Mərkəzi bank Naxçıvan MR idarəsi
Kod: 502906
VÖEN: 0200087741
M/H: AZE88NABZ01451700000000012944
S.W.I.F.T: BIK NABZAZ-2C
Adı: Naxçıvan MR Maliyyə Nazirliyi
Hesab № AZ21NABZ12360100000000005944
Vöen: 0200003621
Ünvan:  Əziz Əliyev küç. Universitet şəhərciyi
İndeks:   AZ7000
VÖEN: 0200150211

Rektor: ELBRUS SALEH OĞLU İSAYEV