Mirzəyev Elçin Elşad oğlu

İngilis dili və tərcümə kafedrasının müəllimi

Elçin Elşad oğlu Mirzəyev 1985-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Naxçıvan şəhərində anadan olmuş­dur. 2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici dillər fa­kül­tə­si­­nin ingilis dili ixtisasını bitirmişdir. 2007-2014-cü illərdə Naxçıvan Türk liseylərində, 2015-2019-cu illərdə isə Babək rayon Araz kənd ümumi orta məktəbində ingilis dili müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bundan əlavə, 2017-2019-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində “Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici dillər fakültəsinin İngilis dili və tərcümə kafedrasında müəllim işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1.“Əxlaq tərbiyəsinin mahiyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri” Naxçıvan Dövlət Universiteti. Magistrantların regional elmi konfransının materialları(No 10). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019