Aidə Üzeyir qızı Qasımzadə

Memarlıq kafedrasının laborantı

E- mail: aidaqasimzade@gmail.com

2 yanvar 1998-ci ildə Naxçıvan MR Şahbuz rayon Mahmudoba kəndində anadan olub. 2004-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan şəhər Əli Sultanlı adına 10 № li  tam orta məktəbində təhsil almışdır. 2015-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Muzeyşünaslıq, arxiv işi abidələrin qorunması ixtisasına daxil olub, 2019-ci ildə həmin ixtisas üzrə Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirib. 2019-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Muzeyşünaslıq ixtisası üzrə magistr pilləsinə daxil olub və 2021-ci ildə bitirib. 2022-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Memarlıq” kafedrasında laborant kimi fəaliyyətə başlayıb və hazırda bu vəzifəni icra edir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

  1. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi milli-mənəvi dəyərimizdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti Magistrantların XI Regional Elmi Konfrasının Materialları II cild. 2021. 240 s.
  2. Bəhruz Kəngərli irsi dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Sumqayıt Dövlət Universiteti Magistrantların XXI Respublika Elmi Konfrasının Materialları, III cild (II hissə), 2021. 471 s.
  3. Turizmin inkişafında Açıq səma altında Muzeylərin əhəmiyyəti. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans.Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası. Bakı, 2022, Cild 22№1 (II hissə), 238 s.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində sərgilənən maddi mədəniyyət nümunələrində yaşadılan ənənələr. Azərbaycan sənətşünaslığında Naxçıvan ənənələri respublika elmi konfrans. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan, 2022.