CAVADXAN YUSİF OĞLU QASIMOV, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Cavadxan Yusif oğlu Qasımov. 26 avqust 1981-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu Saltaq kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə tam orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə Cavadxan Yusif oğlu Qasımov 1998-2003-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisad-hüquq” fakültəsinin “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Cavadxan Yusif oğlu Qasımov 2002-2003-cü illərdə həqiqihərbi xidmətdə olmuş, 2003-2019-cu illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunda İqtisadiyyat şöbəsində Baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi və böyük elmi işçi olaraq fəaliyyət göstərmiş və İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri olaraq işləmişdir. 2019-2020-ci illərdə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında direktor köməkçisi və Maliyyə və İqtisadiyyat şöbəsində iqtisadçı olaraq çalışmışdır. Qeyd etmək olar ki, 2006-cı ildən Naxçıvan Dövlət və “Naxçıvan” Universitetlərində saat hesabı əsaslarla pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 2020-ci ilin sentyabr ayından Naxçıvan Dövlət Universitetində İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsinin Dünya iqtisadiyyatı və menecment kafedrasında dosent işləyir. 2021-ci ilin sentyabr ayından isə həmin kafedranın müdiri əvəzi olaraq işləməklə, pedoqoji fəaliyyətini davam etdirir.

Cavadxan Yusif oğlu Qasımov 2005-ci ildən AMEA Naxçıvan Bölməsinin aspirantı olmuş, 2010-cu il dekabr ayının 10-da AMEA Naxçıvan Bölməsində 53.11.01. “Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” ixtisası üzrə “Məşğulluq probleminin həllində aqrar sektorun rolu  (Naxçıvan Muxtar Respublikası materialları əsasında)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 2015-ci ildə isə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

Cavadxan Yusif oğlu Qasımov 3 dərs vəsaitinin, 1 monoqrafiyanın, 3 kitab (ikisi məqalələr toplusu), 1 fənn proqramının və 110 elmi əsərin müəllifidir. Ailəlidir, üç övladı var.

Elmi əsərləri

 1. Fermer təsərrüfatlarına dövlət qayğısı. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2006, №2. s. 241-243;
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatında aqrar sektor və onun dinamik inkişafı. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2006, №4. s. 256-260
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektor və sosial-iqtisadi inkişaf. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2007, №1. s. 242-246.
 4. Naxçıvanda əhalinin milli və etnik tərkibinin inkişafı. Naxçıvan Muxtar Respublikası: yaranması və müasirlik. Elmi-praktik konfransın materialları, Nurlan, 2007. s. 322-328.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluq probleminə dair bəzi məsələlər. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2007, №3. s. 293-298.
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluq probleminin həllinə dair bəzi məsələlər. Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər kitabı. “Nurlan” nəşriyyatı. Naxçıvan-2008. s. 427-432.
 7. Müasir şəraitdə işsizlik və məşğulluq məsələləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2008, №1. s. 283-289.
 8. Aqrar sektor və məşğulluğun həlli Naxçıvan MR-in iqtisadi inkişafının həlledici amilidir. “İqtisadiyyat və həyat” jurnalı, 2008, №6. s. 42-46
 9. Ölkəmizdə aqrar sektorda məşğulluğun təminatında Naxçıvan MR-in rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2008, №5 (25). s. 188-192
 10. Müasir dövrdə aqrar sahənin faydalılığı. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2008, №3. s. 273-278.
 11. Yeni iqtisadi şəraitdə məşğulluğun təmini dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas məqsədi kimi. AMEA İqtisadiyyat İnstitunun Elmi Əsərləri, 2008, Elm nəşriyyatı, №4. s. 414-418
 12. Müasir dövrdə əhalinin məşğulluq probleminə sistemli yanaşma. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2009, №1. s. 314-319
 13. Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahədə əhalinin məşğulluq məsələsi barədə. Qiraət lin-nəqd vat-tərcümə jurnalı, Qahirə, 2009, №2. s. 108-115.
 14. Naxçıvan MR-də aqrar sahədə əhalinin məşğulluq probleminin həllinə bir baxış. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2009, №3. s. 274-279
 15. Naxçıvan MR-də əhalinin məşğulluq məsələsi yeni mərhələdə. AMEA İqtisadiyyat İnstitunun Elmi Əsərləri, 2010, Elm nəşriyyatı, №2. s. 358-361.
 16. Naxçıvan muxtar respublikasında aqrar sahədə əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi onun hərtərəfli inkişafının qarantıdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2010, №2 (34). s. 275-281
 17. Yeni iqtisadi şərairdə məşğulluğun təmini dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas məqsədi kimi. Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr/Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri, (tezis) Bakı,2010. s.884-885.
 18. Yeni iqtisadi şəraitdə Naxçıvan muxtar respublikasında əhalinin səmərəli məşğulluğunun təminatında aqrar sektorun rolu. Kültür Evreni-Üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi, Türkiyə 2011. s. 170-176.
 19. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektorda məşğulluğun bəzi xüsusiyyətləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2011, №1. s. 272-278
 20. Məşğulluq təminatı milli iqtisadi inkişafın əsası kimi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2011, №2 (39). s. 163-165
 21. Роль аграрного сектора в решении проблемы занятости населения в нахчыване. Международный научный журнал. Москва: 2011, №1. С. 27-29
 22. Məşğulluq sosial-iqtisadi münasibətlərin əsas tənzimləyicisi kimi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2011, №3. s. 260-266
 23. Məşğulluğun təminatında insan amili. AMEA İqtisadiyyat İnstitunun Elmi Əsərləri, 2012, Elm nəşriyyatı, №1. c. 430-433.
 24. Əhməd Mahmudov və aqrar sector. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2012, №1 (45). s. 235-238
 25. Heydər Əliyev və aqrar siyasət. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2012, №1. s. 302-307.
 26. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektorda məşğulluğun inkişaf istiqamətləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2012, №3 s.254-261
 27. Bazar iqtisadiyyatı və məşğulluq. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2013, №1. s.253-259.
 28. Heydər Əliyev və məşğulluq siyasəti. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərlərinin xüsusi buraxılışı, 2013. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. s.164-169
 29. İnsan potensialı məşğulluğun əsasıdır (Tezis). Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransının materialları, Qafqaz Universiteti, 26-27 aprel 2013-cü il, Bakı şəhəri. s. 13-14.
 30. Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi inkişaf zirvəsində. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2013, №3. s. 248-253
 31. İnsan amili və məşğulluq mövzusunun tədrisi barədə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Məktəb, 2013, №4. s. 97-101
 32. Məşğulluq haqqında nəzəri biliklərin tədrisi barədə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Məktəb, 2014, №2. s. 63-67
 33. Heydər Əliyev siyasətində gənc nəsil və onun təhsili (tezis). Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (07 may 2014). NMİ, Məktəb, 2014. s. 32-35
 34. Məşğulluq və işsizlik bütün dövrlərdə aktualdır. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Tusi, 2014, №1. s.298-302
 35. Ölkə sənayeləşməsində muxtariyyət dövrünün sosial-iqtisadi inkişafının rolu. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Tusi, 2014, №3. s.254-258
 36. Naxçıvan Muxtar Respublikası: 90 ilin sosial-iqtisadi inkişaf tarixinin parlaq səhifələri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərlərinin xüsusi buraxılışı, Qeyrət, 2014, №6 (62). s.133-135.
 37. Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişafı onun tarixi-coğrafi əhəmiyyətinin yüksəldici amili kimi. Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının aktual problemləri mövzusunda “Naxçıvan” Universitetinin 04 aprel 2015-ci ildə keçirdiyi respublika konfransının materialları, Naxçıvan: 2015. s. 117-123
 38. Вопросы занятости в социально-экономическом развитии. Ukrayna respublikasında keçirilmiş beynəlxalq kofransın materialları, 30 may, m. Кийев: Центр наукових публикаций: 2015. s. 86-89
 39. Aqrar siyasət Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlam iqtisadiyyatın əsasıdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2015, №1 (67). s. 210-212
 40. Ölkənin uğurlu regional siyasətində Naxçıvan muxtar respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi. Azərittifaq Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 22 noyabr 2014-cü il. Bakı: 2015. s. 265-268.
 41. Naxçıvan Muxtar Respublikası: Tarixi İpək Yolu üzərində inkişaf edən məşğulluq potensialı (tezis). “Naxçıvan” Universitetində Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. 16-17 oktyabr 2015-ci il. Naxçıvan 2015. s. 35-39
 42. Naxçıvan muxtar Respublikası: İqtisadi inkişaf və müasir dövr. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Tusi, 2015, №3. s. 273-279
 43. Naxçıvan muxtar Respublikası inkişaf yollarında. Naxçıvan muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları. 4-5 iyul 2014-cü il. Naxçıvan 2015. s. 16-17.
 44. Demoqrafik siyasətin səmərəliliyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi hədəfi kimi (tezis). Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümü münasibətilə Qafqaz Universitetinin keçirdiyi IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: 29-30 aprel 2016, s. 542-543.
 45. Heydər Əliyev və Azərbaycanın iqtisadi inkişafı (tezis). Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümü münasibətilə Bakı Slavyan Universitetinin Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər mövzusunda keçirdiyi Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: 3-5 may 2016. s. 100-102.
 46. Heydər Əliyev və məşğulluq siyasəti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümü münasibətilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı mövzusunda keçirdiyi Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan: 29 aprel 2016-cı il. s. 95-102.
 47. Məşğulluq siyasəti Naxçıvanın əsas prioriteti kimi (tezis). Gəncə şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq gənclər forumunun materialları. Gəncə: 10-14 Oktyabr 2016. s. 253-255
 48. Yeni iqtisadi şəraitdə məşğulluq siyasəti. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, Nuh-2016. s. 103-105
 49. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət dəstəyi güclü istehsal potensialının dayağı kimi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan: Tusi 2016, № 3, s. 331-335
 50. Məşğulluq siyasətinin tənzimlənməsinə elmi yanaşma. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Turizm və qonaqpərvərlik fakültəsinin jurnalı Bakı: 2016. s. 84-87
 51. Политика занятости как приоритетная цель страны в современных условиях. Science and world. International scientific journal. Volgograd, 2016, № 11 (39), 2016, Vol. II. İmpakt-faktorlu jurnal. s. 18-20
 52. Məşğulluq müasir dövrün aktual məsələsi kimi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Qeyrət, 2016, №2 (54). s. 242-245
 53. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı müstəqillik illərində: inkişafdan modernləşməyə doğru. 3-4 dekabr 2015-ci il tarixlərində keçirilmiş Naxçıvan müstəqillik illərində: hədəflər, inkişaf, nəticələr mövzusunda elmi konfransın materialları. Naxçıvan: 2016. s. 61-66
 54. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafında qalaların əhəmiyyəti. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan: Tusi 2017, № 1. s. 35-40
 55. Yol Xəritələrinin təsdiq edilməsinin mövcud iqtisadi inkişafa təsiri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Qeyrət, 2017, №2 (83). s. 288-292
 56. Социально-экономическое развитие туризма в Нахчыванской Автономной Ркспублике. Science and world. International scientific journal. Volgograd, 2017, № 5 (45), 2017, Vol. II. İmpakt-faktorlu jurnal. s. 25-26
 57. Təcrübəli iqtisadçı alim-Aqil Əliyev. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan, Nu-“Nuh”, 2017. s. 59-65
 58. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarma potensialının inkişafı iqtisadiyyatın təkanverici qüvvəsi kimi. “Şollar-Bakı Su Qurğular Kompleksinin” 100 illiyinə həsr olunmuş “Su ehtiyatları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları. 15-16 mart 2017. s. 180-184.
 59. Ölkənin mövcud iqtisadi potensialı Yol Xəritələrinin inkişaf perspektivlərinin dayağıdır. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Turizm və qonaqpərvərlik fakültəsinin jurnalı Bakı: 2016. s. 140-150.
 60. Структура занятости и способы ее изменения в Нахчыванской Автономной Ркспублике. Science and world. International scientific journal. Volgograd, 2017, № 5 (43), 2017, Vol. II. İmpakt-faktorlu jurnal. s. 45-47.
 61. Milli təhsil siyasətində Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümü münasibətilə keçirdiyi Müasr təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. 5 may 2017. s. 59-62. NMİ-nin “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2017.
 62. Использование местного сырья при производстве промышленных товаров в Нахчыванской Автономной Ркспублике. По результатам международной научнопрактической конфволгоеранции «наука в современном мире». Киев-2017. s. 51-56.
 63. Turizm ölkələrin sosial-iqtisadi siyasətinin əsası kimi. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Azərbaycanda davamlı turizm məhsulları” Respublika məqalə müsabiqəsinin yekunlarına həsr olunmuş respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: noyabr, 2017. s. 70-79
 64. Yüksək məşğulluq səviyyəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəruri iqtisadi priroiteti kimi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan: Tusi 2017, № 3. s. 315-319.
 65. Naxçıvan Muxtarv Respublikasında səmərəli məşğulluq məsələsi prioritet kimi. Azərbaycan Respublikası əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzinin 20 illiyinə həsr olunmuş “Əmək, Məşğulluq və sosial müdafiənin aktual məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları. Bakı: 2017. s. 136-138
 66. Azərbaycan Respublikası: davamlı islahatlar və sosial dayanıqlılıq. AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Akif Musayevin anadan olmasının 70, elmi-pedoqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr edilmiş “Strateji iqtisadi islahatlar: qabaqlayıcı vergi siyasəti” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki Konfransın materialları. Bakı: 2017. s. 96-97
 67. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarix- mədəniyyət turizminin makroiqtisadi əhəmiyyəti (özet). Türkiyə Cümhuriyyəti, Muğla Sıtkı KoçmanUniversiteti, Uluslararası Turizm və Kültürel Miras Kongresi. 05-08 Oktyabr 2017. s, 75.
 68. Nahcivan Özerk Cümhuriyyetinde Devlet Gençlik Politikasının Esasları (özet). Türkiyə Cümhuriyyəti, Muğla Sıtkı KoçmanUniversiteti, Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, II Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. 25-29 oktyabr 2017-ci il. s. 202
 69. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının davamlı inkişafı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Qeyrət, 2017, №6 (87). s. 316-319
 70. Dövlət Proqramları və Naxçıvan MR-də məşğulluğun təmin olunması istiqamətləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti, ISSN 2221-8432. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi), № 3/2017. s. 285-287.
 71. Turizmin inkişafı: milli iqtisadi iqtisadi perspektivlər və beynəlxalq təcrübə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq turizmə innovativ yanaşmanın siyasi və iqtisadi aspektləri, Bakı 25-26 dekabr 2017. s. 493-497
 72. Ölkənin mövcud iqtisadi potensialı dinamik inkişaf istiqamətələrinin dayağıdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq turizmə innovativ yanaşmanın siyasi və iqtisadi aspektləri, Bakı 25-26 dekabr 2017. s. 441-447
 73. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii mineral sularının iqtisadi istehsal potensialında yeri. Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Lənkəran Dövlət Universiteti. XX cild. Görkəmli coğrafiyaşünas alim, akademik H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş İnsan və ətraf mühit münasibətləri mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı: 2017. s. 382-385
 74. Демографические изменения и их влияние на перерабатывающую промышленность в нахчыванской автономной республике. Science and world. International scientific journal. Volgograd, № 2 (54), 2018, Vol. I. İmpakt-faktorlu jurnal. s. 39-40.
 75. Naxçıvan Muxtar Respublikası: istehsal potensialı və perspektivlər. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan: Tusi 2018, № 1. s. 265-271.
 76. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii mineral sularının iqtisadi istehsal potensialında yeri. Su problemləri: elm və texnologiyalar. Beynəlxalq resenziyalı elmi jurnal, № 2 (10)-2017. Təsisçi AZƏRSU ASC, İSSN 2414-5742. s. 7-13
 77. Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisad elmi: tarixlik və müasirlik. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunan Heydər Əliyev və Azərbaycan ali iqtisad təhsili mövzusunda Respublika Elmi-Praktik konfransının materialları. Bakı: ADİU (UNEC), 3 may 2018. s. 188-192
 78. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Dövlət Gənclik Siyasətinin Əsasları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. Türkiye Cümhuriyyeti. DOI: 10.26466/0pus.385418. İnternet
 79. Yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması regionların inkişaf səviyyəsinin tarazlaşdırılmasının və məşğulluğun təmin edilməsinin zəmini kimi (özet). Iğdır, I Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 6-7 Kasım (noyabr) 2018. Özet kitabı, Kontrol Nüshası. s. 201-202
 80. Tarixi İpək Yolu üzərində turizm perspektivləri və iqtisadi inkişaf. Eurasian Academy Of Scienes Eurasian Education – Literature Jurnal. Vulume: 11. S. 1-7.
 81. Azərbaycan və Türkiyənin turizm perspektviləri dünya müstəvisində. Avrasya Bilimler Akademisi. Avrasya Eğitim ve Literatur Dergisi (Hakemli ve Uluslararası Alan Dergisi) Sayı – 9, Alan – Güzel Sanatlar Eğitimi. S. 40-45.
 82. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni irs potensialı və onun turizmin inkişafında rolu. Uluslararası Türkbilim Dergisi. Sayı 24.
 83. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni irsin və turizmin inkişaf perspektivləri haqqında. Uluslararası Türkbilim Dergisi. Sayı 24. s. 86-92.
 84. Müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının su ehtiyatları ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminat sahəsində strateji amildir. Su problemləri: elm və texnologiyalar. Beynəlxalq resenziyalı elmi jurnal, № 2 (14)-2019. Təsisçi AZƏRSU ASC, İSSN 2414-5742. s. 22-27
 85. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatı Koronovirus pandemiyası dövründə (özet və məqalə). Türkiyə Cümhuriyyətinin Konya Şəhərində Təşkil Olunan II Selcuk Zirvəsi. Beynəlxalq Sosial Elmlər Konfransı. 7 iyun 2020-ci il. s. 75-78
 86. Ümummilli lider Heydər Əliyevin iqtisadi siyasəti və əhalinin sosial rifahı sahəsindəki tənzimləmələr. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix və Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 102-ci ildönümünə həsr olunmuş Müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir mövzusunda ümumuniversitet onlayn elmi konfransının materialları. 31 may 2020-ci il. s. 269-279.
 87. Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi davam edən islahatlar müstəvisində. Prioritized directions of international economic relations in the XXI century. S.274-277
 88. Naxçıvan Muxtar Respublikasında infrastruktur quruculuğu: davamlı regional iqtisadi inkişafda sənayeləşmə və sosiallaşma. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Sumqayıq Dövlət Universiteti. Azərbaycanın Tranzit Potensialının İqtisadi İnkişafda Rolu Mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. 22-23 oktyabr 2020. s. 343
 89. Mədəniyyətlərin qovşağında yerləşən Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf perspektivləri. Naxçıvan: “Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan”. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Keçirilib: 22-23 oktyabr 2020-ci il. Materialların çapı: Naxçıvan: 2021. s. 390
 90. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluq və işsizlik məsələləri (özet və məqalə). Türkiyə Cümhuriyyətinin Tunceli şəhərində keçirilən III Beynəlxalq Munzur Zirvəsində, Beynəlxalq Sosial Elmlər Konfransı. 27.02.2021-ci il. s. 195-202
 91. İşğaldan azad olunan ərazilərin sosial-iqtisadi perspektivləri və inkişafi (özet və məqalə). Qarabağda keçirilən IV Beynəlxalq Novruz Elmi Konfransı. 18 mart 2021. s. 290.
 92. İşğaldan azad olunan ərazilərdə turizm infrastrukturunun yaradılması prosesləri (özet). Bakı Avrasiya Universitetinin “Qarabağda iqtisadiyyatın gələcək perpektivləri” adlı Respublika Konfransı. Çapda.
 93. Regional iqtisadi inkişaf proqramlarında işğaldan azad olunan ərazilər haqqında (özet). Bakı Avrasiya Universitetinin “Qarabağda iqtisadiyyatın gələcək perpektivləri” adlı Respublika Konfransı. Çapda
 94. Naxçıvan Muxtar Respublikasında makroiqtisadi inkişaf və dayanıqlılıq. BDU. Çapda
 95. Heydər Əliyev ideyaları və Naxçıvan Muxtar Respublikasında davamlı iqtisadi inkişaf dinamikası. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibətilə İKSAD və Odlar Yurdu Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Beynəlxalq Konfrans. 10 may 2021-ci il. Çapda
 96. Naxçıvan Muxtar Respublikasının modernləşən iqtisadiyyatı: sənayeləşmə siyasəti və texnoloji inkişaf (özet və məqalə). Beynəlxalq Asiya V Müasir Elm Konfransı. Naxçıvan Dövlət Universiteti. 1-2 iyun 2021. s. 122
 97. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müalicəvi turizm sənayesinin inkişafında duzdağın rolu (özet və məqalə). “Beynəlxalq Duzdağ Araşdırmaları” Konfransı. Naxçıvan Dövlət Universiteti. 25.05.2021. Çapda
 98. Naxçıvan Muxtar Respublikasında davamlı iqtisadi inkişaf məsələləri. Çapda
 99. Aqrar sahənin idarə olunmasina nəzəri yanaşmalar və praktikada mövcud problemlər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2011, №2 (39). Çapda
 100. Naxçıvan Muxtar Respublikasında makroiqtisadi inkişaf və dayanıqlılıq. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunin Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası 2021 (Yanvar-fevral), Region və sahə iqtisadiyyatı. s. 71-79.
 101. Naxçıvan Muxtar Respublikasında dayanıqlı maliyə siyasətinin təşkili istehsal-iqtisadi münasibətlərin əsasıdır. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan 2021. s. 198-202.
 102. Yeni iqtisadi şəraitdə idarəetmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2021, №2 (111), 143 s.
 103. İstehsal, məşğulluq və sosial siyasət məsələləri milli iqtisadiyyatın uzunmüddətli prioritetləri müstəvisində. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, 2022, № 1, (25), 56 s
 104. Naxçıvan Muxtar Respublikası və dövlətin regional iqtisadi inkişafı. Məqalələr toplusu. Əcəmi Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi, 2022, 303 s
 105. Вопросы изучения особенностей управления в новых экономических условиях. SCIENCE AND WORLD. Международный журнал International scientific journal № 3 (103), 2022. Founder and publisher: Publishing House “Scientific survey” The journal is founded in 2013 (September), Volqoqrad, 2022, ISSN 2308-4804 55 s
 106. Управление производством и уровнем жизни в сельском хозяйстве. SCIENCE AND WORLD. Международный журнал International scientific journal № 5 (105), 2022. Founder and publisher: Publishing House “Scientific survey” The journal is founded in 2013 (September), Volqoqrad, 2022, ISSN 2308-4804, 59 s
 107. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin diversifikasiyası beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya amili kimi, “Naxçıvan” Universiteti, Beynəlxalq Konfrans. Naxçıvan 2022 117-124
 108. Naxçıvan dəhlizi: milli iqtisadi səmərəsi və qlobal perspektivləri. 1. The 7th InTraders International Conference. 25-26 may 2022. International Balkan University, Skopje, Macedonia.
 109. Steam müasir təhsil islahatlarının perspektivliliyinin ifadəsi olaraq, “STEAM təhsili: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan: 11 iyun 2022-ci il.
 110. Məşğulluq və işsizlik anlayışlarının əsaslandırılması: elmi mahiyyəti və müasir yanaşma. Elmi İş. Beynəlxalq Elmi Jurnal. SCİENRİFİC WORK. International scientific journal 19-27
 111. Qarabağ İqtisadi Rayonunun bərpa olunması davamlı iqtisadi inkişaf göstəricisidir. QƏDİM DİYAR Beynəlxalq onlayn elmi jurnal İmpakt Faktor: 0.652 Cild: 4   Sayı: 8    5-12

Proqramlar

 1. Beynəlxalq menecment fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şurasının 30 aprel 2021-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir (protokol № 09), Naxçıvan, 2021, 20 səh.
 2. Korporativ idarəetmə fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şurasının 20 may 2022-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. (protokol № 11), Naxçıvan, 2022, 26 səh.
 3. Strateji mencment fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şurasının 08 iyul 2022-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. (protokol № 13), Naxçıvan, 2022, 26 səh.
 4. Geoiqtisadiyyat fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şurasının 08 iyul 2021-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. (protokol № 13), Naxçıvan, 2022, 26 səh.

Dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiyalar

 1. Qasımov C.Y. Aqrar sektorda məşğulluq probleminin həlli. Monoqrafiya, Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2014, 175 s.
 2. Qasımov C.Y. İqtisadi terminologiya və anlayışlar: aqrar sektor, məşğulluq, sosial sfera. Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 104
 3. Qasımov C.Y., Ələsgərova F.Q. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı: tarixilik və müasirlik. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 186
 4. Qasımov C.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərində. Naxçıvan, Əcəmi, 2018, 112 s.
 5. Qasımov C.Y., Əhmədova S.E., Ələsgərova F.Q., Zamanova S.A. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi perspektivləri: reallıqlar və nəticələr. Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 240 s.
 6. Qasımov C.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı regional Dövlət proqramlarının icrası müstəvisində (2004-2018-ci illər) Naxçıvan, Əcəmi, 2018, 112 s.
 7. Qasımov C.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikası və dövlətin regional iqtisadi inkişafı. Məqalələr toplusu. Naxçıvan, Əcəmi, 2022, 305 s.