Kadr və ümumi işlər şöbəsi

Naxçıvan Dövlət Universitetinin kadrlar şöbəsi ali məktəbin mühüm struktur bölmələrindən biri kimi öz fəaliyyətini mövcud təlimatlar əsasında qurur. Əməkdaşların işə qəbulu və işdən azad edilməsi, ezamiyyə, məzuniyyət məsələləri və s. müvafiq işlər şöbə tərəfindən həyata keçirilir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin kadrlar şöbəsi ali məktəbin mühüm struktur bölmələrindən biri kimi öz fəaliyyətini mövcud təlimatlar əsasında qurur. Əməkdaşların işə qəbulu və işdən azad edilməsi, ezamiyyə, məzuniyyət məsələləri və s. müvafiq işlər şöbə tərəfindən həyata keçirilir.
 
Soyadı, adı atasının adı Vəzifəsi
1.        Qasımov Əziz Kamal oğlu Şöbə müdiri
2.       

Hüseynova Zinyət Rəvayət qızı

(sosial məzuniyyətdə)

Şöbə müdirinin müavini
3.       

Məmmədova Mirvari Yunis qızı

(sosial məzuniyyət yerinə)

Şöbə müdirinin müavini(Dəftərxana işləri üzrə)
4.        Əliyev Fəxrəddin Tələt oğlu Baş inspektor (Mülki müdafiə üzrə)
5.        Məmmədova Xədicə Fəxrəddin qızı Baş arxivçi
6.        Şəfiyeva Səkinə Məmməd qızı Baş inspektor (sənəd dövriyyəsi üzrə)
7.        Müslümova Səfurə Eldar qızı İnspektor
8.        Gülməmmədova Esmira Əmir qızı Aparıcı arxivçi
9.        Hüseynova Nüşabə Tofiq qızı Kargüzar
10.    Orucova Zinyət Hüseyn qızı Kompüter operatoru