Magistratura tədris planı

Yoluxmayan daxili xəstəliklər.docx
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi-əyani.docx
Yarımkeçiricilər fizikası.docx
Xarici dilin tədr.met. və metod..docx
Vokal ifaçılığın tarixi və nəzəriyyəsi.docx
Ümumi psixologiya.docx
Türk dünyası tarixi.docx
Turizm və sosial mədəni servis xidməti.docx
Torpaqşünaslıq.docx
Toksikoloji kimya.docx
Texnologiya fən.tədrisin.metod.və metodolg..docx
Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi.docx
Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.docx
Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq.docx
Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.docx
Strateji idarə etmə.docx
Sosial pedaqogika.docx
Sinxron tərcümə (ingilis dili).docx
Sənəd resurslarıvə inf-axt.sist..docx
Şəhərsalma-Yeni.docx
Riyaziyyatın tədrisi tədrisi metodikası və metodologiyası.docx
Riyazi analiz.docx
Qeyri-üzvü kimya.docx
Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi.docx
Parazitalogiya və invazion xəstəliklər.docx
Otelçilik.docx
Onurğasızlar zoologiyası.docx
Muzeyşünaslıq.docx
Musiqi tənqidi.docx
Musiqi fən.təd. met..docx
Mülki və təsərrüfat hüququ.docx
Mətbuat tarixi.docx
Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması.docx
Meliorasiya mühəndislik sist.tik.və istismarı.docx
Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma.docx
Kimya fənninin tədrisi tədrisi metodikası və metodologiyası.docx
İqtisadi və sosial coğrafiya.docx
İnstrumental ifaçılığ. tar. nəz və met...docx
İnsan və heyvan fiziologiyası.docx
İnsan hüquqları.docx
İngilis dili.docx
İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.docx
İnformasiya texnologiyaları və telekom.sist..docx
İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi.docx
İdarəetmədə informasiya sistemləri.docx
Həyat fəaliy.müxtəlif  sahələrində sosial iş.docx
Həndəsə.docx
Gənclərlə iş.docx
Fransız dili.docx
Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası.docx
Fiziki kimya.docx
Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.docx
Fars dili.docx
Farmakoqnoziya.docx
Etnomusiqişünaslıq.docx
Ərəb dili.docx
Epizootologiya və infeksion xəstəliklər..docx
Elektroenergetika.docx
Elektrik şəbəkə və sistemləri.docx
Əczaçılıq texnologiyası.docx
Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi.docx
Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi.docx
Dövlət hüququ.docx
Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı.docx
Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.docx
Cinayət hüququ, cinayət prosesi, krim.docx
Cəbr və topologiya.docx
Botanika.docx
Biznesin təşkili və id.ed. (Bank işi üzrə).docx
Bitkilərin genetikası və seleksiyası.docx
Bitki fiziologiyası.docx
Biotexnologiya.docx
Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.docx
Biblioqrafiyaşünaslıq.docx
Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya..docx
Beynəlxalq münasibətlər tar. və nəz..docx
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər.docx
Bərk tullantıların emalı texnologiyası.docx
Bədən tərbiyəsi və idmanda t.b.təminat.docx
Baytar-sanitar ekspertizası.docx
Baytarlıq cərrahiyyəsi.docx
Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi.docx
Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı.docx
Azərbaycan ədəbiyyatı.docx
Azərbaycan dili.docx
Az. dili və ədə.tədrisi metodikası və metodolgiyası-əyani.docx
Arxeoloji və tarixi mem abidəl mühaf-2023.docx
Arxeologiya və etnoqrafiya.docx
Alman dili.docx
Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi.docx