Axundova Solmaz Məmməd qızı, Dosent

1953- cü il  sentyabrın 16 –da Naxçıvan şəhərində anadan olub.1983 -cu ildə Yerevan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano sinfini bitirib.Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan şəhər Musiqi Kollecində  başlayıb.1999- cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində işə başlayıb.2012 ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “ Əməkdar müəllimi “ adına layiq görülüb.2016 -cı ildə dosent elmi adı alıb.2017 – ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar müəllimi “ fəxri adına layiq görülüb.

 Elmi əsərləri

2 dərs vəsaiti

  1. Ludviq Van Bethoven Sonata  №  26 Es -dur  I- ci hissə  Metodik vəsait – Naxçıvan 2015
  2. Fortepiano ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün “Proqram”-  Naxçıvan2015