Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

                          ARZU KAMAL OĞLU ABDULLAYEV

 16 sentyabr 1987-ci ildə Ordubad rayon Üstüpü kəndində anadan olub. Orta   məktəbdə oxuyarkən məqalələri mütəmadi olaraq Ordubad rayonunun “El həyatı”   qəzetində dərc edilib.

 2006 – cı ildə 526 balla Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix-filologiya fakültəsinin   tarix ixtisasına qəbul olub.

 2010-cu ildə həmin fakültəni fərqlənmə ilə bitirib.

2007-ci ildən 2010-cu ilədək elmi və ictimai fəaliyyətimə görə Heydər Əliyev təqaüdünə layiq görülüb.

2010-2011-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub.

2011-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində magistratura səviyyəsində “Beynəlxalq əlaqələrin tarixi və nəzəriyyəsi” ixtisaslaşması üzrə təhsil alıb.

2009-2017-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri kimi çalışıb.

2009-2018-ci illərdə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqında (ATGTİ) sədr müavini olub.

2009-cu ildə ilin “Ən yaxşı tələbə gənci”, 2012-ci ildə “İlin ən yaxşı magistrantı” seçilib.

Naxçıvan Dövlət Universitetində “Nə? Harada? Nə zaman?”, “Xəmsə”, “Əlincə” intellektual klublarının təsisçisi və ilk rəhbəri olub.

Rəhbərlik etdiyi Tələbə Gənclər Təşkilatı 2012-ci ildəki uğurlu fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasında “İlin ən yaxşı tələbə təşkilatı” nominasiyasının qalibi olub. 2014-2018-ci illərdə “Vətən tarixi” üzrə doktorantura təhsili alıb.

Əmək fəaliyyətinə 2013-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində ”Ümumi tarix”  kafedrasının müəllimi kimi başlayıb.  2018-ci ldən “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında müəllim ,baş müəllim hazırda dosent kimi çalışır.

2013-cü ildən – 2018-ci ilə qədər “Nuh Yurdu” qəzetində müxbir kimi çalışıb.

2014-2019-cu illərdə “İstedad-XXI əsr”” MMC-də direktor müavini, 2019-2021-ci illərdə icraçı direktor vəzifələrini icra edib.

2021-ci ildə “Vətən tarixi” üzrə müdafiə edərək, həmin ildə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

2021-ci ilin mart ayından elmi-pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı Yeni Azərbaycan Partiyası Universitet şəhərciyi ərazi partiya təşkilatının sədridir.

60-dan çox diplom, fəxri fərman, sertifikatla təltif olunub,  5 kitab, 6 proqram, 40 elmi, 220 ictimai-siyasi məzmunlu məqaləsi müxtəlif mətbu orqanlarında (“Azərbaycan”,  “Respublika”, “Xalq qəzeti”, ”Şərq qapısı”, “Təhsil problemləri”, “Azərbaycan müəllimi”, “525-ci qəzet”, “İki sahil”, “Palitra”, “Nuh yurdu”, “El həyatı”, “Yeni fikir”, “Şərqin səhəri”, “Yeni Azərbaycan”, “Azad Azərbaycan” və s.) dərc olunub.

Dövlət proqramı çərçivəsində Türkiyə, İran, Rusiya, Gürcüstan, Macarıstan, Polşa, İspaniya, Qətər, Çin və Cənubi Koreyada olub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 noyabr 2022-ci il tarixli Sərəncamı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illiyi ilə əlaqədar ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştiraka görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.

2023-cü ilin aprel ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektoru təyin edilib.

2007-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

2018-ci ildən Jurnalistlər birliyinin üzvüdür.

2021-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvüdür.

  Ailəlidir, 2 övladı var.

Monoqrafiya, proqramlar, kitab və dərs vəsaitləri, 

 1. Tarix yaradan şəxsiyyətlər salnaməsi// Bakı: Elm və Təhsil.     244 s.
 2. Tarix yaradan şəxsiyyətlər// Bakı: Elm və Təhsil.       248 s.
 3. Tarix-kurikulum əsasında dərs vəsaiti // Naxçıvan: Əcəmi, 2018
 4. Naxçıva şəhərinin tarixi (XIX yüzillik) // Naxçıvan: Əcəmi, 2022 272 s.
 5. “LİDERLİK MİSSİYASI” // Naxçıvan: Əcəmi, 2023 240 s
 6. “Geosiyasət” fənn proqramı.//Naxçıvan: “Qeyrət nəşriyyatı” 2021 37 s.
 7. “ABŞ-ın xarici siyasəti” fənn proqramı. //Naxçıvan: “Qeyrət nəşriyyatı” 2021 38 s.
 8. “Azərbaycan tarixi” fənn proqramı. // Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı. 2021          37 s.
 9. “Azərbaycanşünaslıq” fənn proqramı //Naxçıvan: “Qeyrət nəşriyyatı” 2022          58 s.
 10. “Ağqoyunlu və səfəvilər dövründə Azərbaycan diplomatiyası”// Naxçıvan: “Qeyrət nəşriyyatı” 2023         39 s.

 

Elmi məqalələr

 1. Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi //        Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. (Məqalələr vəxatirələr) Naxçıvan: 2008  3 s.
 2. Azərbaycan Respublikası Xarici Siyasətinin əsas prinsipləri //          Magistrantların XII Respublika elmi konfransının materialları II hissə. Sumqayıt – 2012  3 s.
 3. Osmanlı sultanlarının xarici siyasəti (XIV-XV əsrlər). // Magistrantların XIII Respublika elmi konfransının materialları. SDU 25-26 aprel 2013    4 s.
 4. Azərbaycanını Xarici siyasət proritetləri //        Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2013 №2 (53)     4 s.
 5. Yönümüz Şərqədi, Yolumuz Qərbə //        Naxçıvan Dövlət Universiteti. Magistrantların Regional elmi konfransının materialları. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2013,  № 4           4 s.
 6. Heydər Əliyev və milli düşüncəli müasir gənclik. //        Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (İctimai Elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı). Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2013,  № 1(50)         3 s.
 7. Naxçıvanda sənətkarlığın tarixi coğrafiyası        //        Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.  Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2015,  № 2(67)                                                  3 s.
 8. Ümumi dəyərlərə əsaslanan Vahid Avropaya doğru //        Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri konfransı. Naxçıvan 2015,          2 s.
 9. Naxçıvanda sənətkarlıq və sənayenin inkişafı(XIX əsr). //        Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.  Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2016,  № 6(75)                                                  7 s.
 10. Dünyəvi demokratikləşmə prosesinə Azərbaycan yanaşması // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.  Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2016,  № 5(79)                                                  3 s.
 11. Azərbaycanın Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi, xarici dövlətlərin planları və Osmanlı dövlətinin mövqeyi. //        Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.  Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2017,  № 2(83)                                                  4 s.
 12. Rusiya və İranın Qafqaz siyasətində Naxçıvan şəhəri (XIX əsrin əvvəlləri) //        AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər  100 il əvvəl və müasir dövr”  beynəlxalq elmi konfrans. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.  Bakı: 2018        5 s.
 13. Universitet Tələbə Gəncliyi yeni mərhələdə // Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə Elmi praktik konfransın materialları.  Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2017,                                         3 s.
 14. Naxçıvan xanlığının paytaxtı Naxçıvan şəhəri XIX əsrin başlanğıcında //          “Naxçıvan”  Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NU-“Nuh”,  2017, № 4 (7)                                            11 s.
 15. Naxçıvan Rusiya ilə Qacarlar İranı arasındakı müharibələr dövründə(1826-1828) // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU- “Qeyrət”,  2018, № 2 (91)                                              4 s.
 16. Naxçıvan şəhərinin elmi həyatı, ictimai fikrin və xalq maarifinin vəziyyəti (XIX əsr) //        “Naxçıvan”  Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NU-“Nuh”,  2017, № 1 (8)                                             7 s.
 17. Описание города нахчыван (xıx век). //        «Advances in Science and Technology» ХV Международная научно-практическая конференция. ISBN 978-5-8243-2225-5.  31 июля 2018 3 s.
 18. Кварталы города Нахчывана в XIX в //        Гражданские конфликты и гражданские войны в истории. ISBN 978-5-6041034-9-4.  Москве 2018.       4 s.
 19. XIX əsr Naxçıvan şəhərinin tarixi coğrafiyasının bəzi məsələlərinə dair //          “Naxçıvan”  Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NU-“Nuh”,  2018, № 3 (10)                                          7 s.
 20. XIX əsr Naxçıvan şəhərinin tarixi coğrafiyası //        Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU- “Qeyrət”,  2018, № 6 (95)                                               7 s.
 21. Nakhcivan city between russia and gajar iranian in 1826-1828 //          Актуални проблеми. İSBN 2073-0071  Москве 2018. №12 3 s.
 22. Azərbaycan Türklərinə qarşı 1948-1953-cü illərin qanlı deportasiyası. Qafqazda deportasiyalar. //        Respublika elmi konfransı. 29 noyabr 2018          2 s.
 23. Heydər Əliyev və milli düşüncəli müasir gənclik. // “Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları.4 may 2018-ci il 4 s.
 24. Azərbaycan – Türkiyə: dostluq və strateji tərəfdaşlıq //        Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə Beynəlxalq elmi konfrans.  “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019,           3 s.
 25. Naxçıvan şəhəri Rusiya və qacarların Cənubi Qafqaz siyasətində (1826-1828-ci illər) //        AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. 23-24 may 2019, Bakı        5 s.
 26. Naxçıvanda sənətkarlığın tarixi coğrafiyasına dair bəzi məsələlər (XVIII əsrin II yarısı) //        Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, Naxçıvan, NMİ məktəb. № 3,(57) 2019  4 s.
 27. Description of the city Nakhchyvan on quarters (XIXcentury). //          https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/edici%e2%99%80n-2013/year-vii-publication-no-2-january-2020/   9 s.
 28. Kurikulum islahatlarının Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində qarşıya qoyduğu tələblər. // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: Nəticələr və prespektivlər-2020. Naxçıvan 21 may 2020.        3 s.
 29. XIX əsr Naxçıvan şəhər tarixinin milli konteksdə araşdırılması ilə bağlı yeni konseptual qərarlar haqqında. // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər. Naxçıvan, “Məktəb” , 2020, № 2 (60).       6 s.
 30. Archıtecture ın the cıty of nakhchıvan (XIX century). // Scientific horizon in the context of social crises. Tokyo, japan. № 41 | February, 2021.    6 s.
 31. Описание города  Нахчыван  (XIX век) //        //        Global and Regional Aspects of Sustainable Development» Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference, – Copenhagen: – 26-28 february, – 2021, – p. 345-351.     7 s.
 32. Bir əsrlik tarix: Qars müqaviləsi //        Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (İctimai Elmlər seriyası). Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2021,  № 2(111)          4 s.
 33. Socio-economic situation in the city of nakhchivan at the beginning of the 19th century //        https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1559   8 s.
 34. Naxçıvan şəhərinin məhəllələr üzrə təsviri (XIX əsr) //        AMEA Naxçıvan bölməsi, Elmi əsərlər, İctimai və humanitar elmlər seriyası, “Tusi” nəşriyatı, 2022 № 3, cild 18    5 s.
 35. Naxçıvan şəhərində sənətkarlıq (XIX  əsrin birinci yarısı)// https://uleder.com/index.php/uleder/issue/view/7?fbclid=IwAR1wDdlslJQSsx9ntI-vZ1rg1s2WL2srNuXFRercQOWsvXZ89JGZ94b5N5g                                                                                       Ulusal Eğitim Dergisi, Cilt:2, Sayı: 8 Kasım-Zafer Günü Özel Sayısı, Yıl: 2022     ISSN: 2791-7037 s
 36. Military and political processes in the city of Nakhchivan (late 18th – early 19th century). //        Año X, Publicación #2, Enero 2023 https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3533                                                                                     12 s.
 37. “İpək yolu üzərində yerləşən Naxçıvan şəhərində iqtisadi durum (XIX əsr)” //        1st INTERNATIONAL SILK ROAD CONFERENCE 26-27 may 2023 https://www.scienceazerbaijan.org/_files/ugd/614b1f_ 035e6305pdf       6 s.