Babayev Şirzad Zülfüqar oğlu

Babayev Şirzad Zülfüqar oğlu 27 iyul 1998-ci ildə Ordubad rayon Üstüpü kəndində anadan olmuşdur.

2004-2015-ci illərdə Heydər Əliyev adına orta məktəbdə təhsil almışdır. 2015- ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və mühəndislik fakültəsinin Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisasina qəbul olmuşdur.

2019- cu ildə həmin ixtisası bitirmişdir. 2020-2022-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura mərkəzinin Elektroenergetika ixtisasında təhsil almışdır. 2022- ci ildə Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrasının tam ştat müəllim vazıfəsinə təyin olunmuşdur.

 

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı

1.Günəş Enerjisinin Termoemissiya Üsulu İlə Elektrik Enerisinə Çevrilməsi. NDU Magistrantların XII Regional Elmi konfransını materrialları

2.Hibrid Tipli elektrik stansiyaları və enerji təminatında rolu.SDU konfrans Materialları 2022 №3

3.Elektrik Şəbəkələrindəki Həyəcanlanmalardan Enerji Sistemində Və Hibrid Paylanmış Generasiya Sistemlərində Yaranan Dinamik Proseslərin Tədqiqi. Şirzad Babayev. 2022