Qəbul planı

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Magistratura səviyyəsi üzrə 2024-2025-ci tədris ili üçün qəbul planı

 

 

 

 

Sıra

                       

 

 

İxtisasın şifri     

 

 

 

 

İxtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı

Yerlər

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbəğı (manatla)

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

İngilis bölməsi

1.      

060107

Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3

 

 

1500

2.      

060108

Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3

 

 

1500

3.      

060114

Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

5

 

 

1500

4.      

060119

Təlim və tədrisin təşkili və metodikası

8

 

 

1500

5.      

060119

Təhsildə  qiymətləndirmə və monitorinq

8

 

 

1500

6.      

060201

Dilşünaslıq  (ingilis dili üzrə)

6

 

 

1800

7.      

060201

Dilşünaslıq  (fransız dili üzrə)

3

 

 

1500

8.      

060201

Dilşünaslıq  (fars dili üzrə)

2

 

 

1500

9.      

060201

Azərbaycan ədəbiyyatı

8

 

 

1500

10.   

060201

Azərbaycan dili

10

 

 

1500

11.   

060203

Sinxron tərcümə (İngilis dili)

6

 

 

1800

12.   

060204

Beynəlxalq jurnalistika

4

 

 

1500

13.   

060206

Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi

5

 

 

1500

14.   

060206

Türk dünyası tarixi

5

 

 

1500

15.   

060206

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

5

 

 

1500

16.   

060212

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

6

 

 

2300

17.   

060212

Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika  və məhkəmə ekspertizası

4

 

 

2300

18.   

060213

Beynəlxalq  münasibətlər və diplomatiya

6

 

 

1800

19.   

060215

Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri

3

 

 

1500

20.   

060301

Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

3

 

 

1500

21.   

060303

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə)

4

 

 

1500

22.   

060304

Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

2

 

 

1500

23.   

060307

Musiqi tənqidi

6

 

 

1500

24.   

060310

Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası

2

 

 

1800

25.   

060311

Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

2

 

 

1500

26.   

060401

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

5

 

 

1800

27.   

060402

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

5

 

 

1500

28.   

060404

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

5

 

3

1500

29.   

060407

Strateji idarəetmə

3

 

 

1500

30.   

060409

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Bank işi üzrə) MBA proqramı üzrə

10

 

 

2000

31.   

060409

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Səhiyyənin idarə edilməsi) MBA proqramı üzrə

10

 

 

2000

32.   

060501

Həndəsə

5

 

 

1500

33.   

060501

Riyazi analiz

5

 

 

1500

34.   

060503

Yarımkeçiricilər fizikası

5

 

 

1500

35.   

060503

Nanoelektronika

3

 

 

1500

36.   

060504

Fiziki kimya

6

 

 

1500

37.   

060504

Qeyri-üzvi kimya

4

 

 

1500

38.   

060505

Botanika

5

 

 

1500

39.   

060505

Onurğasızlar zoologiyası

5

 

 

1500

40.   

060505

Biotexnologiya

4

 

 

1500

41.   

060506

İqtisadi  və sosial coğrafiya

4

 

 

1500

42.   

060509

İnformatika

6

 

 

1500

43.   

060632

İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

5

 

 

2000

44.   

060632

İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükəsizliyi

5

 

 

2000

45.   

060633

Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən quruluması

4

 

 

1800

46.   

060637

Meliorasiya –mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı

3

 

 

1800

47.   

060701

Torpaqşünaslıq

4

 

 

1500

48.   

060704

Baytarlıq cərrahiyəsi

4

 

 

1300

49.   

060704

Parazitologiya və invazion xəstəliklər

4

 

 

1300

50.   

060801

Toksikoloji kimya

4

 

 

1800

51.   

060802

Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

4

 

 

1500

52.   

060803

Turizm və sosial mədəni servis xidməti

4

 

 

1500

53.   

060805

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

5

 

 

1500

 

 

 

255

 

3

 

 

* Bu ixtisasa qəbul olunmaq üçün müsabiqədə bakalavriat səviyyəsinin İqtisadiyyat və idarəetmə qrupu üzrə ixtisaslarından birini bitirən şəxslər  iştirak edə bilər. Müəyyən olunmuş keçid balını toplamış namizədlərin ATM-ə qəbulu müvafiq təhsil müəssisəsi tərəfindən müsahibə əsasında aparılır. Tədris Azərbaycan dilindədir. Tələbə qəbulu yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır.

              Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura

pilləsinə qəbulun nəticələri

(2022-2023-cü  tədris ili)

 

                    S İxtisaslaşma Plan yeri Qəbul olunub Boş qalıb
1. Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının təd­risi metodikası və meto­­­­do­­­lo­­­giyası

8

 

8  
2. Xarici dilin tədrisi metodikası və me­to­­do­logiyası (ingilis dili) 5 5  
3. Dilşünaslıq  (ingilis dili) 6 4 2
4. Dilşünaslıq (alman dili) 1   1
5. Dilşünaslıq (fransız dili) 2   2
6. Dilşünaslıq (ərəb dili) 1 1  
7. Dilşünaslıq (rus dili) 1 1  
8. Dilşünaslıq (fars dili) 1 1  
9. Azərbaycan ədəbiyyatı 8 3 5
10. Azərbaycan dili 8 8  
11. Texnologiya fənninin tədrisin me­to­dikası və metodologiyası 3 3  
12. Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2 1 1
13. Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi 5 5  
14. Sosial  pedaqogika 5 5  
15. Təhsildə  qiymətləndirmə və monito­rinq 5 5  
16. Radio-telejurnalistika 2    2
17 Mətbuat tarixi 2   2  
18. Tarix fənninin tədrisi metodikası və me­­todologiyası 5 5  
19. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaqslığı və tarixşünaslığı 5 1 4
20. Türk dünyası tarixi 3 2 1
21. Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi 5 1 4
22. Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 3 2 1
23. Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nə­zə­­riyyəsi 4 1 3
24. Beynəlxalq  münasibətlər və diploma­tiya 4 4  
25. Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 4 1 3
26. Dövlət hüququ 3 3  
27. Mülki və təsərrüfat hüququ 3 3  
28. Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kri­minalistika  və məhkəmə ekspertizası 3 3  
29. Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriy­yə­si 2 2

 

30. Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 1 1

 

31. İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzə­riy­yə­si və metodikası  (mu­si­qi alətləri üz­rə) 4 4  
32. Musiqi tənqidi 5 4 1
33. Etnomusiqişünaslıq 4 2 2
34. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 3 3  
35. İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 3 3  
36. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 4  
37. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris in­gilis dilində) 4 2 2
38. Strateji idarəetmə 2 2  
39. Riyaziyyatın tədrisi metodikası və me­to­­dologiyası 5 5  
40. İnformatika fənninin tədrisi metodi­ka­sı və metodologiyası 4 4  
41. Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2 2  
42. Yarımkeçiricilər fizikası 2 2  
43. Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 5 4 1
44. Fiziki kimya 3 3  
45. Qeyri-üzvi kimya 3 3  
46. Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3  
47. Onurğasızlar zoologiyası 3 3  
48. Botanika 3 3  
49. Bitkilərin genetikası və seleksiyası 3 3  
50. Biotexnologiya 2 2  
51. Torpaqşünaslıq 2 2  
52. Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3  
53. İqtisadi və sosial coğrafiya 3 1 2
54. Elektik şəbəkə sistemləri 3 3  
55. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsiz­liyi 2 2  
56. İnformasiya texnologiyaları və tele­kommunikasiya sistemləri 3 3  
57. İdarəetmədə informasiya sistemləri 3 3  
58. İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükə­siz­­liyi 3 2 1
59. Təsviri incəsənət fənninin tədrisi me­todikası və metodolo­giyası 2 2  
60. Memarlıq abidələrinin bər­pası və yeni­dən quruluması 3 1 2
61. Şəhərsalma 2 2  
62. Baytarlıq cərrahiyəsi 2 2  
63. Mamalıq ginekologiya və suni maya­lanma 2 2  
64. Turizm və sosial mədəni servis xid­mə­ti 4 4  
65. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və meto­di­kası 4 4  
66. Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikin­tisi və istismarı 3 3  
67. Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrin­də sosial iş 3 3  
68. Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 3   3
69. Sinxron tərcümə (ingilis dili) 3 3  
70. Həndəsə 2 2  
71. Cəbr və topologiya 2 2  
72. Xalq çalğı alətləri ifaçılığının  nəzəriy­yə­­si və metodikası 2 2  
73. Ümumi psixologiya 4 1 3
74. Biznesin təşkili və idarəedilməsi (bank işi üzrə) 10 10  
  Cəmi: 250 204 46
  Faizlə: 100% 81,6% 18,4%

Əlaqə

Ünvan:   Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:    (+99436) 544-08-61;    Daxili: 33 00