1954-cü ildə Babək rayon Gülşənabad kəndində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Bakı şəhərində Mühasibat uçotun bitirmiş və 1981-ci  ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun coğrafiya ixtisasını qiyabi bitirib. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan şəhər Daxili İşlər Nazirliyində milis zabiti kimi işə başlamışdır. 1994-cü ildən Naxçıvan Qarnizonunda Hərbi qulluqçu kimi  işləmiş, 2001 –ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində Mülkü  müdafiyə  qərargah rəisi 2005-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin  elmi şuranın qərarı əsasında kafedra müdiri, 2007-ci ildən müəllim işləmişdir. 2015-ci ildən  baş  müəllim işləyir.

 

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Mülki müdafiə sistemi haqqında bəzi qeydlər. NDU Elmi əsərlər. ”Qeyrət” nəşriyyatı, 2004, № 14 səh 62-63
 2. Mərdini unutmaz vətən. “Vətən naminə”. Bakı, “Nurlan” mətbəəsi, 2004      səh.47-49
 3. Heydər Əliyev və gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi. Naxçıvan müəllimlər institutu. Xəbərlər, 2005, №1
 4. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir. Naxçıvan şəh. “Şərq qapısı” qəzeti, 23 dekabr 2005-ci il     səh. 5
 5. Heydər Əliyev və Azərbaycan Milli Ordu quruculuğu. Nax. Müəllim. İnstitutu. Xəbər, Konfr. materialları. 2006.
 6. Heydər Əliyev və Azərbaycanın müstəqillik yolu. Nax. Müəllim. İnstitutu. Xəbər, Konfr. materialları. 2007.
 7. Heydər Əliyev və hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi Bakı, “Sahil” qəzeti, 2008, 10 səh.
 8. Yeniyetmələrin hərbi Vətənpərvərlik tərbiyəsi zamanın tələbidir. Nax. Müəllim. İnstitutu. Xəbər, 2009 №2(18)
 9. Военно-патриотическое воспитания подрастающего поколения – требование эпохи. Российская Федерация Научный журнал о проблемах  политики, экономики, социологии и права. Москва. 2010, № 9-10   səh.24-25
 10. Yeniyetmələrin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə müstəqillik prizmasından baxış. NDU “Elmi əsərlər. “Qeyrət“ nəşriyyatı. 2011, № 1 səh.192-194
 11. Военно-патриотическоe воспитания подрастающего поколения -требования эпохи. III Международная заочная научно-практикическая конференция. Научная дискуссия: Вопросы  педагогики и психологии, ч. I, Москва, 2012  səh.22-27
 12. Fərdi mahafizə vasitələri. NDU Elmi əsərlər. “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018, № 4 (93)  səh. 148-151
 13. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi.Naxçıvan müəllimlər institutu. 2019, Dərs vəsaiti səh.1-205
 14. Bütün dövrlər üçün aktual vəzifə: Gənclərin vətənpər-vərlik tərbiyəsi, “Şərq qapısı” qəzeti 14 aprel 2021, Səh. 3.

15.Müasir dövrdə gənc-lərin hərbi vətənpər-vərlik tərbiyəsi, Nax.Müəllimlər İnstititu “Proqram”  2022

 1. Fövqalədə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması problemi, NDU.”Yeni fikir” qəzeti.24 may 2022.
 2. Təbii fəlakətlər gözlənilməyən bəladır, NDU. .”Yeni fikir” qəzeti. 30 noyabr 2022, Səh.11
 3. Gözlənilməz təbii fəlakət, “Şərq qapısı” qəzeti” 11 fevral 2023, Səh.4
 4. Zəfərə gedən yol- Aprel döyüşləri, Dərələyəz 14.04.2023, Səh. 11
 5. Gənclərə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanamsı hər zaman aktualdır, “Şərq qapısı” qəzeti” 3 noyabr 2023