Elmar İlqar oğlu Rzayev

   Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

    1981 ci il 01 oktyabrda  anadan olmuşam.  1999-cu  ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinə daxil olmuşam. 2006- ci ildə tibb fakültəsini bitirmişəm.

2009- cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin I Uşaq xəstəlikləri kafedrasınad əyani aspiranturaya daxil olmuşam. 2010-cu ildə aspirantura təhsilini başa vurmuşam.  2010 cu ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini  müdafiə etmişəm.2011 ci ildə tibb ürzəı fəlsəfə doktoru elimi dərəcəsi diplomua layiq görülmüşəm.

2010 cu ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti Tibb fakültəsində müəllim və universitet xəstəxanasında həkim vəzifəsinə daxil olmuşam. , 2012-cil ildə baş baş müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşam. 2012 ci ildə Pediatriya kafedrasında dosent vəzifəsinə təyin olunmuşam. 2015- cil ild Ali attestasiya komissiyası tərəfindən dosent diplomuna layiq görülmüşəm. 2015 –cil ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində fəaliyyət göstərirəm.

Tədriss etdiyim fənnlər:  uşaq xəstəlikləri

Elmi İşlərin siyahısı:

 1. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində uşaq populyasiyası arasılnda böyrəklərin anadangəlmə qüsurları və kiçik inkişaf anomaliyaları. 2008. Metodik vəsait . Bakı
 2. Ultrasonographic assessment of congenital urinary system anomalies in Nakhchivan Autonomus Republic. 2008. Abstract book. Union of national pediatric society of Turkish Republic. Naxçıvan
 3. Определение нормалъных размеров почек у здоровых детей в соответствие с улътразвуковыми показаниями. 2009. Bakı ş. Azərbaycan Təbabətinin müasir nəaliyyətləri.
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yenidoğulmuşlarda və 3 aylığa qədər uşaqlarda böyrəkanomaliyalarının yayılması. 2009. Məqalə. Bakı ş. Azərbaycan Təbabətinin müasir nəaliyyətləri
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaqlar arasında böyrəklərin kiçik inkişaf anomaliyalarının yayılması. 2009. Məqalə. Sağlamlıq
 6. Значение улътразвукового скрининга в выявлении аномалии почек в детской популяции. 2009. Тбилиси
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaqlar arasında böyrəklərin anadangəlmə qüsurlarının yayılması. 2009. Bakı ş. Azərbaycan Təbabətinin müasir nəaliyyətləri
 8. Böyrəklərin inkişaf qüsurlarının əmələ gəlməsində ekobiogeokimyəvi faktorların rolu. 2009. Məqalə. Sağlamlıq
 9. Нормалъные размеры почек у здоровых детей по данным улътразвуковых исследований. 2010. Якутский медицинский журнал , Россия
 10. Uşaqlarda kütləvi ultrasəs skrininqinin nəticəsinə görə böyrəklərin regional normativləri. 2010. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin V. Axundov adına milli elmi-tədqiqat tibbi profilaktika institutunun elmi əsəsrlə
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kiçik yaşlı uşaqlarda və üç aylığa qədər uşaqlarda böyrək anomaliyalarının yayılması. 2010. Naxçıvan ş. Elmi əsərlər
 12. Uşaqlarda dəmir defisitli anemiyanın yaranma səbəbləri, profilaktikası və qidalanmanın rolu. 2011. Məqalə. Elmi əsərlər № 3,  56
 13. Yenidoğulmuşlarda tiroid vəzin hipotirod baxımından müayinəsinin əhəmiyyəti. 2013. Məqalə. Elmi əsərlər  № 1, 49
 14. 2017. Dərs vəsaiti. Naxçıvan ş. Əcəmi nəşriyyatı
 15. Naxçıvan Dövlət Universitetində müasir tibb təhsili modeli. 2017. Qeyrət nəşriyyati
 16. Multiple mieloma xəstəliyi. 2017. Məqalə. Elmi əsərlər jurnalı.
 17. Hipertonik kriz. 2018. Məqalə. Elmi əsərlər jurnalı.
 18. Aortanın laylanan anevrizması. 2019. Məqalə. Elmi əsərlər jurnalı.
 19. Şəkərli Diabet zamanı retinopatiya. Məqalə. 2019. Elmi əsərlər jurnalı.