Babayeva Zemfira Nurəddin qızı, Baş müəllimi. Dissertant

1963-cü  ildə Naxçıvan şəhərində anadan  olub.Əmək fəaliyyətinə 1980-cı ildə Babək rayon musiqi məktəbində müəllim  olaraq başlayıb. 1998-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim olaraq işləyir. “ Naxçıvanda yaşayan bəstəkarların yaradıcılıq problemləri” adlı dissertasiya işi yazır..

Elmi məqalələri

1.”Naxçıvan musiqi məktəblərinin yaranma  tarixinə bir nəzər” Bakı şəhər. “Musiqi  dünyası” jurnalı  4/53 . 2012.səh.96-97

2.”Naxçıvanın Babək rayon uşaq musiqi məktəblərinin yaranması və fəaliyyəti”Baki şəhəri,Neftçilər prospekti.№2(12) 2013. Səh.138-143.

3.”Naxçıvan musiqi məktəblərinin yaranma  tarixindən”  Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: Mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri Beynəlxalq konfrans.Naxçıvan 2013.Səh. 122 -123.

4.”Naxçıvan bəstəkarlarının musiqi dünyasından səhifələr” Bakı şəhəri. “Konservatoriya jurnalı”№1(23) Səh.36-41.

5.”Naxçıvan bəstəkarlarının musiqi dünyasından. Naxçıvan Dövlət universiteti.”Elmi əsərlər” № 5(70). Səh.163-167.

6 .”Nahçıvan bəstəci məktəbi”     ”III Uluslarası müzik və dans konqresi. 20-21-22 Ekim2017 Marmaris  Səh. 115-117

7.”Fortepianonun tədris metodikası” fənni  üzrə ali  məktəblərin bakalavr dərəcəsi alanlar üçün PROQRAM.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan-2017

8.”Bəstəkar ömrü” Naxçıvan, NDU,”Qeyrət”nəşriyyat

9.”Naxçıvan bəstəkarlıq dünyasında Nazim Quliyev” Beynəlxalq  elmi jurnal Kazaxıstan Respublikası.”POİSK”№1/ 2018 Səh. 64-67.