Babayev Cavid Sabir oğlu

  İngilis dili və metodika kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

1983-cü il fevralın 15-də  Beyləqan şəhərində anadan olub. 2000-ci ildə Beyləqan şəhər 4 saylı orta məktəbi  bitirib. 2002-2006-cı illər ərzində  Azərbaycan Dillər    Universitetinin “Filologiya” fakültəsinin  “İngilis dili” ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır.  2008-2010-cu illərdə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinin “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə  “İngilis dili” ixtisasına yiyələnib. 2013-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin German dilləri-5708.01 və Azərbaycan dili-5706.01 ixtisasları üzrə dissertanturaya qəbul olunmuşdur.  2010-2011-ci il tədris ilində ADPU-nun “İngilis dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasında saathesabı müəllim kimi çalışmışdır. 2011-2013-cü illər ərzində  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda  0.5 ştat  ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərib. 2013-2016-cı tədris illərində yenidə ADPU-nun “İngilis dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasında saathesabı müəllim kimi işləmişdir.2016-cı ildən isə NDU-nun “İngilis dili və metodika” kafedrasında tam ştat müəllim kimi fəalliyyət göstərir. 2017-ci ildə Türkiyənin Çankırı Karatekin Universitetində Erasmus+ proqramı yolu ilə müəllim mübadiləsində  iştirak edərək bir həftə ərzində orada “İngilis dili” dərsini tədris etmişdir. 2013-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır. Professor Əfqan Abdullayev və Sədaqət Həsənovanın rəhbərliyi ilə German dilləri-5708.01 və Azərbaycan dili-5706.01 ixtisasları üzrə “Azərbaycan və ingilis dillərində bədii üslub vasitələrinin qarşılıqlı-linqvistik təhlili” mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir. 1 dərs vəsaiti, 1 proqram və 43 məqalə müəllifidir. Ailəlidir. 2 övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. “Foreign influence in Modern English”. Magistrların Regional Elmi Konfransının materialları, Naxçıvan : NDU, Qeyrət, 2010, s. 30-31
 2. “The verbs in Middle English”. Magistrların Regional  Elmi Konfransının materialları, Naxçıvan : NDU, Qeyrət, 2011, s. 61-62
 3. “Təqlidi  sözlər gündəlik nitqimizdə”.  Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2013 № 1, s. 79-81
 4. “The similar and distinctive features of synecdoche with other stylistic devices”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2014 № 1, s.82-84
 5. “Söz oyunu-Paronomasiya”. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı: ADPU, 2015, № 1, s. 294-296
 6. “What is meiosis not as a medical term but as a linguistic term?”. Terminologiya Məsələləri, Bakı: AMEA, 2015, № 1, s. 98-104
 7. “Azərbaycan və ingilis  dillərində üslubi vasitələrə fərqli yanaşma”. Doktorant və GəncTətqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı, 2015, I cild, s. 356-358
 8. “Növ və tam-hissə əlaqələrinin vəhdəti”. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr  olunmuş Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan Filologiyasının Aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 29 oktyabr, 2015,  s. 439-441
 9. “Diminution and overstatement in stylistic devices”. Problems of Modern Sciences and Education, Moscow: 2015, № 12 [42], s. 153-155
 10. “To the question of Similar Stylistic Devices Differing in Quality and Quantity”. Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород: 2016, Выпуск 36, s.11-18
 11. “Antitezanın müxtəlif nitq hissələrində təsviri”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2017, № 1, s. 122-123
 12. “Azərbaycan və ingilis dillərində üslub vasitələri”. Axtarışlar, AMEA-ın Naxçıvan bölməsi, 2017, cild 7 № 2. s.126-129
 13. “Sintaktik üslub vasitələrində “əvəzetmə” və “geri dönmə” funksiyaları”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2017, cild I, № 5, s. 211-213
 14. “Üslubiyyat”, NDU-nun qeyrət nəşriyyatı, 2017 (proqram)
 15. “Morfologiyanın üslub vasitələri yaratma imkanları”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2018, cild I, № 1, s.130-132
 16. “Qrammatik və üslubi keyfiyyətlərin sual cümlələrində birləşməsi”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2018, cild I, № 5, s. 155-157
 17. “Significance of student-centered instruction”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2019, cild I, № 1, s. 189-191
 18. “Hit the target through English Grammar” , “Əcəmi” Nəşriyyatı, 2019, 181 s. (dərs vəsaiti)
 19. “The notion of transference in stylistics”. European Research, XXV International Scientific Conference,  Penza , Russia,  February 7, 2020, p. 108-11
 20. “The usage of antonomasia and its confusion with other stylistic devices”, European Research, XXV International Scientific Conference, Penza , Russia,  February 7, 2021, p.94-96
 1. “Stylistic devices based on the shift of word order”, European Scientific Conference, XXVII International Scientific Conference, Penza , Russia, November 7, 2021, pp. 115-117
 2. “Various challenges encountered in effective language acquisition”, Science and education: Problems and innovations, IX International Scientific-practical Conference, Penza , Russia, November 27, 2021, p. 101-103
 3. “Stylistic devices based on contradiction” World Science : Problems and innovations, LIX International Scientific Conference. Penza , Russia, November 30, 2021, p.162-164.
 4. “The role of instructional materials in language learning” Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, II  seriya, LDU, 2021, s. 29-35
 5. “Personification and its difference from other similar stylistic devices” European Scientific Conference, XXVIII International Scientific Conference, Penza , Russia, January 8, 2022, p.130-132
 6. “Stylistic devices in epigrams, proverbs and sayings” Развитие современной науки и образования: Актуальные Вопросы, Достижения и инновации, 20 январ, 2022, p. 167-169
 7. “Uniskills” method in language acquisition” Теория и практика современной педагогики: IV Международная научно-практическая конференция, 25 январ, 2022, p. 145-147
 8. “Comparison of antanaclassis with the components of language layers” Problems of Modern Sciences and Education, Moscow: 2022, № 40, p. 43-45
 9. “Stylistic opportunities of grammar” World Science : Problems and innovations, LXI International Scientific Conference. Penza , Russia, January 30, 2022, p. 125-127
 10. “Slang and its characteristic features” European Research, XXXV International Scientific Conference, Penza , Russia,  February 7, 2022, p.  152-154
 11. “İngilis dili və Azərbaycan dillərində leksik alternativli üslub vasitələri” Naxçıvan Universiteti Elmi Xəbərləri, Naxçıvan “Nuh”, 2022 № 1 (24), səh.156-158
 12. “The usage of metalepsis in everyday speech”, World Science : Problems and innovations, LXII International Scientific Conference. Penza , Russia, February 28, 2022, p. 81-83
 13. Stylistic opportunities of colloquial layer in stylistics, Norwegian journal of development of International Science, Oslo, Norway, March 3, 2022 , p.29-30
 14. Effective learning methods in language teaching, Международная научно-практическая конференция, Развитие науки, технологий, образования в ХХI веке: Актуалные вопросы, достижения и инновации, 5 март, 2022, p.127-129
 15. Efficiency in teaching and learning vocabulary.  XXIV Международная научно-практическая конференция.Совроменная наука: Актуалные вопросы, достижения и инновации, 10 март, 2022, p.82-84
 16. “Üslubi vasitələrin və üslubların qarışması”, Axtarışlar, AMEA-ın Naxçıvan bölməsi, № 1, 2022, s. 68-72
 17. “Characteristics of language skills in learning process”, World Science : Problems and innovations, LXIII International Scientific Conference. Penza , Russia, March 30, 2022, p.199-201
 18. “Stylistic opportunities of onomastics” Annali d’Italia, Florence, Italy, 2022, p.45-46
 19. Whole-part and type-subtype relationships in stylistics, The Scientific Heritage, Budapest, Hungary, 2022, p.85-86
 20. The usage of elision in English lexicology, Deutsche internationale Zetschrift für zeitgenössischaft, Sattledorf. Germany, № 29, 2022, p.60-61
 21. Stylistic opportunities of tongue twisters. Science of Europe, Praha, Czech Republic, 2022, No-90 (90) Vol.2, p.59-61
 22. Characteristics of online learning, Polish journal of science, № 50, Warszava, Poland, 2022, p. 67-69
 23. Online versus offline learning, Znanstvena misel № 66, Slovenia, Lyublyana, 2022, p.24-25
 24. “Məna təsvirində üslub vasitələri və dil komponentlərinin rolu”, Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2022, s.17-20
 25. Methods ignoring the usage of mother tongue, I international scientific conference. Lviv. Ukraine. 27-28.10.2022