli Dirçəliş” və “Bayraq” gününə həsr edilmiş “Cərrahiyyənin aktual problemləri” elmi-praktik konfransında məruzə edilmişdir.
 107. Abdullayev İ.Ə. Peritonitlərin real ağırlıq dərəcəsinin, müalicə taktikasının və proqnozunun təyin edilməsində çoxkomponentli proqnostik qrafikin əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2016, № 7 (80) c.174-180.
 108. Abdullayev İ.Ə. İri həcmli yırtıqlar zamanı ikiqat alloplastik şəbəkə vasitəsilə aparılan herneoplastika üsulu. 4 International Medical Congress. 2-3 november 2017 Baku, Azerbaican, p. 188-189.
 109. Abdullayev Isa Ali Herneoplastic method used by double alloplastic net for the large size hernia. 4 International Medical Congress. 2-3 november 2017 Baku, Azerbaican, p. 189-190.
 110. Abdullayev İ.Ə. Naxçıvanda tibbı xidmətin və tibbi təhsilin tarixi inkişaf dinamikası. “Naxçıvan Dюvlяt Universiteti 50 ildə” adlı elmi konfransın materialları. N Abdullayev İ.Ə. Naxçıvanda tibbı xidmətin və tibbi təhsilin tarixi inkişaf dinamikası. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2017, № 7 (88) c.160-166. Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2017, s.55-60.
 111. Abdullayev İ.Ə. Əməkdar həkim, görkəmli alim-pedaqoq Malikəjdər Qasımxan oğlu İbrahimovun 80 illik yubileyi qeyd olunur. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2017, № 7 (88) c.167-168.
 112. Abdullayev İ.Ə. Naxçıvanda tibbı xidmətin və tibbi təhsilin tarixi inkişaf dinamikası. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2017, № 7 (88) c.160-166.
 113. Abdullayev İ.Ə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində səhiyyənin vəziyyəti və inkişaf tarixi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2018, № 3 (92) c.239-242.
 114. Abdullayev Isa Ali Use of multy component temporary chemical pancreatektomy for the treatment of the accute pancreatitis. 5. International Medical Congress. 1-2 november 2018 Baku, Azerbaican, p. 113-114.
 115. Abdullayev İ.Ə. Xora mənşəli kəskin qastroduodenal qanaxmaların diaqnostikasının və müalicəsinin müasir aspektləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2019, № 7 (96) s.211-216.
 116. Abdullayev I.A., Novruzov S.A. Use of multy component temporary chemical pancreatektomy for the treatment of the accute pancreatitis. XVIII International Euroasian Congress of Surgery and Hepatogastroenterology Congress. 11-14 september 2019, 143-144p.
 117. Abdullayev İ. Ə., Novruzov S. A. Çoxkomponentli müvəqqəti kimyəvi pankreatektomiyanın kəskin pankreatitlərin müalicəsində tətbiqinin kliniki nəticələri. Cərrahiyyə, 2019, №4, с.38-41.
 118. Abdullayev İ. Ə. İbrahim Ağayevin “Peyvəndlər, əhəmiyyəti və tətbiqi qaydaları” metodik vəsaitinə Ön söz. Naxçıvan – 2020, s.4-6.

 

Abdullayev İsa Əli oğlunun vəsiqə almış

səmərələşdirici təkliflərinin siyahısı

 

 1. Новый вариант дренирование ран и полостей. Удостоверение на рационализаторское предложение №03 от 13.08.1999г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 25 декабря 1999г. Пр. №17/4.
 2. Подкожный бесперерывный «шагающий» косметический шов. Удостоверение на рационализаторское предложение №03 от 13.08.1999г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 25 декабря 1999г. Пр. №17/4.
 3. Модифицированный вариант трубки для дренирования брюшной и гнойно-раневых полостей. Удостоверение на рационализаторское предложение №05 от 01.12.1999г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 05 января 2000г. Пр. №19/3.
 4. Метод защиты больного, медицинского персонала, операционных белё и операционной помещении от загрязненной выделении брюшной полости при перитонеальном лаваже. Удостоверение на рационализаторское предложение №06 от 14.07.2000г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 18 июль 2000г. Пр. №11/6.
 5. Способ постепенной репозиции переломов плечевой кости путем вытяжении за гипсовую гильзу. Удостоверение на рационализаторское предложение №07 от 14.07.2000г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 18 июль 2000г. Пр. №11/6.
 6. Метод определения степени тяжести и прогнозирование при перитоните. Удостоверение на рационализаторское предложение №08 от 14.07.2000г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 18 июль 2000г. Пр. №11/6.
 7. Способ создания запаса стерильных металлоконструкций для амбулаторного и срочного остеосинтеза. Удостоверение на рационализаторское предложение №10 от 22.09.2000г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 21 ноября 2000г. Пр. №12/4.
 8. Повышение эффективности перитонеального диализа путьем фиксации дренажных трубок. Удостоверение на рационализаторское предложение №11 от 05.01.2001г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 31 января 2001г. Пр. №14/6.
 9. Метод управляемой продолжительной локальной гипотермии Удостоверение на рационализаторское предложение №12 от 05.01.2001г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 31 январь 2001г. Пр. №14/6.
 10. Способ загатовки и хранения стерильных принадлежностей для оказания неотложной и реанимационной помощи при экстремальных ситуациях. Удостоверение на рационализаторское предложение №13 от 05.01.2001г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 31 январь 2001г. Пр. №14/6.
 11. Способ репозиции переломов плечевой кости с помощью стяжно-винтового устройства. Удостоверение на рационализаторское предложение №15 от 12.10.2001г. Министерство Здравоохранении Нахичеванской Автономной Республики от 07 ноября 2001г. Пр. №14/7.
 12. İntraabdominal endolimfatik ozonoterapiya üsulu. Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən 29 mart 2007-ci il tarixdə 07/01 №-si ilə qeydə alınmış, səmərələşdirici təklif kimi qəbul edilmiş, 03 aprel 2007-ci il tarıxdə 01 №-li səmərələşdirici təklif vəsiqəsi verilmiş və tibbi praktikada istifadəsinə icazə verilmişdir.
 13. Appendektomiyadan sonra soxulcanabənzər çəxıntının güdülünün işlənməsinin yeni metodu. Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən 20 iyun 2008-ci il tarixdə 06/08 №-si ilə qeydə alınmış, səmərələşdirici təklif kimi qəbul edilmiş, 03 iyul 2008-ci il tarıxdə 03 №-li  səmərələşdirici təklif vəsiqəsi verilmiş və tibbi praktikada istifadəsinə icazə verilmişdir.
 14. Fokuslaşdırılmış hipertenzion hidropressiv peritoneal lavaj. Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən 30 mart 2009-cu il tarixdə 3/3 №-si ilə qeydə alınmış, səmərələşdirici təklif kimi qəbul edilmiş, 14 aprel 2009-cu il tarıxdə 7 №-li səmərələşdirici təklif vəsiqəsi verilmiş və tibbi praktikada istifadəsinə icazə verilmişdir.
 15. Fasiləsiz saçaqlı drenaj. Onun hazırlanması qaydası və cərrahittədə tətbiqi. Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən 30 sentyabr 2009-cu il tarixdə 09/04 №-si ilə qeydə alınmış, səmərələşdirici təklif kimi qəbul edilmiş, 09 oktyabr 2009-cu il tarıxdə 11 №-li səmərələşdirici təklif vəsiqəsi verilmiş və tibbi praktikada istifadəsinə icazə verilmişdir.