Elan

Sep
29

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Şərq Ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi Yaradıcılığı” Respublika elmi konfransı 26 oktyabr 2021, Naxçıvan\Azərbaycan

Konfrans haqqında Nizami Gəncəvi yüksək sənətkarlığı ilə Zaqafqaziya, Yaxın Şərq xalqları (fars, tacik, hind, əfqan, kürd, türkmən, özbək, qazax, qırğız və s.) ədəbiyyatlarının inkişafına güclü təsir göstərmiş, əsərləri dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmuşdur. Dünya şöhrətli dahi Nizami Gəncəvi, hər şeydən əvvəl, böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiridir. Bu qüdrətli sənətkarı Azərbaycan xalqı dünyaya bəxş etmişdir. Nizaminin [...]
By NduEdu | Elan
DETAIL
Sep
29

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Fizika və astronomiyanın müasir problemləri” Respublika elmi konfransı 03 noyabr 2021, Naxçıvan\Azərbaycan

Konfrans haqqında İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə yanaşı, onun intellektual və elmi potensialının, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın və səmərəliliyin, həmçinin cəmiyyətin inkişafının əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət etməklə yanaşı, informasiya sahəsində milli təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından da xüsusi [...]
By NduEdu | Elan
DETAIL
Sep
21

Doktorant və Dissertantların nəzərinə!

2021-ci il noyabr ayının 15-dən 30-na kimi Naxçıvan Dövlət Universitetində doktorant və dissertantların attestasiyaları keçiriləcəkdir. Attestasiya vərəqinin elektron formasını almaq üçün universitetin Elm və İnnovasiyalar bölməsinə müraciət olunmalıdır (elmi.hisse@mail.ru). Qeyd olunan vərəqlər doldurulub, təhkim olunduğunuz kafedralara təqdim edilməli, hesabatlar dinlənilməli və həmin kafedralardan, eyni zamanda fakültədən çıxarışlar alınmalıdır. Həmin çıxarışlar, həmçinin elmi rəhbərlərinizdən 2021-ci ildə [...]
By NduEdu | Elan
DETAIL
Sep
21

Doktorant və Dissertantların nəzərinə!

2021-ci il oktyabr ayının 20-si saat 11:00-da «İxtisas» fənlərindən minimum imtahanları keçiriləcəkdir. İmtahanda iştirak edəcək olan doktorant və ya dissertantın dissertasiya işinə dair elmi rəhbərdən rəy əvvəlcədən Elm və İnnovasiyalar bölməsinə göndərilməli və son müaricət tarixi olan 10 oktyabr 2021-ci il tarixinə qədər ərizə ilə müraciət edilməlidir. Kənar müəssisənin doktorantı (dissertantı) olan şəxslər bununla yanaşı, [...]
By NduEdu | Elan
DETAIL
Sep
16
Sep
05
Sep
05

Bakalavriat qeydiyyatı

ƏN ÇOX VERİLƏN SUALLAR (BAKALAVRİAT QEYDİYYATI)
By NduEdu | Elan
DETAIL
Aug
26

“Hərbi tibb” elanı

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Hərbi tibb” ixtisasında boş qalan yerlərə müsabiqə elan edir…

By NduEdu | Elan
DETAIL