Bababəyli Nazim Səfərəli oğlu

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Nazim Səfərəli oğlu Bababəyli 1953-ci ildə Naxçıvan şəhərində  anadan olmuş­dur.1961-ci ildə Naxçıvan şəhər1 saylı orta məktəbə daxil olmuş və 1971-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1975-ci ildə indiki Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Coğrafiya fakultəsinə daxil olmuş  və həmin Universiteti müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.. 2004-cü ildə “Araz çayının yuxarı hissəsinin ekoloji şəraiti” adlı dissertasiya müdafiə etmiş və  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Dosentdir. Naxçıvan MR-in əməkdar müəllimidir.4  çağırış Naxçıvan MR Ali Məclisinə deputat seçilmişdir. “Tərəqqi” medalı, “Ak.Plyuqin”medalı və “Ak.H.Əliyev adına” döş nişanı ilə təltif olunubdur. 269 elmi məqaləsi var.