Akim Yasin oğlu Axundov

Meliorasiya və geodeziya mühəndisliyi kafedrasının kafedrasının müəllimi

E- mail: akhundov7@gmail.com

30 iyun 1971-ci ildə Şərur rayonu  Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur.1978- ci ildə Xanlıqlar kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1988-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Elə həmin ildə  Azərbaycan İnşaat Mühəndislər Universitetinin “Mühəndis meliorator” ixtisasına daxil olub, 1994-ci ildə universiteti bitirmişdir. 1994-cü  ilin avqust ayından 2017- ci ilin sentyabr ayına kimi Rusiya Federasiyonunda və Türkiyə Cümhuriyyətində ixtisası üzrə çalışmışdır. 2017-ci ilin sentyabr ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Meliorasiya və su təsərrüfatı tikinti mühındisliyi” kafedrasının saat hesabı müəllimi, 2018-ci ilin sentyabr ayından tam ştat müəllim, Naxçıvan Dövlət Universitetinin  dissertantıdır . “Naxçıvan MR-da meliorasiya tədbirlərinin torpaq-ekoloji mühitə təsiri və onun sabitləşdirilməsi yolları” adlı dissertasiya işinin üzərində çalışır. 5 elmi məqalənin müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.     Azərbaycanda dincə qoyulmuş torpaqlar. Naxçıvan  Dövlət Universitetinin   Elmi əsərləri. Texnika  elmlər seriyası, NDU-nun xəbərləri,Naxçıvan:2018, № 4(93). (Məqalə)

2.     Azərbaycanda su ehtiyatlarının özü təmizlənməsi və çirklənmdən mühafizəsi. Naxçıvan  Dövlət Universitetinin   Elmi əsərləri. Təbiyət  elmlər seriyası, NDU-nun xəbərləri,Naxçıvan: 2018, № 7(96). (Məqalə)

3.     Azərbaycanda atmosferi çirkləndirən mənbələrin yaratdığı fəsadlar və çirklənmədən qorunmaq üçün mübarizə tədbirləri.Naxçıvan  Dövlət Universitetinin   Elmi əsərləri. Texnika  elmlər seriyası, NDU-nun xəbərləri,Naxçıvan:2018, № 8(97). (Məqalə)

4.     Naxçıvan Şəhəri və onun Ətraf rayonlarlnda  Memarlıq üslubuna uygun Ekologiya Parklarının və Xiyabanların Salınmasının Bioekoloji Xüsusyyətləti. (Məqalə)

5.     Naxçıvan MR ərazisində pozulmuş torpaq örtüyünün ekoloji problemləri, rekultivasiyası və qorunması üçün tədbirlər. (Məqalə)

6.     Naxçıvan şəhərinin təbii-iqlim şəraiti və ekolojiinkişaf amilləri. NDU-Elmi əsərlər jurnalı, Təbiət elmləri. 2021. (Məqalə)