Qasımova Aynur Rafiq qızı

                                                                                         baş müəllim

1977-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Musiqi” ali peşə istiqamətinin “Musiqi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2004-cü il Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasını magistr üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildə Naxçıvan şəhər 2 N-li uşaq musiqi məktəbində müəllim kimi işə başlamışdır. 2005-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim işləyir. Hal-hazırda “Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında musiqi dilinin xüsusiyyətləri” adlı dissertasiya mövzusu üzərində işləyir.

 

 

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Naxçıvan folklorunun təşəkkülü və inkişaf yoluna baxış. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2009, səh-193.
 2. Musiqi mədəniyyətində iki nəhəng və mütərəqqi dövr-Renessons və barokko. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2011, səh-169.
 3. Bəstəkar Qara Qarayevin yaradıcılığında simfonizmin rolu və əhəmiyyəti- NMİ: Xəbərlər, Naxçıvan, “Məktəb”, 2013, səh-153.
 4. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında “Koroğlu” operası. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2014, səh-147.
 5. Cövdət Hacıyev yaradıcılığında “Sülh uğrunda simfonik poema”. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, səh-170.
 6. Fikrət Əmirovun yaradıcılığında kamera-vokal əsərlərinin tədqiqi. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, səh-170.
 7. Nəriman Məmmədovun musiqi əsərlərinin janr və üslub xüsusiyyətləri. “Musiqi dünyası” jur., Bakı, 2018, səh-72.
 8. Nəriman Məmmədovun yaradıcılıq yolunun mərhələləri. “Musiqi dünyası” jur., Bakı, 2016, səh-79-81.
 9. Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında proqramlı simfonik əsərlər. Harmony. Международный музыкальный культурологический журнал. Выпуск N- 13, 2016.
 10. Nəriman Məmmədovun “Humay” baleti. Harmony. Международный музыкальный культурологический журнал. Выпуск N- 14, 2015.
 11. Nəriman Məmmədovun  simfonik yaradıcılığı. Harmony. Международный музыкальный культурологический журнал. Выпуск N- 15, 2016.
 12. Национальные истоки творчества Наримана Мамедова. Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия ХХI века. Материалы IV Международной научно-практической конференции 22-23 сентября 2016 года. Пятигорск, 2016, с. 221-224
 13. Творчество композитора Наримана Мамедова. Iздение Поиск. Международный научный журнал-приложение республики Казахстан. N- 4, 2016, С-81-83.