Bektaşi Etiqad Məmməd qızı  

 Baş müəllim

 

1954-cü ildəildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.1961-ci ildə Naxçıvan şəhər 2 saylı orta məktəbin I sinfinə qəbul olmuş,  1971-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1971-ci ildə Naxcıvan Dövlət Pedaqoji İntitunun Coğrafiya ixtisasına qəbul olunmuş və 1975-ci ildə həmin ixtisas üzrə ali təhsilini başa vurmuşdur.1975-ci ildə öz pedaqoji fəaliyyətinə Naxçıvan şəhər 10 saylı orta məktəbində başlamışdır.1992-95-ci illərdə Naxçıvan şəhər “Xanım qızlar” məktəbində çalışmış, 1995-98-ci illərdə  Naxçıvan şəhər 10 saylı məktəbdə coğrafiya müəllimi vəzifəsini icra etmişdir. 1999-cu ildən NDU coğrafiya kafedrasının müəllimidir.2010-cu ildən baş müəllimdir

Dərc olunmuş elmi əsərlərı

 

  1. “Naxçıvann MR-də yüksək dağlıq bitki kompleksinin spektural xüsusiyyətlərinə dair” Naxçıvan MR-də ekoloji tarazlıq və onun mühafizə konfransının materialları. Naxçıvan 1999-cu il səh.26-28
  2. “ Türk dünyasının coğrafiyası” Ali məktəblər üçün proqram Naxçıvan- 2003-cü il səh.119
  3. “Şahbuz dövlət qoruğu” Coğrafiya cəmiyyətinin materialları. Bakı, 2004 -cü il. Səh.3
  4. “Naxçıvan MR-də endogen mənşəli təbiət abidələri “ AMEA-nın 60 illiyinə həsr olunmuş kompleksin materialları. Bakı, 2005 . Səh.3
  5. “Naxçıvan MR-də rekreasiya ehtiyyatlarının turizm baxımından qiymətləndirilməsi” “ Araz hövzəsinin ekocoğrafi problemlərinə “ həsr olunmuş beynəlxalq simpozium materialları. Naxçıvan 2006
  6. Orta Arazboyu düzənlikdə suvarma irriqasiya eroziyası” Ndu, Elmi əsərlər. Tarix və ictimai elmlər. Naxçıvan 2011
  7. Milli coğrafiya elminin yorulmaz tədqiqatçısı”№ Xalq qəzeti- 2014-cü il.