Əzimli Əbülfəz Tahir oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Tənqidçi, ədəbiyyatşünas-alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin  üzvü (aprel 2000-ci il). Türk Dünyası Eğitimçiler Birliyi üyesi.  Şərur rayonunda — Araz çayından, təqribən beş yüz metr kənarda yerləşən Xələc kəndində yoxsul bir təsərrüfatçı ailəsində doğulub (17 mart 1955, cümə axşamı). İbtidai və orta təhsilini (1962-1972-ci illərdə) Şərurun Xələc, Çomaxtur, Yengicə kəndlərində alıb. 1972-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (İndiki APU-nun) Naxçıvan filalına qəbul olmuş, 1976-cı ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitununu bitirmiş, təyinatla 3 il-1976-1979-cu illərdə Lənkəran rayonundakı Girdəni kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 1977-ci ildə Lənkəranda keçirilən Səyyar Plenumunda iştirak etmiş, bir qrup yazıçının iştirakı ilə Girdəni kəndində mədəniyyət sarayında keçirilən görüşdə çıxış etmişdir. Girdəni kənd orta məktəbində Dram Dərnəyi təşkil etmiş, Şıxəli Qurbanovun ”Özümüz bilərik” komediyasının tamaşasını hazırlamış, kənd camaatına nümayiş etdirmişlər.

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Lənkəran bölməsinin yığıncaqlarında iştirak etmişdir.

1979-1980-ci dərs ilindən Şərur rayonundakı Xələc kənd məktəbində müəllim, dərs müdiri işləmişdir. 1984-cü ildə Azərbaycan SSR EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı olmuş, “Yeni dövr (1800-1920-ci illər) Azərbaycan tənqidinin ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi məsələləri” adlı namizədlik dissertasiyanı 1989-cu ildə tamamlamış və 1992-ci il martın 13-də İnstitutun İxtisaslaşdırılmış  Şurasında müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. İyun ayında Moskvadan Xələc kəndinə göndərilən təstdiq-təbrik teleqramını aldığı gün həyatının ən xoş günlərindən olub.

1995-ci ildən Naxçıvan Dövlət Unversitetində (“Ədəbiyyat kafedrası”nda) işləyir. Haliyədə NDU-nun və NMİ-nin dosentidir. 1997-2001-ci illərdə NDU nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Müdafiəsi üzrə İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının Elmi katibi olmuşdur.

2004-2009-ci illərdə həm də Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda “Dillər və ədəbiyyat” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Son iyirmi il ərzində Naxçıvan Dövlət Televiziyasında “Söz”, “Ədəbi düşüncələr”, “Ədəbi üfiqlər”, “Üz-üzə”, “Bayatı”, “Ədəbi görüşlər” adlı proqram-verilişlərin müəllifi və aparıcısı olmuşdur. 2007-2008-ci illərdə  Televiziyada “Canlı yayım”  aparmışdır. Naxçıvan Dövlət Radiosunda müxtəlif ədəbi verilişlərin, o cümlədən,  “Xəzinə” adlı proqram-verilişin müəllif və aparıcısı olmuşdur. “Naxçıvanın səsi” radiosunda  həftədə bir dəfə “Ana dilim” adlı proqram-veriliş aparır.

Elmi yaradıcılığa hələ tələbə ikən başlamışdır. Tələbə vaxtı “Təyyarə kölgəsi” (Ə.Hacızadə), “Tərsanə” (H.Seyidbəyli) romanları, Ə.Cəmilin yaradıcılığı haqqında məqalələr, habelə S.Rüstəmin 70 illiyində “Süleyman həsrəti” adlı esse yazmış, konfransada məruzə etmişdir.

İlk mətbu əsəri H.Cavidin 100 illiyinə yazılmış “Şeyx Sənan məhəbbəti” məqaləsidir (“Şərq qapısı”, 7 dekabr 1982). 1981-ci ildə “Tənqid və ədəbi gənclik” adlı irihəcmli məqaləsi “Azərbaycan” jurnalında çapa hazırlansa da, dərc edilməmişdir. Yalnız üç il sonra “Azərbaycan” jurnalında “Sənətkar haqqında monoqrafiya” (1984, №1) yazısı işıq üzü görmüşdür. Sonrakı illərdə “Azərbaycan” jurnalında müntəzəm olaraq resenziyaları, elmi yazıları, 1993-cü ildə jurnalın poeziya məsələləri ilə bağlı sorğusuna cavabları dərc edilmişdir. Əli Əmirlinin “Axirətdən qabaq gəzinti” romanı haqqındakı resenziya-məqaləsi “Azərbaycan” jurnalında nömrəyə salınmış, lakin mətbəədə qlavlitdən keçməmişdir.

Respublika və yerli mətbuat orqanlarında, Bakıda, Naxçıvanda, Təbrizdə, Sulduzda, Ankarada, Əskişəhərdə, Qarsda, Sivasda, İzmirdə, İstanbulda, Zonguldakda, Çankırıda, Alma-Atada və başqa şəhərlərdə  müxtəlif məcmuələrdə indiyədək 300-dən artıq elmi-tənqidi məqalələri çap edilmişdir. Ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid, ədəbi proses, poetika, nəzəriyyə, dilçilik, folklor, təsəvvüf, ilahiyyat sahələri üzrə tədqiqlər aparır.  “Linqivistik nəzəriyyə və poetika” adlı beş hissədən ibarət, təqribən, min beşyüz səhifəlk monoqrafiyalar yazmışdır. Müxtəlif şeir kitablarına ön sözlər yazmış, onların redaktoru olmuşdur.”Ədəbi izlər” (2005) adlı kitabında “Süleyman həsrəti” (1976), habelə 80-ci illərdə Fikrət Sadıq, Məstan Günər (Əliyev), Hikmət Ziya, Tofiq Bayram, Musa Yaqub, Əkrəm Əylisli, Anar, Sabir Əhmədli, Əli Əmirli, Eyvaz Borçalı, Sabir Rüstəmxanlı haqqında yazdığı elmi yazıları, məqalələri toplanmışdır. “C.Məmmədquluzadə yaradıcılığının poetikası” adlı doktorluq dissertasiyası yazmışdır. Əskişəhərdə, Qarsada, Ankarada, Sivasda, Orduda., İzmirdə, İstanbulda, Antalyada, Niğdede, Tekirdağda, Çankırıda, Yozgatda, Kırıkkalede, Bitlisde, Ağrıda, İğdırda,  Bakıda, Sumqayıtda, Naxçıvanda keçirilən  Beynəlxalq Elmi Simpoziumlarda məruzələr etmişdir. “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin dövrləşdirilməsinin elmi-metodoloji problemləri”  silsilə məqalələri Alma-Atada, İstanbulda, Naxçıvanda dərc edilmişdir.

Ziyarət, gəzinti məqsədilə dəfələrlə Cənubi Azərbaycanda, Qumda,Məşhəddə, Ərdəbildə,Urmiyədə olmuşdur. Hər gün oxuduğu Kitab: “Qurani-Kərim”.

1980-ci ildən ailəlidir: 3 oğlu, 2 qızı vardı. Həyat yoldaşı Ermənistan deyilən Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalının Qovuşuq kəndindən-məcburi köçkün ailəsindəndir.

1992-ciildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Yeni dövr (180001920-ci illər) tənqidinin ədəbiyyatşünaslıqda öyrənilməsi məsələləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

1995-ci ildən Naxçıvan Dövlət Univeristetində işləyir. Dissertasiya Müdafiələri üzrə Elmi Şuranın Elmi katibi olmuşdur (1997-2000-ci illər). Filologiya üzre Fəlsəfə doktoru, dosentdir. “Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığının poetikası” mövzusunda Diktorluq dissertasiyası yazmışdır.  Bununla bağlı monoqrafiyası  çapa hazırdır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər; KİTABLAR

 1. Yeni dövr tənqidi və tənqid. Bakı, Elm , 2001. 160 seh.
 2. Celil məmmədquluzadə nəsrində təhkiyə poetikası. Naxçıvan, Əcəmi, 2005. 72 səh.
 3. Ədəbi izlər. Naxçıvan, Əcəmi, 2005. 172 səh.
 4. Sokrat daymonizmi və Mirzə Cəlil realizmi. Naxçıvan, Əcəmi, 2007. 96 səh.
 5. Folklor cilası: poetik hərəkət. Naxçıvan, Məktəb, 2008. 125 səh.
 6. Linqivistik təhlilin struktur proqramı. Naxçıvan, 20011.
 7. Romantizmdən eposa: Tədqiqin Kamran Əliyev aydınlığı. Bakı, 2013, 180 səh.
 8. Klasik Türk Edebiyatı: Ahmed Yesevi’niq Tasavvuf Eğitiminde İlahi Aşk Telkini Üzere Kamil İnsan Aşılamaları. V,CiLT SOSYAL ve BEŞERi BiLiMLER EDİTÖR Dr. Ali Osman AKALAN  Ankara 1 2016 (PDF)
 9. In Sufı Educatıon Of Ahmed Yesefı, Thought OfNature Human: Accordıng To Approprıate Of Dıvıne Love . International Turkic World Educational Sciences and Social Sciences Congress, he Id in memory of Hodja Ahmet Yesevi year 2016 Menmyuapo.ıı:nhıii KoHrpecc nopKCKOro Mupa no ne.ıı:arornKe n o6mecTseıınhıM uayKaM, nocssımennhıii naımiTII Xo.ıı:iKa AXI\teTa .Sicesn

MƏQALƏLƏR

 1. Sənətkar haqqında monoqrafiya. “Azərbaycan” jur., Bakı,1984, N-1, səh. 181-183.
 2. Sənətdə Lenin təlimi və müasirlik. “Azərbaycan” jur. Bakı,1985, N-4, səh.180-182.
 3. Şairin vətəndaşlıq fəallığı. “Azərbaycan” jur. Bakı, 1986, N- 3, səh. 184-187.
 4. Azərbaycan tənqidinin geniş elmi tədqiqi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” (“Azərbaycan məktəbi”nə əlavə). Bakı, 1986, N- 1, səh. 69-70.
 5. M.F.Axundovun dramaturji görüşləri Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığında. Gənc Ədəbiyyatşünasların Beşinci Respublika konfransı. Bakı, “Elm”, 1987, səh. 119-120.
 6. Dünyanın dərdi, şair narahatlığı., “Azərbaycan” jur. Bakı, 1988, N- 6, səh. 187-189.
 7. Tənqidi təfəkkürün formalaşmasında folklorun rolu. Gənc Filoloqların Altıncı Respublika konfransının materialları. 13-14 dekabr 1989, Bakı, “Elm”, 1990, səh. 42-43.
 8. Narahat şair, narahat şeirlər. “Azərbaycan” jur., Bakı, 1990, N- 7, səh. 182- 185.
 9. Yeni dövr tənqidi və Azərbaycan sovet tənqidşünaslığının təşəkkülü məsələləri. Azərbaycan SSR EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil, İncəsənət seriyası, 1991, N- 2, səh. 59-65.
 10. Yeni Dövr (1800-1920-ci illər) tənqidinin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi məsələləri. Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın Avtoreferatı. Bakı, 1992, 24 səh.
 11. Həyat həqiqətləri. “Azərbaycan” jur., 1992, N- 7-8, səh. 182-185.
 12. Poeziya: dünənimiz, bugünümüz. “Azərbaycan” jurnalı Redaksiyasının sorğularına cavab. “Azərbaycan”, 1993, N- 7, səh. 186-188.
 13. Mən bir ömür yaşamışam. “Azərbaycan” jur., 1993, N- 7-8, səh. 186-188.
 14. Nehrəmdən doğan ulduz. Xalq artisti Zəroş Həmzəyeva haqqında. “Qobustan” jur., 1996, N-1, səh. 10-16.
 15. Folklora bağlılıq. “Milli Folklor”, Ankara, 1997, N- 35, səh. 39-40.
 16. Naxçıvan Yeni Dövrdə: faktlar və qaranlıq kölgələr. Naxçıvan tarixindən səhifələr. Bakı, 1996, səh. 159-162.
 17. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında poetik tipizm: portretin xarakteri. Ali Pedaqoji Məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı. 1997, səh. 82.
 18. Mirzə Cəlil təhkiyəsində bədii-psixoloji nüfuzetmə taktikası. Ali Diplomatiya Kollecinin Naxçıvan Bölməsi, Məqalələr Məcmuəsi . Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət. Bakı, 1998, səh. 20-25.
 19. “Kitabi-Dədə Qorqud”da ümumtürk üslub tipi. NDU-nun Elmi Əsərləri. Naxçıvan, 1998, N- 2, səh. 90-96.
 20. Ağrıdan ucada dayanan şair. X.Kərimlinin “Ay işığında” şeirlər kitabına ön söz. Bakı, “Yazıçı”, 1998, səh. 3-8.
 21. Fəzilətin ayəti (ədəbi-fəlsəfi esse). “Gəmiqaya”, Naxçıvan, 1998, səh. 39-46.
 22. Naxçıvan: “Molla Nəsrəddin” də ilk xəbər: pərdəaltı eyham. Ali Diplomatiya Kollecinin Naxçıvan Bölməsi, Məqalələr Məcmuəsi . Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət. Bakı, 1999, səh. 39-43.
 23. Komediya və onun janr poetikası. “Çıraq” jur., Bakı, 1999, N-4, səh. 50-54.
 24. Ədəbiyyatşünaslıq pleyadasının görkəmli nümayəndəsi. A.Zamanov haqqında. NDU-nun Elmi Əsərləri, 1999, N- 5. Səh. 48-49.
 25. Mirzə Cəlildə üslubi komizm. Aspirantların və Gənc Tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının Materialları (23-24 fevral 1999). Bakı, 1999, səh. 15.
 26. Yunus İmrənin Azərbaycan bağlılığı: Millilik ve beşerilik. VII. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-9 Mayıs 1997). Eskişehir (Türkiye), Hazırlayan Güven Tanyeri. Yunis Emri Kültür, Sanat Ve Turizm Vakfı. Eskişehir) Türkiye): 2000: seh.343-354.
 27. Yaddaşlara yeni səhifələr yazan səfər. NDU-nun Xəbərləri. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2000, N-5. Səh.17.
 28. Arazı Daşan Ellər. “Azərbaycan” jur., Bakı, 2000, N- 10, səh. 89-90
 29. Səs sehrinin söz hikməti, yaxud butasını axtaran aşiq. E.Həbibin “Sevən ömrü” kitabına Ön söz. Bakı, “Elm”, 2000, səh.3- 8.
 30. Ömrünü yaşayan şair. Q.Qəribin “Gözümə döydüyüm şəkil” kitabına ön söz. Bakı, “Yazıçı”, 2000, səh. 3-6.
 31. Məmməd Səid Ordubadi dühasının üfüqləri. “Azərbaycan” jur., 2000, N. 11, səh. 183-184.
 32. Milli fəlakətin tarixi kökləri. NDU-nun Elmi Əsərləri. Naxçıvan, “Qeyrət” 2000, N-2: səh. 39-43.
 33. Hər yolçu öz mənzilinə can atar (şair Allahverdi Aqilin “Mən bir qərib yolçuyam” kitabına ön söz). Bakı, “Şirvannəşr, 2001, səh. 3-5.
 34. Öz içində yaşayanların tənhalığı (şair Hüseyn Bağırın “Mən çiynimdən yerə qoydum dünyanı” adlı şeirlər kitabına ön söz. Bakı, “Şirvannəşr, 2001, səh. 3-6.
 35. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində portretlər və psixoloji momentlər. NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2002, N- 9. Səh. 76-79.
 36. Məmməd Səid Ordubadi dühasının üfüqləri. İşıqlı insan. Bakı, 2002, səh. 74-82.
 37. Üslub və bədii yaradıcılıq. Ali məktəblər arasında elmi-praktik Konfransın materialları. Bakı, “Elm”, 2002, səh. 30-32.
 38. Alimin inamı. K.Əliyev. Mənim ədəbi həyatım. Bakı, “Sabah” 2003 səh. 17-21.
 39. Romantik tənqidin elmi tədqiqi. Mənim ədəbi həyatım. Bakı, “Sabah” 2003 səh. 70-73.
 40. Naxçıvan “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri ərəfəsində. NDU-nun Elmi Əsərləri, 2004, N- 12. Naxçıvan, “Qeyrət”, səh. 43-46.
 41. Dil və üslub poetikanın struktur sistemi kimi. NDU-nun Elmi Əsərləri, 2004, N- 13. Səh. 30-32.
 42. Əsl sənətin yolu əbədiyyatdır. M.Araz haqqında. “Azərbaycan” jur., 2004, N- 2, səh. 184-186.
 43. Şeir- nəfəsalma kimidir (.M.Təmkin. “Yaz ətirli dünyam” kitabına ön söz. Bakı, 2004, səh. 3-7.
 44. Harda damcılar varsa. İ.Yusifoğlu-“Gəlib çatdım 50 yaşa”. Bakı, “Şirvannəşr”, 2004, səh. 99-103.
 45. İçimizdə boğulan səs. Yazıçı-şair Əli Daşqının “Bıçaq və sümük” kitabına ön söz. Təbriz, 2005, səh. 3- 16.
 46. Üslub və onun poetik qaynağı. Naxçıvan müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxşıvan, 2005, N- 1, səh. 78-82.
 47. Ədəbiyatın Şərq qanunları və Mirzə Cəlildə janr-üslub axtarışları: ”Çay dəsgahı”nda alleqorik realizm. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi əsərləri. Naxçıvan, 2005, N-3, səh. 27- 31.
 48. Ulduzlar göy üzündə tənha deyil (L.Əsgərzadənin “Bir dilim ay işığı” kitabına ön söz. Bakı, 2005. “Nurlan”, səh. 5-16.
 49. Buzlu düşüncələr. Ali Daşkın. Gönül saksısı. Bakı, “Avrasiya press” yayın evi, 2005, səh. 400-404.
 50. İçimizdə boğulan səsin şairi, yaxud Cənublu şair Əli Daşkın. “Azərbaycan” jur., 2006, N- 7, səh. 158-165.
 51. Yurdsuz-yuvasız məzar olmaz: Güləbird yaslı yerdir (I yazı). // Rövşən Atakişiyev. Yolum dağlara sarıdı. Bakı, Səda nəşriyyatı, 2007, səh.173-180.
 52. “Qərib qəbirlərin yuxusu dağlar” (II yazı). // Rövşən Atakişiyev. Yolum dağlara sarıdı. Bakı, Səda nəşriyyatı, 2007, səh.181-189.
 53. Onu çağıran var (III yazı). // Rövşən Atakişiyev. Yolum dağlara sarıdı. Bakı, Səda nəşriyyatı, 2007, səh.190-198.
 54. Ordubadi dühasının üfüqləri. Y.Axundlu. Şərəfli ömür. Bakı, “Adiloğlu”, 2007, səh. 240- 247.
 55. Əlimdədir hələ qələm. // Y.Axundlu. Şərəfli ömür. Bakı, “Adiloğlu”, 2007, səh. 282- 283.
 56. Öz inamına bağlı olan ədəbiyyatşünas. // Y.Axundlu.Şərəfli ömür. Bakı, “Adiloğlu”, 2007, səh. 285- 290.
 57. Hüseyin Cavid: “Nuri-Həqq” və “ülvi zəka”dan uzaqlığın faciəsi. “Naxçıvan” jur., Naxçıvan, 2007, N- 16, səh. 206-219.
 58. Hər gizlində bir aşkar. Əzizə Əhmədovanın “Sevgi nəğməkarı” kitabına Ön söz. Naxçıvan, “Məktəb”, 2006, səh.3-6.
 59. Şəbnəmli şeir. Şəbnəm Baharın Şeirlər kitabına Ön söz. Naxçıvan, “Məktəb”, 2007, səh.3-5.
 60. Linqivistik təhlildə sözün poetik mənşəyi məsələsi. // Müasir Təlim Metodları və yeni təlim texnologiyalarının təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi (elmi-praktik konfransın materialları). Naxçıvan, “Məktəb”, 2006, səh. 4-6.
 61. Xalq bədii dilində linqivistik psixologiya. // Müasir Təlim Metodları və yeni təlim texnologiyalarının təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi (elmi-praktik konfransın materialları). Naxçıvan, “Məktəb”, 2007, səh. 59-60.
 62. Hüseyn Cavid: “Bir rəsm qarşısında” danışan sükutlar. // Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər. Naxçıvan, 2008, səh. 283-288.
 63. Təzəliyi ruhunda yaşadan şair. // Sənətin Firuzəsi. Bakı, 2008, səh. 130-155.
 64. Poeziyanın ruhu, ruhun poeziyası. Firuzə Məmmədli. Seçilmiş əsərləri, V cild. Bakı, 2009, səh. 14-42.
 65. Səs sehrinin söz hikməti, yaxud butasını axtaran aşiq. // Sənətin kəsə yolu= poeziya. Bakı, “Şirvannəşr”, 2009, səh. 56-62.
 66. Qəmi doğma olan şairin sözü də doğma olar. // Sənətin kəsə yolu–poeziya. Bakı, “Şirvannəşr”, 2009, səh. 177-188.
 67. Sözün təzəliyi… varmı? // Sənətin kəsə yolu= poeziya. Bakı, “Şirvannəşr”, 2009, səh. 197-202.
 68. Səs sehrinin söz hikməti, yaxud butasını axtaran aşiq. // Vaqif Yisifli. Şair dünyası. Bakı, “Şirvannəşr”, 2009, səh. 235- 242.
 69. Səssiz və səsli vicdanların qayğıları. Ön söz. // Səadət Qəmli. Vicdanın səsi (roman). Naxçıvan, “Məktəb”, 2009, səh. 4-6.
 70. Dramın və zamanın hərəkəti. Ön söz. H.Eyvazlı. Dramaturgiyamızda ədəbi şəxsiyyət obrazı, Naxçıvan, 2009, səh. 3-8. Səh.
 71. Hər qəlbdə aydınlıq olmaz. // Sənətin vurğunu (Tərtib edən A.Yadigar). Naxçıvan, 2009, səh. 92-95.
 72. Romantizmin tədqiqində elmi təzəliyin poetikası: ədəbi qəhrəmanın səciyyəsi. // Elmi axtarışlar, 2009, N- IV, səh. 135-141.
 73. Romantizmdə simvolik obrazlar və qarşıdurmalar üzrə təhlil-təsnif. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Elmi axtarışlar. 2009, N- V, səh. 93-98.
 74. Füzuli cazibesi ve Aşk Vüsalı. / Füzuli. Ankara, 2010, seh. 147-158.
 75. Həsrətin dili laldır, qulağı—kar. ÖN söz. H.Eyvazli. Ömür yarpaqlari. Naxçivan, “Məktəb”, 2010, səh. 3-8.
 76. Xələc- qədimliyin və ululuğun yaddaşı. Ön söz. Xələc-Xaladj- Khalaj (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). Bakı, “Elm”, 2010, səh. 7-20.
 77. Drevnee mestojitelstvo Xaladj (rusca). Xaladj. Baku, “Elm”, 2010, s. 95-98.
 78. Khalaj ıs our ahcentars land and memory of ancıent times (ingiliscə). Khalaj. Baku, “Elm”, 2010, s. 159-162.
 79. Linqivistik qanunlar nizamı.  Dilin mənşə-mənbə, təhlil-təsnif qanunu. Linqivistikanın vəzifəsi.// “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçıvan, 2011, N-1, səh. 126-131.
 80. Gecələr ulduzsuz olmaz. Ön söz. Əzizə Əhmədova “Bu olmaq — olmamaqdır”. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2011, səh. 3-7.
 81. Linqivistik nəzəriyyə və poetika: Dilin Məntiq qanunu: Dilin məntiqi və Məntiqin dili. Naxçıvan Müəllimlər  İnstitinun  Xəbərləri, 2011, N- 2 (26), səh. 43-47
 82. Sabirdə Füzulini görmək vəsfi. A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları (14-15) noyabr 2011). Bakı, “Elm və Təhsil”, 2011, səh. 132-135.
 83. Romantizmin tədqiqində yeni səhifələr: Romantizmə münasibətin nəzəri-metodoloji qüsurları haqqında bir neçə söz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Elmi Axtarışlar, 2011, N- 2, səh.11-24.
 84. Romantizmin tədqiqində yeni səhifələr: Bədii obrazlarin-ədəbi şəxsiyyətlərin seçimində Cavid mövqeyinin səciyyəsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Elmi Axtarışlar, 2011, N- 2, səh.24-31.
 85. Tənqidi realizmin struktur poetikası: “Molla Nəsrəddin” dərgisində poetik kompozisiya. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Elmi Axtarışlar, 2011, N- 2, səh.31-41.
 86. Linqivistik nəzəriyyə və poetika: Dil struktur varlıqlar sistemi kimi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2011, N- 3 (27), səh. 41-45.
 87. Azərbaycan ədəbiyyatı taarixinin dövrləşdirilməsinin nəzəri-metodoloji məsələləri. Məsələnin elmi-konseptual qoyuluşuna bir nəzər (I məqalə). “Yom” (Türkiyə), Türk Dünyası Kültür Dergisi// Ankara, Yaz, 2011. Səh 29-37.
 88. Linqivistik nəzəriyyə və poetika: Dilin yaranması üzrə dialektik mərhələlər. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. 2011, N- 4 (28), səh.70-74.
 89. Mir Cəlal Paşayev Cəlil Məmmədquluzadə və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin realizmi haqqında. // AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi. “Axtarışlar”, 2012, N- 1, səh. 76-80.
 90. Tənqidi realizmin tədqiqi problemləri: Mir Cəlal Paşayevin “Nəsrimizin baniləri” məqaləsində yeni nəsr özəllikləri üzrə təhlil. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, incəsənət, tarix). AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi Folklorşünaslıq Şöbəsinin Elmi Toplusu. 2012 / N- 1. Naxşıvan, 2012, səh. 77- 83.
 91. Linqivistik Nəzəriyyə və Poetika: Dilin-Nitqin yaranması və İnkişafı Üzrə Dialektik Qanunlar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Cild: 8; N-1(42)— 2012, səh. 60-64.
 92. Nauçno-metodoloqiçeskie i teoretiko-tipoloqiçeskie problemı literovedeniya v issledovanii istorii azerbaydjanskoy literaturı vo vtoroy polovine XX veka i sovremennoqo perioda. // NDU-nun Elmi Eserleri. Humanitar elmler seriyası. N-1 2012. Naxçıvan, NDU Qeyrer, 2012,seh. 99-103.
 93. Mir Cəlal Paşayev Cəlil Məmmədquluzadə və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin realizmi haqqında. // AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi. “Axtarışlar”, 2012, N- 1, səh. 76-80.
 94. Nauçno-metodologiçeskie i teoretiko-tipologiçeskie problemı literaturavedeniya  v issledovanii istorii Azerbaydjanskoy polovini XX veka i sovremennoqo perioda. “Tyurkskiy mir” (Almanax), Tom. 2, Astana, 2012.  Uluslararası Türk Akedemiyası.
 95. “Gazi Bürhaneddin Dilinin Semantik Növleri ve İfade Tipleri”.  Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadi Bürhaneddin Uluslararası Sempozymu. Bildiriler PDF . Sivas:2012 .ww.cumhuriyet.edu.tr/dosyaduyuru/148909886.pdf
 96. Kıbrıslı şair Handi’nin  gazellerinde irfani Sırların Poetik ifade incelikleri  Uluslararası Klasik Edebıyat Sempozyumu  Bildiri Kitabı: Ordu Wnıversıtesı: Ordu: 2012: seh.307-327.
 97. Nauçno-metodologiçeskie i teoretiko-tipologiçeskie problemı literaturavedeniya v issledovanii istorii Azerbaydjanskoy polovini XX veka i sovremennoqo perioda. “Tyurkskiy mir” (Almanax), Tom. 2, Astana, 2013. Uluslararası Türk Akedemiyası.
 98. Eposun poetikası üzrə yeni tədqiq və təhlil işarələri./ Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr Bakı, 2013. 256 səh. Səh.199-299.
 99. Ahlat—bütünlüyümüzün millet, mekan ve zaman vahdeti:manilerin-türkülerin Ahlat güzellemesi. I Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve sanat Sempozyumu. 23-25 ağustos 2012. İlk Basım, İstanbul, 2013, -Seh. 581—592.
 100. Bediüzzaman said Nursi: Ene”ye (Ben”e) Bakışta Nübüvvet Nurundan Feylosofları Tenkid. Seh. 127. 10.Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu. 22-24 Eylul (9 sentyabr)2013. Özetler. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı , İstanbul, 2013, seh. 127.
 101. Öz Türkşenin En eski Dil Örneği: Sumer Şairi Enlil İsme Dağan”ın (M.Ö. Beşinci Biyıl) Şiirlerinde Ses Nizamı. VIII Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 30 Eylul-04 Ekim 2013. Bildiri Özetleri. İstanbul, 2013, seh. 48-49.
 102. Eposun poetikası üzrə yeni tədqiq və təhlil işarələri./ Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr Bakı, 2013. 256 səh. Səh.199-299.
 103. Şair Vaqif Məmmədovun şeirlərində obrazlaşan tablolar və mənalar. Vaqif Məmmədov haqqında Məqalə. Bir ömür yaşadım. Naxçıvan, Qeyret Neşriyyatı, 2013; seh. 119-125.
 104. Nauçno-metodologiçeskie i teoretiko-tipologiçeskie problemı literaturavedeniya  v issledovanii istorii Azerbaydjanskoy polovini XX veka i sovremennoqo perioda. “Tyurkskiy mir” (Almanax), Tom. 2, Astana, 2013
 105. Ahlat—bütünlüyümüzün millet, mekan ve zaman vahdeti:manilerin-türkülerin Ahlat güzellemesi. I Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve sanat Sempozyumu. 23-25 Ağustos 2012. İlk Basım, İstanbul, 2013, -Seh. 581—592.
 106. Bediüzzaman said Nursi: Ene”ye (Ben”e) Bakışta Nübüvvet Nurundan Feylosofları Tenkid. Seh. 127. 10.Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu. 22-24 Eylul (9 sentyabr)2013. Özetler. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı , İstanbul, 2013, seh. 127.
 107. Öz Türkşenin En eski Dil Örneği: Sumer Şairi Enlil İsme Dağan”ın (M.Ö. Beşinci Biyıl) Şiirlerinde Ses Nizamı. VIII Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 30 Eylul-04 Ekim 2013. Bildiri Özetleri. İstanbul, 2013, seh. 48-49.
 108. Ahlat – Ahlat Taşımızdır. II. Uluslararası Ahlat-Avrasya  Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu  25-27 eylül 2013 Ahlat –Bbitlis.

Bbildiriler Kitabı. İlk basım -2014,  İstanbul. seh.  323- 332

 1. Ahlats- Ahlat  Is Our Stone. Abstrakt.

The Sekond Internatıonal Ahlat- Eurasıa Symposıum On Scıence, Culture And Art. (Eeditors Prof.Dr.Oltay Bellı, Vedat Evren Belli). İstanbul-2014, s. 321-322

 1. “MOLLA NESREDDİN”  DERGİSİNDE POETİK KOMPOZİSİYA.

СБОРНИК материалов международной-заочной конференции «Формирование интеллектуального потенциала личности в сфере непрырывного образования»

25 апреля, 2014 года. Алматы, 2014, seh.128-134

 1. Şeyh İbrahim Gülşeni Berdei’nin Tasavvufunda Aşk Vasıflarının Münacat Katları. /Türk tasavvuf kültürü ve gelenekleri/turkish sufi culture and tradition . 13-14 ekim 2014/13-14 october 2014 Proseedıngs / Bildiri Kitabı.ssu publikation (Hazırlayan/Editor  Fatih İyiyol) İstanbul-2014, seh. 516- 537.
 2. Mirzə  Cəlil  XIX ƏSR  RUS YAZIÇISI  QOQOL  HAQQINDA. Axtarışlar, AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Toplusu.Cild 4, N- 3/ Naxçıvan—2014. Səh. 61—66.
 3. Çiçek Çiçek Açar, yahut Şair mehemmed Hadinin Şiirlerinde Kadın-çiçek,Şiçek-Kadın Okşamaları. “Motif” Dergisi, Ekim 2014, İstanbul, seh.14-20
 4. DÜNYA TÜRK  MİTOLOJİ  DÜŞÜNCESİNDE  SU  MODELİ  MESELEYE  TİPOLOJİ  YANAŞMA) .  “Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu”( 07 – 08 Kasım 2013, Tekirdağ). Motif Akademi (Halk Bilimi Dergisi). İstanbul: 2014: seh.(elde yoxdur).
 5. “Harplerin Yeni Türk Edebiyatındaki Yansımaları: Tevfik Fikret’in Harb-i Mukaddes Şiirinde bela ve Faciaların Karakter Açımı”. 1-3 Kasım 2013 de olmuş I.Uluslararası Türkiyat Enstitüsü Sempozyumu materialları. “Türk Harp Edebiyatı”. Çankırı – 2014, Türkiye.
 6. İçımizde boğulan sesin şairi. Əli daşqın, əsərlərı, 4 cildde, ı cıld, təbriz, 2014.
 7. Araz sahılınde buzlu düşüncələr. Əli daşqın, əsərləri, 4 cilddə, ıv c. Təbriz, 20014.
 8. Öz türkçenin en eski dil örneği: SUMER ŞAİRİ ENLİL İSME DAĞANIN (M.Ö. BEŞİNCİ  BİNYIL) ŞİİRLERİNDE SES NİZAMI. VIII Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 30 Eylül-04 Ekim 2013. Bildiri Kitabı. İstanbul-2014
 9. “Harplerin Yeni Türk Edebiyatındaki Yansımaları: Tevfik Fikret’in Harb-i Mukaddes Şiirinde bela ve Faciaların Karakter Açımı”. 1-3 Kasım 2013 de olmuş I.Uluslararası Türkiyat Enstitüsü Sempozyumu materialları. “Türk Harp Edebiyatı”. Çankırı – 2014, Türkiye.
 10. 1 “DÜNYANIN BOĞAZINDA  ÇANAKKALE’NİN  HARP  VAHŞETLERİ   VE TÜRK  ASKERİNİN  ZAFER TAĞLARI   Uluslararası Savaş Tarihi Araştırmaları Kongresi . ınternatıonal congress on war hıstory studıes  “I. Dünya Savaşı ve Mirası / the fırst world war and ıts herıtage”  Çanakkale, 6–8 kasım / 6-8 November 20114. BİLDİRİ KİTABI: 2015
 11. ÇOCUK VE GENÇLİK  EDEBİYATINDA TÜRLER:  MASALLARDA  BEDİİ- POETİK HAREKETLER NİZAMI. II. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU. 23-24 Ekim 2015.
 12. TÜRK VE İSLAM DÜNYASI ÇOCUK EDEBİYATI  ÇALIŞTAYI”NIN  AMACI  VE  ORTAK  EDEBİYAT BAKIŞLARI ÜZERE TESPİTLER.Türk ve İslam Dünyası  Çocuk Edebiyatı Çalıştayı. 23*25 Ekim 2015: İstanbul.
 13. TÜRK DİL KÜLTÜRÜNDE İĞDİR  BÖLÜĞÜ MENSUPLUĞU Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu. 5-7 Kasım 2015, Iğdır, Türkiye.
 14. “Kitabi-Dədə Qorqud” və dünya eposçuluq ənənəsi” mövzusunda Beynəlxalq Еlmi Konfransı . 16-17 dekabr 2015-ci il, Sumqayıt şəhəri, Azerbaycan.
 15. Dünya Mitoloji  Düşüncesinin  İlkin  Modeller  Sistemi: “Yaratılış” Destaninda Masallar  Serisinin  İdea-Mazmun  İçerikleri. II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2015. Kazak Devlet Kızlar Pedagoli Universitesi. Bildiri Kitabı. Almatı, Kazakistan.
 16. Qədim və Orta əsrlər dünya nəsr  sistemində modernizm təsbitləri:  sistemin şərq və qərb qaynaqlari.  A x t a r i ş l a r (folklor, ədəbiyyat, dil,  sənətşünaslıq və tarix) Elmi  toplu; Naxçıvan, 2015, № 4, seh. 22-31.
 17. Karakoyunlu Hükümdarı Şair Cihanşah Hakikinin Gazellerində İlahi Aşkın Kelamullah Hatları. . III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri. Ahlat-Bitlis. Editör Prof.Dr.Mahmud Doğru,– Prof.Dr. Ercan Aksoy.Ankara-2015, seh. 342-352.
 18. Karakoyunlu Hükümdarı Şair Cihanşah  Hakikinin Gazellerində İlahi Aşkın Kelamullah Hatları.Özet. III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri. Ahlat-Bitlis. Editör Prof.Dr.Mahmud Doğru,– Prof.Dr. Ercan Aksoy.Ankara-2015, seh. 342.
 19. Celıl Memmedguluzade (Molla Nesreddın) Realızmı ıle Rus yazarı Gogol Realızmı Arasında Tıpolojık Bağlaantılar. II.Uluslararası Türk ve Dünya Edebıyyatları Arasında Etkıleçımler Sempozyumu.TÜDEAS. Bıldırıler Kıtabı. Zohguldak-2015, seh.109-120.
 20. İngilisce: Typological Links Between Jalil Mamedguluzade`s (Molla Nasraddin`s) Realizm And Russian Writer Gogol`s Realism. II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebıyyatları Arasında Etkıleçımler Sempozyumu. TÜDEAS. Bıldırıler Kıtabı. Zohguldak-2015.P.110.
 21. İngilisce:  Kelamullah (Religious) Lines Of  Divine Love İn The Ghazals (Kind Of Eastern Poem) Of The True RulR Of Karakoyunlu State Gihanshah Hakiki.Abstrakt. The Third İnternational Ahlat-Eurasia Symposium On Science, Culture And Art Proseedings. Ankara, 2016.p. 343.
 22. Yozgat Ağız Kültürü Üzere İnceleme: “Yozgat Sürmelisi” Silsilesinde Hasretin Terennüm Renkleri ve İfade yatımları. Uluslararası Bozok Sempozyumu. Bildiri Özetleri Editör: Prof.Dr. Kadir ÖzköseYozgat-2016, seh.96.
 23. Yozgat Ağız Kültürü Üzere İnceleme: “Yozgat Sürmelisi” Silsilesinde Hasretin Terennüm Renkleri ve İfade yatımları. Uluslararası Bozok Sempozyumu. Bildiriler Kitabı. Editör: Prof.Dr. Kadir ÖzköseYozgat-2016
 24. Celıl Memmedguluzade (Molla Nesreddın) Realızmı ıle Rus yazarı Gogol Realızmı Arasında Tıpolojık Bağlaantılar. II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebıyyatları Arasında Etkıleçımler Sempozyumu. TÜDEAS. Bıldırıler Kıtabı. Zohguldak-2016, she.109-120.
 25. ANA DİLİ TƏDRİSİNDƏ YENİ MƏRHƏLƏ: MƏNİMSƏTMƏDƏ    İNTERAKTİV TƏRKİ BLƏR  VƏ TƏLİM STRUKTURLARI . NMİ-nin Xəbərləri. 2016, N-2
 26. İngilisce:  Kelamullah (Religious) Lines Of  Divine Love İn The Ghazals (Kind Of Eastern Poem) Of The True RulR Of Karakoyunlu State Gihanshah Hakiki.Abstrakt. The Third İnternational Ahlat-Eurasia Symposium On Science, Culture And Art Proseedings. Ankara, 2016.p. 343.
 27. İngilisce: İnvestigation Of Oral Yozgat Culture: Praising Coulurs And   Expressing Ways  Of Longing in “Surmeli Of Yozgat”  Series Summary. İnternational Bozok Symposium—5-7 Mayis 2016. Abstrakt.  Editör: Prof.Dr.Kadir ÖzköseYozgat-2016, p.97.
 28. İngilisce: Typological Links Between Jalil Mamedguluzade`s (Molla Nasraddin`s) Realizm And Russian Writer Gogol`s Realism. II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebıyyatları Arasında Etkıleçımler Sempozyumu. TÜDEAS. Bıldırıler Kıtabı. Zohguldak-2016.P.110.
 29. Erzincan Folklorunda Halk Lirizminin İfade Özellikleri.

Erzincan Üniversitesi  Uluslararası Erzincan Sempozyumu. 28 Eylül-1 Ekim 2016,Erzincan. Bildiriler Kitabı Clt 1., 1.127 seh. Erzincan-2016. Edütör: Yrd.Doç.Dr. Hüsrev Akın, seh. 529-542.

 1. Ahmed Yesevi Tasavvufunda Divanelik ve Onun Evrensel Tutumları. GeçmIşten Geleceğe  Hoca aHmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu Bildiri Özetleri 26-28 Eylül 2016 İstanbul/Türkiye: seh.34.
 2. Ahmed Yesevi Tasavvufunda Divanelik ve Onun Evrensel Tutumları Ebülfez EZİMLİ …………………323 GeçmIşten Geleceğe  Hoca aHmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu BİLDİRİ KİTABI. 1. cilt 26-28 Eylül 2016 İstanbul/Türkiye YAYIN NU: 13, seh. 523-530
 3. Klasik türk edebiyati: ahmed yesevi’nin tasavvufu eğitiminde  ilahi aşk telkini  üzere kamil insan  aşilamalari .  Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi. 1-4 Aralık. BİLDİRİLER KİTABI, ANTALYA-2017.                                                                                             
 4. Yeni Osmanlıcanın XX. Esrin Evvelleri Azerbaycan Edebiyatına Yansımaları: Şair Mehmed Hadi’ninŞiirlerinde Klasik Osmanlıca Özellikleri.

Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası. Uluslararası Sempozyumu. Bildiriler Kitabı.26-27 Nisan  2017. Edütör. Prof.Dr.Eyüp Baş ve b. Kırıkkale Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi

seh..153-174

 1. Halk Kültüründə Türk Ailə Kavramı və Onun Nağıl+Masal anlatımları üzerinə Didaktik Bağlantıları. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu.Məskən, Ailə və Ailə Dəyərləri.24-26 Temmuz 2017, İstanbul. Seh.22-23.
 2. Türkülerde-Düzgülerde Ses Sihrinin ve Şerhinin Rengleri. Turk Halk Edebiyatı. VIII Milletlerarası Turk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri.T.C.Kültur ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara-2017; Seh.509-542.
 3. İbtidai siniflər üzrə nitq hissələrinin tədrisində interaktiv müqayisələrdən istifadə.  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. “Məktəb” Nəşriyyatı, Naxçivan – 2017. səh.53-54.
 4. Söz onun çarmıxıdır. Şahin Seyidlinin. Şeir Buludları (“Əcəmi”,Naxçıvan, 2017) şeirlər kitabına ön söz. Səh.3-15.
 5. Sözün Hikmət Mehrinə Sığınan Şair. Nurəddin İsmayılın “Cənnət Yuxusu” (“Araz”, Bakı-2018) kitabına Ön Söz; səh. 3-13.
 6. Həsrətin dili laldır, qulağı kar /Ön Söz/ Həsənəli Eyvazlı Seçilmiş Əsərləri II c. Naxçıvan, Məktəb nəşriyyatı, 2017, səh. 3-7.

(15-20 MƏQALƏ DƏ, HƏLƏLİK ƏLDƏ YOXDUR):

157-Türk Dünya mifoloji modeli (Tekirdağ)

 1. Çanakkale haqqinda (Çanakkale 18 mart Üniversitesi=2014).
 2. İğdir Sempozyum Kitabı-2016
 3. İstanbul-Ahmet Yesevi-2015
 4. Antalya-Ahmet Yesevide Aşkın universal tutumu ve…
 5. Necib Fazil Kısakürek- Kahramanmaraş Üniversitesi
 6. Aydın Üniversitesi-Altay Toplulukları
 7. Erzincan Üniversitesi=2016
 8. İbrahim Çeçen Üniversitesi-2017
 9. Alma-Atada- 6-7 meqale
 10. Kırıkkale Üniveristesi- Osmanlıca
 11. Yozgat sempozyumu Kıtabı
 12. Erzincan Sempozyumu. Erzıncan Folkloru
 13. Türk Dil Kültüründe İğdır Bölüğü mensupluğu. Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu 5-7 Kasım2015, Iğdır. Ankara, 2018.dekabr Seh.263-290.
 14. Ebülfez EZİMLİ Kağızmanlı Hıfzı’da Halk Tasavvuf İlmine Giriş: Deruni Dertler, Feryat ve İmdatlar. ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI. İstanbul, 2018, 745=758.
 15. Dilin mənşəyində psixoloji hallar və mifoloji başlanğıclar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Cild:14 №2 2018. Səh.105-109.
 16. Allahın Lütfü: Nuh-un (as) gemisinden Ağrı Dağı mekanına kovuşma yüceliği. V. Uluslararasi ağri daği ve nuh’un gemisi sempozyumu. bildiri kitabi. Ankara,2019.
 17. Dilin-Nitqin varlıq nəzəriyyəsi və mifoloji mənşə modernizmi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. 2019 №1 (55). Səh. 138-143.
 18. Dil-milli varlığımız, bütövlüyümüz ve əzəmətimizdir. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər. 2019 №2(56). Səh. 113-117.
 19. İnteraktiv tə`limdə anlayışın müəyyən edilməsi üsulu üzrə linqivistik mənimsətmə. “Ümumtəhsil məktəblərində kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”. Respublika elmi=praktik konfransının materialları. Naxçıvan, 5-6 aprel 1919. Səh.87-88.
 20. Molla Nəsrəddin dərgisində poetik kompozisiya. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi Əsərlər. Naxçıvan, 2019, № 3, səh. 135-142.
 21. Allahın Lütfü: Nuh-un (as) gemisinden Ağrı Dağı mekanına kovuşma yüceliği. V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU. BİLDİRİ KİTABİ. Ankara,2018.
 22. Yaratilişin hayreti ve nuh kavminin gafleti üzere gerçekliği anlatim tezahürleri. özetller kitabi. Ağrı, 2019, Səh. 40-41.
 23. MAN’s ASTONISHMENT AT SEEING GOD’s CREATION AND EXPLAINING THE FOLLY OF NOAH’s TRIBE.(İngilisce) Özetler Kitabı, Ağrı, 2019. Səh. 42-43
 24. MAN`S ASTONISHMENT AT SEEING GOD`S CREATION AND EXPLAINING THE FOLLY OF NOAH`S TRIBE MOUNT ARARAT AND NOAH’S ARK SYMPOSIUM 16th-18th OCTOBER 2019 – AĞRI . Bildiriler kitabı. Erzurum, 2020, səh. 613-614.
 25. YARATILIŞIN HAYRETİ VE NUH KAVMİNİN GAFLETİ ÜZERE GERÇEKLİĞİ ANLATIM TEZAHÜRLERİ . AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU 16-18 EKİM 2019 – AĞRI.BİLDİRİ KİTABI. İlk Basım, Mart 2020 – ERZURUM.səh. 615- 628.
 26. Azərbaycan zülmü: Zülmün evi olmaz, zülümkarın imanı. GÜNAYDIN QƏZETİ №-1   AVQUST 1990
 27. KOR. GÜNEY QƏZETİ №-11. (52) 5-12 FEVRAL  1995
 28. Torpaq haqqında düşüncələr. İŞIQLI YOL QƏZETİ №-3. 6 YANVAR  1990.
 29. NOVRUZA QAVUŞAN YURDUM. İŞIQLI YOL QƏZETİ №-32.  20 MART  1990 
 30. MƏNƏVİ SAFLIĞA ÇAĞIRIŞ. İŞIQLI YOL QƏZETİ №-81.(3.526)   14 İYUL  1990
 31. HƏRBİ – TARİXİ TAKTİKAMIZI ÖYRƏNMƏLİ. ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ  №-68  (16.160).   6 İYUN  1992
 32. Tənqid və bibloqrafiya: “AQVANANIN MƏHƏBBƏTİ”. İŞIQLI YOL QƏZETİ №-42 (3.179)  7 APREL  1988
 33. Xalq sözü – haqq sözü: ƏDALƏT BƏRPA OLUNMALIDIR! İŞIQLI YOL QƏZETİ №-143  (3.280)  29 NOYABR  1988 .
 34. ƏBƏDİ YOLUN İLK ADDIMLARI İŞIQLI YOL QƏZETİ №-22  (3.159)  20 FEVRAL  1988.
 35. KƏNDLI BİLSƏ Kİ… SOVET NAXÇIVANI QƏZETİ №-184  (15.124)  7 AVQUST  1988
 36. TARİXİ DANMAYAQ. ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ №-4  (15.544)  5 YANVAR  1990-CI İL .
 37. ƏTİRLİ NƏSİMLƏ GƏLDİ NOVBAHAR. İŞIQLI YOL QƏZETİ №-35  (3.327)  21 MART  1989-CU İL.
 38. ÖZÜNÜDƏRKDƏ “MOLLA NƏSRƏDDİN “İN XİDMƏTLƏRİ. AZƏRBAYCAN QƏZETİ №-110. (3725) 12 MAY 2004-CÜ İL.
 39. ÇAĞDAŞ ƏDƏBİ PROSES ÜZƏRİNDƏ DÜŞÜNCƏLƏR. ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ №-28-29. (17.249) 22 FEVRAL  2003-CÜ İL
 40. SÖZ ZÖVQÜMÜZÜ, DUYĞUMUZU, DÜŞÜNCƏMİZİ

İFADƏ ETMƏK VASİTƏSİDİR. ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ  №-63-64. (17.284)  Şənbə   26 APREL  2003-CÜ İL .

 1. SAKİT ADAM HAQQINDA SƏSSİZ SÖZ. ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ №-180 (18.400)  Şənbə   6 DEKABR   2003-CÜ İL .
 2. İ L H A M S I Z Y A Z I L A N Ş E R L Ə R: Onların poetik canlı ola bilərmi? ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ  №-51-52  (17.272)  Şənbə   5 APREL   2003-CÜ İL
 3. DİL HƏM DƏ MİLLİ XARAKTER DAŞIYIR. ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ №-20-21 (17.241)   Şənbə   8 FEVRAL   2003-CÜ İL.
 4. ŞER HEÇ DƏ SÖZ QURAŞDIRMAQ DEYİL…

ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ  № 40-41  (17.261)  Şənbə   15 MART 2003-CÜ İL

 1. “…ZAMAN MƏNİM İÇİMDƏ…” ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ Şənbə 10 FEVRAL   2004-CÜ İL.
 2. MİRZƏ CƏLİL YARADICILIĞINDA DİL NƏDİR?SƏRQ QAPISI № 33 (18.536) Şənbə 20 MART 2014-CÜ İL
 3. POEZİYA KLASSİK SƏNƏTDİR. Naxçıvan ədəbi mühitində yaşayan yazıçıların çoxundan ədəbiyyata klassik bələdlik yoxdur. ŞƏRQ QAOISI QƏZETİ №172(18.392) ŞƏNBƏ 15 Noyabr 2003-cü il
 4. “İLHAMI NAQİS OLANLAR TƏZƏ ŞERİ NƏ BİLİR?”. ŞƏRQ QAPISI QƏZETİ №36-37(17.257) ŞƏNBƏ 8 MART 2003-cü il
 5. NİZAMİNİN TÜRKCƏ “DİVAN”I TAPILIB. ŞƏRQ QAPISI №177 (18.397) ŞƏNBƏ 29 NOYABR 2003-CÜ İL
 6. … YETİMLƏR HÖRÜYÜNDƏN YARASI BAĞLI KƏRKÜK

Bir sazdan— sözdən.       “Şərq qapısı” qəzeti,, 7 iyun 2003-cü il.

 1. MİRZƏ CƏLİLİN MÜHİTİNƏ VƏ OBRAZLARINA YANLIŞ MÜNASİBƏT.    “Şərq qapısı” qəzeti,15 aprel  2004-cü il.
 2. İLK BƏNDİ OLMAYAN “BAŞSIZ ŞEİRLƏR”: Təqlid yazan şairlərin şeirlərində riyazi ölçü pozulub.   “Şərq qapısı” qəzeti,11  dekabr 2003-cü il.
 3. FÜZULİ QƏMLİ VƏ QƏMİN FÜZULİSİ. “Şərq qapısı” qəzeti, № 10, 8 mart 1995-ci il.
 4. “MƏN ŞAİRİ-MUSEYİ-KƏLAMƏM”. “Fikir” qəzeti, № 4,1996-cı il.
 5. MÜTƏFƏKKİRİN POEZİYASI. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti,   218, 19 sentyabr 1986-cı il.
 6. SƏNƏTKARIN ESTETİK BAXIŞLARI. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 127, 2 iyun 1985-ci il.
 7. ŞEYX SƏNAN MƏHƏBBƏTİ. H.CAVİD –100. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti,    286, 7 dekabr 1982-ci  il.
 8. M.F.Axundov — 175.     ŞEİRİN ƏSAS ŞƏRTLƏRİ. “İşıqlı yol” qəzeti,  13, 30 yanvar 1988-ci  il.
 9. N.GƏNCƏVİ – 850 NİZAMİ GƏNCƏVİ ÖZÜ HAQQINDA. “Şərurun səsi” qəzeti,  110, 26 sentyabr 1991 -ci  il.
 10. ƏSL SƏNƏTİN SON MƏNZİLİ – ƏBƏDİYYƏTDİR (Məmməd Araz. Sənətdə son mənzil olmur. B., “Adiloğlu”, 2001). “Azərbaycan”  jurnal, 2, 2004.
 11. Hüseyn Cavid – 125. HÜSEYN CAVİDİN KLASSİK ƏDƏBİ MÖVQEYİ. “Azərbaycan uğrunda” qəzeti , № 03,10 oktyabr, 2007.
 12. Alimin  inamı.-“Şərq  qapısı”  qəzeti,  5 fevral 1991.
 13. Romantik  tənqidin  elmi  tədqiqi. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 21 qanvar 1986.
 14. ŞEIR RUHUN EHTIYACIDIR, HƏVƏS DEYIL FİKİR qəzeti. №1 (41). (NDU) ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI, 7YANVAR 1997 – ci il.
 15. AZƏRBAYCAN DƏRDI. Günaydın (Şərur) 20 FEVRAL 1990-ci ildən çıxır. №1 (6).
 16. YEDDİ İLİN AYRILIĞI. ŞƏRQ QAPISI,14 MART 1992.
 17. GÖZDƏN UZAQ OLANDA… SOVET NAXÇIVANI qəzeti. №117 (45,057). ŞƏNBƏ, 21 MAY 1988-ci il.
 18. Üzü dan yerinə. SOVET NAXÇIVANI qəzeti. №172 (15,112). BAZAR, 24   İYUL 1988-ci il.
 19. SÖZÜN DÜZÜNÜ DESƏK… SOVET NAXÇIVANI qəzeti №18 (15,258). ŞƏNBƏ, 21 YANVAR 1989-cu il.
 20. MƏNƏVI SAFLIĞA ÇAĞIRIŞ(İBRAHIM HÜSEYNOV “GECƏLƏR OLMAYAYDI”, POVESTLƏR. “YAZIÇI, 1990”) ŞƏRQ QAPISI qəzeti. №186, (15,726). ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI, 21 AVQUST 1990-cı il.
 21. ƏDƏBI TƏNQIDƏ MÜNASIBƏT. SOVET NAXÇIVANI qəzeti. №266 (15,206). ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI, 15 NOYABR 1988-ci il.
 22. POEZİYAMIZDA LENİN SURƏTİ. SOVET NAXÇIVANI qəzeti №18 (15,258).ŞƏNBƏ, 21 YANVAR 1989-cu il.
 23. ƏDALƏT BƏRPA OLUNMALIDIR! İŞIQLI YOL qəzeti, 29 NOYABR 1988 – ci il.
 24. ELİMİZƏ NOVRUZ GƏLİR “NOVRUZGÜLÜ, QARÇİÇƏYİ ÇIXANDA”. İŞIQLI YOL qəzeti. 1936 – cı ildən çıxır. №32 (3,325).

CƏRŞƏNBƏ AXŞAMI, 14 MART 1989 – CU İL.

 1. MİLLİ MÜƏYYƏNLƏŞMƏ VƏ ÖZ MÜQƏDDƏRATINI TƏYİNETMƏ PRİSİPİ UĞRUNDA. İŞIQLI YOL qəzeti. 1966 – cı ildən çıxır. №107 (3,400). ŞƏNBƏ, 9 SENTYABR 1989 – ci il.
 2. FİKİR… FİKİR qəzeti.  29 NOYABR 1996 – cı il.
 3. HÜSEYN CAVİD: BƏŞƏRİ FACİƏ. MÖVQE qəzeti № 057 (722) 18 – 19 MAY 2004.
 4. ŞAİR HÜSEYN RAZİ: YAŞADIĞI VƏ YAŞAMADIĞI ÖMRÜN POETİK AĞRILARI. MÖVQE qəzeti № 50 (1119) 9 -10 MAY 2006.
 5. SÖZÜN MOLLA NƏSRƏDDİN ÜSULU: SATİRİK TƏQDİM VƏ İFŞA ÜSULU. MÖVQE qəzeti. № 42 (1108) 20 – 21 APREL 2006
 6. MİRZƏ CƏLİL: İZTİRABLAR KOMEDİYASI. MÖVQE qəzeti: № 001 (848) 4 – 5 YANVAR 2005.
 7. ƏSL ŞEİR – BƏDİİ QÜDRƏTDİR. Naxçıvan jurnalı, 2000.
 8. İÇİMİZDƏ BOĞULAN SƏSİN ŞAİRİ, YAXUD CƏNUBLU ŞAİR ƏLİ DAŞQIN – POLAD QƏFƏSƏ SALINMIŞ SƏS.MÖVQE qəzeti, № 030 (686) 16 –17 MART 2004.
 9. “BUZLU ÇAY”DA BUZLANAN DÜŞÜNCƏLƏR. MÖVQE qəzeti: № 058 (723) 20 – 21 MAY 2004.
 10. HƏR BİR MİLLƏTİN MİLLİ MƏNŞƏYİ FOLKLORDAN BAŞLAYIR MÖVQE qəzeti, № 031 (687) 18 –19 MART 2004.
 11. ARAZIN İSTƏKLƏRİ YETMƏDİ HƏLƏ. MÖVQE qəzeti: № 123 (812) 26 –27 OKTYABR 2004.
 12. “YETİMLƏR HÖRÜYÜNDƏN YARASI BAĞLI KƏRKÜK”. MÖVQE qəzeti: № 086 (761) 27 –28 İYUL 2004.
 13. MIRZƏ CƏLİL: NƏSRİN KOMEDİYASI. MÖVQE qəzeti № 087 (762) 29 – 30 İYUL 2004.
 14. ƏDƏBİYYATIN ŞƏRQ QANUNLARI VƏ MİRZƏ CƏLİLDƏ ÜSLUB AXTARIŞLARI “Şərq Qapısı” 15 fevral 2005-ci il.
 15. 23—Mirzə Cəlil: Məzhəkə realizmi. Mövqe qəzeti, 2006.
 16. KAMIL ŞER ELMİLİK SİSTEMİDİR, Yaxud bədii bölgüdən gələn qüsurlar ŞƏRQ QAPISI №39 (18.543) ŞƏNBƏ 3 APREL 2004-CÜ İL .
 17. Azərbaycan ədəbiyyati tarixi üzrə    dövrləşdirilmənin elmi-tədqiqi  və  metodoloji əsaslari II məqalə   Qədim və orta əsrlərdə ədəbiyyata tarixi  münasibətin əsas cəhətləri /NMİ Elmi Əsərləri. 2020, Ic
 18. Azərbaycan ədəbiyyati tarixi üzrə dövrləşdirilmənin elmi-tədqiqi  və metodoloji əsaslari  /NMİ Elmi Əsərləri. 2020, IIc  III məqalə
 19. Yeni dövr (1800-1920-ci illər) ədəbiyyatşünasliğinda azərbaycan ədəbiyatinin tarixi  dövrlər üzrə  tədqiqi
 20. Dilin mənşəyində psixoloji hallar və mifoloji başlanğıclar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Cild:14 №2 2018. Səh.105-109.
 21. Allahın Lütfü: Nuh-un (as) gemisinden Ağrı Dağı mekanına kovuşma yüceliği. V. Uluslararası Ağrı dağı ve Nuh’un gemisi sempozyumu. Bildiri kitabi. Ankara, 2018.
 22. Türk Dil Kültüründe İğdır Bölüğü mensupluğu. Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu 5-7 Kasım2015, Iğdır. Ankara, 2018.Seh.263-290.
 23. Dilin-Nitqin varlıq nəzəriyyəsi və mifoloji mənşə modernizmi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. 2019 №1 (55).
 24. Dil-milli varlığımız, bütövlüyümüz ve əzəmətimizdir. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər. 2019 №2(56).
 25. Əsərləri. 100 cilddə.- I-II-III-IV-V cildlər, Naxçıvan, 2021

ƏBÜLFƏZ  TAHİROĞLU  ƏZİMLİ- ELMİ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ MƏLUMAT:

 1. ƏSKİŞEHƏR ANADOLU UİNİVERİSTETİNİN FƏXRİ MƏZUNU.
 2. TÜRK DÜNYASI EYİTİMÇİLƏR BİRLİYİNİN ÜZVÜ,
 3. TÜRKSOY-un Üzvü
 4. TÜRK DİL KURUMUNUNUN AKTİVLƏR SİYAHISINDA,
 5. İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI (TƏSİSÇİ VƏ BAŞ REDAKTORU PROF.DR. HAYDAR BAŞ, ANKARA) DƏRGİSİNİN HAKİM KURULU VƏ BİLİM KURULU ÜYESİ,
 6. AVRASİYA TÜRK DÜNYASININ “AHMƏT YƏSƏVİ ”ÖDÜLÜ LAUREATI,
 7. AVRASİYA TÜRK DÜNYASININ “DEDE KORKUD” ÖDÜLÜ LAUREATI,
 8. ƏN YAXŞI PROFİL YAZARI SEÇİMİ ÜZRƏ – MEQA MİLYONLAR ŞİRKƏTİNİN SERTİFİKATLI QALİBİ,
 9. ƏN YAXŞI PROFİL YAZARI SEÇİMİ ÜZRƏ AVROPA MİLİONLAR ŞİRKƏTİNİN SERTİFİKATLI QALİBİ
 10. BEYNƏLXALQ SİMPOZYUMLAR ÜZRƏ:
 11. DƏNİZLİ UNİVERSİTESİ BİLİM KURULU (ELMİ ŞURA) ĞYESİ-ÜZVÜ
 12. KONYA ÜNİVERSİTESİ BİLİM KURULU ÜYESİ,
 13. KARS KAFKAZ ÜNİVERSİTESİ BİLİM KURULU ÜYESİ,
 14. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLİM KURULU ÜYESİ,
 15. Ahlat-Avrasyaİlim Kültür ve Sanat uluslararası Bilim Kurulu üyesi.
 16. Erzincan Üniveristesi Bilim Kurulu üyesi.
 17. Konya Erbakan Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi.
 18. ÇOCUK VE GENCLER EDEBİYATI ULUSLARARASI SEMPOZUMUN BİLİM KURULU ÜYESİ,
 19. ÇOCUK VE GENCLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMUNUN DÜZENLEME KURULU ÜYESİ,
 20. ÇOCUK VE GENCLİK EDEBİYATI ULUSLARASI ÇALIŞTAY ÜYESİ,
 21. Denizli Üniversitesi Bilim Kurulu üyüsi.
 22. KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARASI SEMPOZYUMUN BİLİM KURULU ÜYESİ,
 23. KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARASI SEMPOZYUMUN DÜZENLEME KURULU ÜYESİ.