Mirzəyev Elçin Elşad oğlu

İngilis dili və tərcümə kafedrasının müəllimi

Elçin Elşad oğlu Mirzəyev 1985-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Naxçıvan şəhərində anadan olmuş­dur. 2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici dillər fa­kül­tə­si­­nin ingilis dili ixtisasını bitirmişdir. 2007-2014-cü illərdə Naxçıvan Türk liseylərində, 2015-2019-cu illərdə isə Babək rayon Araz kənd ümumi orta məktəbində ingilis dili müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bundan əlavə, 2017-2019-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində “Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici dillər fakültəsinin İngilis dili və tərcümə kafedrasında müəllim işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. “Əxlaq tərbiyəsinin mahiyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri” Naxçıvan Dövlət Universiteti. Magistrantların regional elmi konfransının materialları(No 10). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019
  2. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Azərbaycan bədii tərcümə sənətinin inkişafında Naxçıvanlı ziyalıların rolu” onlayn respublika elmi konfransı, “Bədii tərcümə anlayişi, tarixi və mahiyyəti”, Naxçıvan, 30 aprel, 2020
  3. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər”, onlayn respublika elmi-praktik konfrans, Naxçıvan, 21 may 2020
  4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsi, İncəsənət dil və ədəbiyyat institutu, Axtarışlar, “Elmi mətnlərin tərcümə məsələləri”, Naxçıvan, “Tusi”-2021, No2, cild 15, səh 135
  5. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Tibbi tərcümənin növləri, çətinlikləri, dövrümüz üçün aktuallığı, tərcümə sahəsindəki rolu və əhəmiyyəti”, “Elmi əsərlər”.Humanitar elmlər seriyası. 2021, №1(110), səh 95
  6. Akademik məqalə yazı qaydaları və Beynəlxalq elmi hakimlik təlimi / Akademik makale yazım kuralları ve Uluslararası bilimsel hakemlik eğitimi (onlayn 1-2 fevral 2021)
  7. “Frazeoloji birləşmələr, onların tərcüməsi və bu prosesdə yaranan çətinliklər” NMİ 29 aprel 2022
  8. “ İngilis dilində frazeoloji birləşmələrin leksik-semantik xüsusiyyətləri və onların tərcümə problemləri” AMEA Naxçıvan bölməsi“Axtarış” jurnalı. №2 Cild 16 2022