Keyfiyyət göstəriciləri

Keyfiyyət göstəriciləri üzrə əsas istiqamətlər:

 1. Universitetin idarəedilməsi və nəzarət göstəriciləri;
 2. Universitetin müxtəlif mərkəz, bölmə və şöbələrinin keyfiyyət göstəriciləri;
 3. Təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilri;
 4. Təhsilalanların keyfiyyət göstəriciləri;
 5. Elmi-Tədqiqat üzrə keyfiyyət göstəriciləri;
 6. İnfrastrukturun keyfiyyət göstəriciləri;

 

 1. Universitet idarəetmə strukturlarının (maliyyə, strategiya, keyfiyyət) keyfiyyət göstəriciləri:

          Ölçülə bilən keyfiyyət göstəriciləri:

 

          Rəy əsaslı keyfiyyət göstəriciləri:

 1. Universitetin müxtəlif mərkəz, bölmə və şöbə əməkdaşlarının keyfiyyət göstəriciləri.

         Ölçülə bilən keyfiyyət göstəriciləri:

         Rəy əsaslı keyfiyyət göstəriciləri:

 1. Təhsilverənlərin (müəllimlər, professorlar və s.) keyfiyyət göstəriciləri.

          Ölçülə bilən keyfiyyət göstəriciləri:

          Rəy əsaslı keyfiyyət göstəriciləri:

 1. Təhsilalanların keyfiyyət göstəriciləri.

          Ölçülə bilən keyfiyyət göstəriciləri:

 1. Elmi-Tədqiqat üzrə keyfiyyət göstəriciləri.

          Ölçülə bilən keyfiyyət göstəriciləri:

 1. İnfrastrukturun keyfiyyət göstəriciləri:

         Ölçülə bilən keyfiyyət göstəriciləri:

          Rəy əsaslı keyfiyyət göstəriciləri: