Tələbələrin hüquq və vəzifələri

Tələbə öz fərdi tədris planını tərtib edərkən bu “Qaydalar”la tanış olmalı və onlara ciddi riayət etməlidir.

4.1 Tələbə öz fərdi tədris planını tərtib edərkən bu Qaydalarla tanış olmalı və onlara ciddi riayət etməlidir.
4.2 Təhsil zamanı tələbə fərdi tədris planına ciddi riayət etməklə tədris olunan fənləri mənimsəməyə borcludur.
4.3 Fənn üzrə ayrılmış auditoriya saatlarının 30%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fəndən imtahana buraxılmır.
4.4 Tələbə ali təhsil müəssisəsindən aşağıdakı hallarda xaric olunur:
- üzrsüz səbəbdən semestr müddətində tədris olunan bütün fənlərə ayrılmış ümumi auditoriya saatlarının 30%-dən çoxunu buraxdıqda;
- ali təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydaları ilə müəyyənləşdirilmiş digər hallarda;
- xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarda tələbənin peşə yararsızlığı müəyyən edildiyi halda.
4.5 Tələbə ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş müddətdə tələb olunan kreditləri yığa bilmədiyi halda “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müəyyən olunmuş hüquqları saxlanılmaqla digər müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş imtiyazlarını itirir. Bu zaman o, tələbələr sırasından xaric olunmur və kontingentdə saxlanılmaqla təhsilini yalnız ödənişli əsaslarla davam etdirə bilər. Belə halda tələbənin ödənişi ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə illik təhsil haqlarını 60-a bölüb götürdüyü fənlərin kreditlərinə vurmaqla müəyyənləşdirilir. Bu qaydalar özəl ali təhsil müəssisələrində təhsil alan şəxslərə də şamil edilir.
4.6 Tələbə bu Qaydaların 6.1 bəndinin tələblərinə uyğun digər ali təhsil müəssisələrində də müvafiq fənlər üzrə kreditləri qazana bilər.
4.7 Tələbə öz transkriptini ali təhsil müəssisəsindən təhsil aldığı dövrdə istənilən vaxt əldə edə bilər.
4.8 Tələbənin cari semestrdə akademik borcu qaldığı halda o, növbəti semestrdə təqaüddən məhrum edilir. Əgər həmin tələbə növbəti semestrdə götürdüyü bütün fənlərdən kreditləri qazanarsa, onun təqaüdü bərpa olunur.