Monitorinq və qiymətləndirmə bölməsi

Bölmə müdiri-Tağıyev Elgün Bəşir oğlu

Baş inspektor-Əliyev Murad Zamin oğlu

İnspektor-Rzayeva Gülnaz Zəfər qızı