Dissertasiya və Avtoreferatlar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının  1 mart 2024-cü il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Zamin Babazadə – Dissertasiya işi

Zamin Babazadə- Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Zamin Babazadə – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki BFD 2.39 şurasının  26 yanvar 2024-cü il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Tehranə Xudaverdiyeva – Dissertasiya işi

Tehranə Xudaverdiyeva- Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Tehranə Xudaverdiyeva – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 23 yanvar 2024-cü il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Püstə Əhmədova- Dissertasiya işi

Püstə Əhmədova – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Püstə Əhmədova – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 8 dekabr 2023-cü il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Sərcan Sadiqova – Dissertasiya işi

Sərcan Sadiqova – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Sərcan Sadiqova – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 1 dekabr 2023-cü il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Aidə Cəlilzadə – Dissertasiya işi

Aidə Cəlilzadə – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Aidə Cəlilzadə – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 25 oktyabr 2022-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Türkan İsmayıllı – Dissertasiya işi

Türkan İsmayıllı – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Türkan İsmayıllı – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 14 oktyabr 2022-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Şəkər Məmmədova – Dissertasiya işi

Şəkər Məmmədova – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Şəkər Məmmədova – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 23 sentyabr 2022-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Minayə Məmmədova – Dissertasiya işi

Minayə Məmmədova – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Minayə Məmmədova – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 24 dekabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Aynur Məmmədova – Dissertasiya işi

Aynur Məmmədova – Avtoreferat

Aynur Məmmədova – Abstract

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 26 noyabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Elmira Hüseynova – Dissertasiya işi

Elmira Hüseynova – Avtoreferat

Elmira Hüseynova – Abstract

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 5 noyabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Arif Kazımov – Dissertasiya işi

Arif Kazımov – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Arif Kazımov – Avtoreferat(İngilis dilində)