Keyfiyyət təminatı mədəniyyəti

Giriş

Biz Naxçıvan Dövlət Universitetində (NDU) akademik və inzibati fəaliyyətlərimizin bütün aspektlərində mükəmməlliyi təmin edən keyfiyyət təminatı mədəniyyətini təmin etməyə sadiqik. Bu sənəd Naxçıvan Dövlət Universitetində güclü keyfiyyət təminatı mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsinə töhfə verən əsas prinsipləri, təcrübələri və məsuliyyətləri təsvir edir.

Baxışımız

Naxçıvan Dövlət Universitetinin baxışı  universiteti dünyanın qabaqcıl təhsil sistemlərinə inteqrasiya edərək Azərbaycan ali təhsil məkanında lider bir quruma çevirmək, tədqiqat potensialını artıraraq universitetin əməkbazarı və sənaye ilə əlaqələrini gücləndirmək, tədqiqatyönümlü tədris mədəniyyəti formalaşdıraraq tələbələr və əməkdaşlar arasında demokratik prinsipləri izləmək və vətəndaş məsuliyyətini inkişaf etdirməkdir.

Prinsiplərimiz

 1. Davamlı Təkmilləşdirmə

Davamlı özünüqiymətləndirməyə və təkmilləşdirməyə sadiq qalaraq fəaliyyət göstərmək, təkmilləşmək, sahələri müəyyən etmək, lazımi dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün müntəzəm qiymətləndirmələr və əks əlaqə mexanizmlərindən istifadə olunacağına sadiq qalmaq.

 1. Maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi

Biz bütün maraqlı tərəflərin, bura daxildir: tələbələr, müəllimlər, işçi heyəti və xarici tərəfdaşlar, keyfiyyət təminatı fəaliyyətinə cəlb edilməsinin çox vacib olduğunu qəbul edirik. Müxtəlif perspektivləri və fikirləri toplamaq üçün açıq kommunikasiya kanalları yaradılmasına bütün gücümüzlə səy göstəririk.

 1. Şəffaflıq

Naxçıvan Dövlət Universiteti öz fəaliyyətində şəffaflığa sadiqdir. Bütün keyfiyyət təminatı prosesləri, meyarlar və nəticələr açıq şəkildə bildiriləcək və bütün universitet ictimaiyyəti üçün əlçatan olacaq.

 1. Standartlara uyğunluq

Biz ali təhsil və keyfiyyət təminatında yerli və beynəlxalq standartlara riayət edirik. Naxçıvan Dövlət Universiteti davamlı olaraq öz təcrübələrini müvafiq standartlar və meyarlarla uyğunlaşdıracaq.

Təcrübələr

 1. Keyfiyyət Təminatı Sistemi

Naxçıvan Dövlət Universiteti akademik proqramları, inzibati prosesləri, tədqiqat fəaliyyətlərini və tələbə xidmətlərini əhatə edən hərtərəfli keyfiyyət təminatı sistemini inkişaf etdirəcək və qoruyub saxlayacaqdır.

 1. Müntəzəm yoxlamalar

Uyğunluğu qiymətləndirmək və təkmilləşdirmə sahələrini müəyyən etmək üçün akademik proqramların, inzibati vahidlərin və dəstək xidmətlərinin dövri auditləri və təhlilləri müəyyən edilmiş standartlara uyğun aparılacaq.

 1. Təlim və inkişaf

Keyfiyyət təminatı mədəniyyətinə töhfə verə bilmələri və ən yaxşı təcrübələrdən xəbərdar olmaları üçün fakültələrə və bütün adminstrativ heyətə davamlı peşəkar inkişaf imkanları təqdim ediləcək.

 1. Tələbələrin əlaqə mexanizmi

Tələbələrin rəylərinin toplanması və təhlili üçün sistemli mexanizm tətbiq olunacaq. Əldə edilmiş məlumatlardan tədris, öyrənmə və dəstək xidmətlərinin keyfiyyətini artırmaq üçün istifadə olunacaq.

 1. Müqayisə

Naxçıvan Dövlət Universiteti müqayisə oluna biləcəyi müəssisələrə nisbətdə öz fəaliyyətini qiymətləndirmək və tətbiq edə biləcəyi ən yaxşı təcrübələri müəyyənləşdirmək üçün oxşar müəssisələrlə müqayisəli təhlillər keçirəcək.

Məsuliyyətlər

 1. Keyfiyyət Təminatı Daimi Komissiyası

NDU-da keyfiyyət təminatı təcrübələrinin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək və onlara rəhbərlik etmək üçün Keyfiyyət Təminatı Daimi Komissiyası yaradılacaq.

 1. Dekanlar, şöbə müdirləri və bölmə rəhbərləri

Akademik və inzibati rəhbərlər öz bölmələrində keyfiyyət təminatı təcrübələrinin həyata keçirilməsinə və monitorinqinə cavabdeh olacaqlar.

 1. Fakültə, kollec və işçi heyəti

Bütün professor-müəllim heyəti, kollec və işçi heyətin müəyyən edilmiş standartlara riayət etməklə və davamlı təkmilləşdirmə fəaliyyətlərində iştirak etməklə keyfiyyət təminatı mədəniyyətində fəal iştirak etmələri və töhfə vermələri gözlənilir.

 1. Tələbələr

Tələbələr keyfiyyət təminatı prosesində ayrılmaz maraqlı tərəflərdir. Onlar rəy bildirməyə, qiymətləndirmələrdə iştirak etməyə və ümumi təhsil təcrübəsinin artırılmasına töhfə verməyə təşviq olunurlar.

Nəticə

Keyfiyyət Təminatı Mədəniyyəti Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün davamlı təkmilləşdirmə, şəffaflıq və mükəmməllik mədəniyyətini aşılamaq və saxlamaq üçün yol xəritəsi rolunu oynayır. Bu prinsiplərə və təcrübələrə riayət etməklə, Naxçıvan Dövlət Universiteti təhsil və idarəetmədə ən yüksək keyfiyyət standartlarını təşviq edən mühiti inkişaf etdirməyi hədəfləyir.