Babayev Cavid Sabir oğlu

  İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

1983-cü il fevralın 15-də  Beyləqan şəhərində anadan olub. 2002-2006-cı illər ərzində  Azərbaycan Dillər    Universitetinin “Filologiya” fakültəsinin  “İngilis dili” ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır.

2008-2010-cu illərdə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinin “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə  “İngilis dili” ixtisasına yiyələnib. 2010-2011-ci il tədris ilində ADPU-nun “İngilis dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasında saathesabı müəllim kimi çalışmışdır. 2011-2013-cü illər ərzində  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda  0.5 ştat  ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərib. 2013-2016-cı tədris illərində yenidə ADPU-nun “İngilis dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasında saathesabı müəllim kimi işləmişdir.2016-cı ildən isə NDU-nun “İngilis dili və metodika” kafedrasında tam ştat müəllim kimi fəalliyyət göstərir. 2017-ci ildə Türkiyənin Çankırı Karatekin Universitetində Erasmus+ proqramı yolu ilə müəllim mübadiləsində  iştirak edərək bir həftə ərzində orada “İngilis dili” dərsini tədris etmişdir. 2013-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır. Professor Əfqan Abdullayev və Sədaqət Həsənovanın rəhbərliyi ilə “Azərbaycan və ingilis dillərində bədii üslub vasitələrinin qarşılıqlı linqvistik təhlili” adlı dissertasiyası artıq müdafiə ərəfəsindədir. 1 kitab, 1 proqram və 17 məqalə müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. “Foreign influence in Modern English”. Magistrların Regional  Elmi Konfransının materialları, Naxçıvan : NDU, Qeyrət, 2010, s. 30-31
 2. “The verbs in Middle English”. Magistrların Regional  Elmi Konfransının materialları, Naxçıvan : NDU, Qeyrət, 2011, s. 61-62
 3. “Təqlidi  sözlər gündəlik nitqimizdə”.  Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2013 № 1, s. 79-81
 4. “The similar and distinctive features of synecdoche with other stylistic devices”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2014 № 1, s.82-84
 5. “Söz oyunu-Paronomasiya”. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı: ADPU, 2015, № 1, s. 294-296
 6. “What is meiosis not as a medical term but as a linguistic term?”. Terminologiya Məsələləri, Bakı: AMEA, 2015, № 1, s. 98-104
 7. “Azərbaycan və ingilis  dillərində üslubi vasitələrə fərqli yanaşma”. Doktorant və GəncTətqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransının materialları,

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı, 2015, I cild, s. 356-358

 1. “Növ və tam-hissə əlaqələrinin vəhdəti”. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr

olunmuş Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan Filologiyasının Aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 29 oktyabr, 2015

 1.     439-441
 2. “Diminution and overstatement in stylistic devices”. Problems of Modern Sciences and Education, Moscow: 2015, № 12 [42], s. 153-155
 3. “To the question of Similar Stylistic Devices Differing in Quality and Quantity”. Вестник Нижегородского государственного лингвистического

университета им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород: 2016, Выпуск 36, s.11-18

 1. “Antitezanın müxtəlif nitq hissələrində təsviri”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2017, № 1, s. 122-123
 2. “Azərbaycan və ingilis dillərində üslub vasitələri”. Axtarışlar, AMEA-ın Naxçıvan bölməsi, 2017, cild 7 № 2. s.126-129
 3. “Sintaktik üslub vasitələrində “əvəzetmə” və “geri dönmə” funksiyaları”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2017, cild I, № 5, s. 211-213
 4. “Morfologiyanın üslub vasitələri yaratma imkanları”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2018, cild I, № 1, s.130-132
 5. “Qrammatik və üslubi keyfiyyətlərin sual cümlələrində birləşməsi”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2018, cild I, № 5, s. 155-157
 6. “Significance of student-centered instruction”. Elmi Əsərlər, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2019, cild I, № 1, s. 189-191
 7. “The notion of transference in stylistics”. European Research, XXV International Scientific Conference,  Penza , Russia,  February 7, 2020, s. 108-110