[ultimate_heading main_heading=”Amil Əkbər oğlu Əsgərov. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru dosent” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]Əsgərov Amil Əkbər oğlu  1977- cil may ayının 2 də Naxçıvan  şəhərində doğulmuşdur. 1992- ci ildə Ü.Hacıbəyli adına musiqi texnikumunun “Simli  alətlər” şöbəsinin skripka ixtisasına qəbul olmuşdur. 1999- cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “İncəsənət” fakültəsinin “Simli alətlər”

Şöbəsinin skripka ixtisasına qəbul olmuşdur. 2004- cü ildə incəsənət fakültəsinin skripka ixtisasına qəbul olmuşdur. 2003-cü ildə fərqlənmə ilə

bitirib, həmin ildə pedoqogika nəzəriyyəsi və tarixi  ixtisası üzrə magisturanın qiyabi şöbəsinə qəbul olmuşam2004-cü ildən incəsənət fakültəsinin dekan mavini vəzifəsində işə başlamışam. Həmin ildən “ümümtəhsil məktəbi şagirdlərində ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılımasının imkanları və yolları” adlı dissertasiyanı götürmüşəm. 2008- ci il  sentyabrn 27 də müdafiə etmişəm.19 yanvar 2010- cu ildə pedoqogika üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. 29 oktyabr  2013- cü il tarixdə orkestr alətləri kafedrası üzrə “dosent” elmi adı verilmişdir.12 sentyabr 2014- cü ildə musiqi sənəti ixtisası üzrə “Naxçıvanda ənənəvi musiqi ifaçılıq sənətinin  xüsusiyyətləri adlı doktoranturaya dissertant qəbul olmuşam. Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin

incəsənət fakültəsinin “Orkestr alətləri və dirijorluq kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyirəm.

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər :

 

 1. Naxçıvan Musiqi İfaçılıq sənətinin sistemləşdirilməsi və təsnifi – Məqalə “Musiqi Dunyası” jurnalı , Bakı: 2014,  № 4 (61)
 2. Naxçıvan “Ensiklopediyası” Naxçıvanın Musiqi Mədəniyyəti haqqında elmi mənbə kimi-Məqalə Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2014, № 1 (58),
 3. Nakhichivans Folkloric Dances in the Musicological Researches in the Period of 1960-1970s Məqalə  Intellectual And Moral Values of the Modern Society USA 2014
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Müasir Musiqi Mədəniyyəti məqalə- NDU  Elmi əsərləri. Naxçıvan: 2014, № 5 (61), s. 152-157
 5. Naxçıvanın xalq rəqsləri musiqişünaslıq tədqiqatlarında (1960-1970-cı illər) Məqalə Bakı, Elektron jurnalı “Musiqi Dunyası” -2/59/2014http://www.musigi-dunya.az/article/59/59_2.html
 6. Naxçıvanda İfaçılıq Sənətinin İnkişafında Musiqi Təhsili müəssisələrinin rolu. Məqalə . “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2015,  № 1 (62),
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ənənəvi muğam ifaçılığının inkişafına dair. Məqalə. “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2015, № 2
 8. Naxçıvanın musiqi folklorunda “Haxışda” janrının ifaçılıq xüsusiyyətlərinə dair.Məqalə . “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2015, № 4
 9. Əkrəm Məmmədli: Azərbaycanda Vertiyoz Tar ifaçılığının inkişafıMəqalə. Elektron jurnalı “Harmony” 4/2015   http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=610&s=1&iss=26
 10. Naxçıvan və Türkiyə Yallı rəqslərinin müqayisəli tədqiqinə dair (ifaçılıq aspekti).Məqqalə Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2016, № 2
 11. Naxçıvanda musiqişünasliq elminin təşəkkülü və fəaliyyəti.Məqalə NDU Elmi əsərləri.  Naxçıvan: 2017, № 5
 12. Naxçıvan maddi və mənəvimədəniyyətinin musiqi tarixində yeri və rolu.Məqalə “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2017,  № 1
 13. Naxçıvan maddi və mənəvi mədəniyyətinin musiqi tarixində yeri və rolu (ardı).Məqalə . “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2017, № 2
 14. Naxçıvan maddi və mənəvi mədəniyyətinin musiqi tarixində yeri və rolu (ardı).Məqalə. “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2017, № 3
 15. Naxçıvan maddi və mənəvi mədəniyyətinin musiqi tarixində yeri və rolu (ardı).Məqalə “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2017, № 4 
 16. Naxçivanda musiqişünasliq tədqiqatlarina bir nəzər.Məqalə . AMEA-nın Xəbərləri, (Humanitar Elimlər) Bakı: 2017, № 2,
 17. Naxçıvan musiqi mədəniyyətində Yallı rəqsi.Məqalə . “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2018, № 1
 18. Naxçıvan musiqi mədəniyyətində Yallı rəqsi  (ardı).Məqalə. “Musiqi Dunyası” jurnalı, Bakı: 2018, № 2
 19. Heydər Əliyev və Naxçıvan musiqi mədəniyyəti.Məqalə NDU“Beynəlxalq konfrans” Naxçıvan: 2018, 82-86
 20. Naxçıvan “Dədə Qorqud” qəhrəmanlarının əsas yaşayış məskənidir.Məqalə. NDU Elmi əsərləri. Naxçıvan: 2018, № 1
 21. Naxçıvanın Musiqi-İfaçılıq sənəti:XX-XXI əsrlər.Monoqrafiya . NDU “Qeyrət” nəş 2018
 22. Naxçıvanda aşıq yaradıcılıığının əsas xususiyyətləri.Məqalə. Elektron jurnalı “Harmony”

http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/reader.asp?txtid=770&s=1

 1. Main features of Ashuq creativity in Nakhchivan.Məqalə . Specialty Journal of Humanities and Cultural Science,№5(5)2018

http://sciarena.com/storage/ar ticle/file/AC760Article.pdf

 

 

 

[/ultimate_heading]