Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi

 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi 1992-ci ildə təşkil olunmuşdur. Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi 1999-2001-ci illərdə Tempus Layihəsi çərçivəsində Avropa standartlarına uyğun olaraq, yenidən qurulmuşdur. Belə ki, 1999-cu ildə Avropa Şurasının “Tempus” proqramı çərçivəsində rektor, akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən hazırlanmış  “Naxçıvan Dövlət Universitetində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin yaradılması” layihəsi Avropa Komissiyasının universitetlərarası müsabiqəsində qəbul olunmuşdur.

Layihə çərçivəsində Avropa universitetlərinin nümayəndələri Naxçıvan Dövlət Universitetində olmuş, təcrübə mübadiləsi aparmışlar. Eyni zamanda, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəhbərliyi və əməkdaşları layihə əsasında Avropa universitetlərindən iş təcrübəsini öyrənmişlər. Bundan başqa, layihə əsasında Naxçıvan Dövlət Universitetində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi yenidən formalaşdırılmış və müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Fəaliyyətə başladığı gündən Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələri sürətlə inkişaf etməkdədir. Bu dövrdə xarici ölkələrin bir çox qabaqcıl təhsil və elm mərkəzləri ilə əlaqələr qurulmuş, əməkdaşlığa başlanılmışdır.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin (NDU)  Beynəlxlaq əlaqələr şöbəsinin əsas fəaliyyəti universitetin beynəlxalq əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi, tanınmış universitetlərarası şəbəkələrə, təşkilatlara üzv olmaqla yanaşı, yeni akademik tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması və NDU-nun beynəlmiləlləşmə siyasətindən irəli gələn məsələlərin həllini özündə əhatə edir. Eyni zamanda ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklər, beynəlxalq və yerli təşkilatlarla əməkdaşlığa da xüsusi diqqət yetirilir. NDU-nun beynəlxalq əməkdaşlıq tarixi uzun illərin ənənələrinə, tarixi təcrübəyə söykənir və beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və yeni tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması prioritet məsələ hesab olunur.

Bu gün beynəlxalq elm və təhsil məkanında özünəməxsus yeri olan NDU  dünyanın bir çox tanınmış universitetləri ilə ortaq layihələr həyata keçirir və tərəfdaş universitetlər ilə aktiv şəkildə əməkdaşlığını inkişaf etdirir. NDU-nun beynəlmilələşmə siyasətinə uyğun olaraq beynəlxalq əlaqələr şöbəsi bu siyasətdə öz əksini tapan  əsas istiqamət üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Hazırda NDU-nun dünyanın bir sıra ölkələrində onlarla universitet ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. Bu əməkdaşlıqlar çərçivəsində tələbələrin və əməkdaşların mübadiləsi, birgə elmi layihələrin, ortaq proqramların, kursların və tədris planlarının hazırlanması həyata keçirilir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Fransa, Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Rusiya, Macarıstan, Misir Ərəb Respublikası, Pakistan İslam Respublikası, Cənubi Koreya Respublikası, Çin Xalq Respublikası,  Avstriya və digər ölkələrin universitetləri ilə əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin fəaliyyətlərinə aşağıdakılar daxildir.

1.    Beynəlxalq və diplomatik səviyyəli görüşlərin keçirilməsi

2.    Erasmus, Erasmus+, Erasmus+Mundus və Mevlana proqramları çərçivəsində tələbə-müəllim mobilliyinin həyata keçirilməsi

3.    Beynəlxalq layihələrin idarəçiliyi

4.    Dünyanın qabaqcıl universitetləri ilə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində müqavilələrin imzalanması

 

Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri: Ruqiyyə Hüseyn qızı Kərimova

Layihələr üzrə koordinator: İlahə Fizuli qızı Hüseynova

Ümumi işlər üzrə koordinator: Nuray Əhməd qızı Məmmədova

Tel: +994(36) 550 47 67

E-mail: iro@ndu.edu.az