Cavid Vəli oğlu İsmayılov

Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakültəsi

 Təsviri incəsənət kafedrasının dosenti

1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təsviri incəsənət və rəsmxət müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş, 2003-cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2003-2006-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi üzrə Magistatura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Magistatura pilləsində təhsil aldığı dövrdə Memarlıq kafedrasında lobarant kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2006-2010 -cu illərdə Memarlıq kafedrasında müəllim, 2010-2018-ci illərdə baş müəllim işləmişdir. 8 fevral 2010-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı fəxri adına layiq görülmüşdür. 15.09.2010-cu ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, 12.11.2012-ci ildən Naxçıvan Rəssamlar birliyinin üzvüdür. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır. 2019-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin “Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərinə görə” medalı ilə təltif edilmişdir. Bir monoqrafiyanın, bir dərs vəsaitinin, iki proqramın və on elmi məqalənin  müəllifidir. Altı beynəlxalq festivalın və 10 (4 yerli, 6 xarici) fərdi sərginin (Türkiyə Fırat Universiteti – 2003, Türkiyə Qars-Qafqaz Universiteti – 2006, İran – 2007, Ərzurum – 2009,Türkiyə-Bolu Abant İzzet Baysal Universiteti – 2010, Malaziya – 2011) iştirakçısıdır. İki kotoloqun müəllifidir. Müxtəlif qarışıq sərgi (ABŞ,Türkiyə, İran ,Türkmənistan) və simpoziumların iştirakçısıdır. Əsərləri bir şox ölkələrdə sərgilənmiş və fərdi  kolleksiyalarda saxlanılır. Hal-hazırda əsərləri muzeylərdə, qalareyalarda, şəxsi kolleksiyalarda qorunub saxlanılmaqdadır.

 Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Qədim türk sənətində heyvan üslubu və orta əsr Azərbaycan memarlığında ornamental nəzəriyyə (həmmüəllif) NDU, Elmi əsərlər, 2013. №1(52)
 2. Karikatura sənəti, mənşəyi və tipologiyası. AMEA İncəsənət, dil və ədəbiyyat  institutu, Axtarışlar, 2018, №3 (29) səh (99-103)
 3. Şamil Qazıyev və mənzərə yaradıcılığına dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2019, №2 (56), səh202-208
 4. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsi üçün “ Rəngkarlıq” fənni üzrə proqram. Proqram, NDU-nun Elmi şurasının 29 may 2019-cu il tarixi qərarı ilə çapa tövsiyyə olunmuşdur.(protokol №10)
 5. XX əsr Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılığında mənzərə janrı. Dərs vəsaiti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi şurasının 29 may 2019-cu il tarixli qərarı ilə çapa tövsiyyə olunmuşdur. ( protokol №10)
 6. Ordubad memarlıq abidələrinin ornamental xüsusliyyətləri. Dəyişən dünyada təhsil və elm: problemlər, perespektivalar, inkişaf adlı konfrans. Ukrayna, Dnepr, 27-28 mart 2020
 7. Javid ISMAILOV. Ornamental features of Nakhchivan tombs. Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers / [editors-compilers M. Pantyuk, A. Dushnyi, I. Zymomrya]. – Drohobych: Publishing House „Helvetica”, 2021. – Issue 35. Volume 2. – 310 р
 8. Cavid İsmayılov. Azərbaycan rəssamlıq sənətində Hüseyn Əliyev imzası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Axtarışlar jurnalı. № 3 (41), Naxçıvan, “Tusi” – 2021, cild 15.
 9. Kamil Əliyev yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri (AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər jurnalı. Kamil Əliyevə həsr edilən xüsusi buraxılış)
 10. XX əsr Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılığında mənzərə janrı. Dərs vəsaiti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Qeyrət nəşriyyatı.Tiraj: 100, 2019 NDU-in Elmi şurasının 29may 2019-cu il tarixli qərarı ilə çapa tövsiyyə olunmuşdur. (protokol №10), işarə sayı, 101634, 82.səh
 11. Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılığında ənənə və müasirlik, monoqrafiya, “Əcəmi” nəşriyyatı –Pliqrafiya birliyi, 2023, işarə sayı 208 744, 189 s
 12. Creative attitude to miniature aesthetics, German İnternational journal of Modern Science, 2022 №45, işarə sayı 16832, səh (22-26)
 13. Naxçıvan rəssamlarının bədii axtarışları, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi. Axtarışlar jurnalı, Naxçıvan, “Tusi”-2023, cild 17, s-171
 14. The development of realism traditions in Azerbaijan painting, s-262, Buxoro Davlat Unıversıtetı İlmiy Axborotı, Ilmiy-nazariy jurnal, 2023, № 7, avgust
 15. Klassik Bədii Ənənələrə Qayıdış, International Scientific Symposium “Heydar Aliyev and the Azerbaijan Culture”,October 11-13, 2023 ISBN: 978-605-06166-7-5 Kars / Türkiye, s-109
 16. Ənənədən Müasirliyə,BUTA International Journal of Scientific Research № 4 (13) 2023, s-151,ISSN: 2717-7661 b

Sərgiləri

Xarici dövlətlərdə keçirilən fərdi sərgiləri

 1. Türkiyə Fırat Universiteti – 2003.
 2. Türkiyə Qars-Qafqaz Universiteti – 2006.
 3. Türkiyə-Bolu Abant İzzet Baysal Universiteti – 2010.
 4. Malaziya – 2011
 5. İran – 2007
 6. Türkiyə – Ərzurum – 2009

Respublika daxili fərdi sərgiləri

 1. Naxçıvan Dövlət Universiteti – 2004
 2. Naxçıvan Rəssamlar Birliyi Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda ilk dəfə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 87-ci il dönümünə həsr olunmuş fərdi sərgi və Kataloq – 2010
 3. Naxçıvan Rəssamlar Birliyi Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda ilk dəfə keçirilən karikatura sərgisi -2012
 4. Bakı şəhəri “Sərhədçi” İstirahət Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr edilmiş fərdi sərgi – 2019

Qarışıq sərgilərdə qatıldığı xarici ölkələr

 1. Amerika Birləşmiş Ştatları
 2. Türkiyə Cumhuriyyəti
 3. İran İslam Respublikası
 4. Türkmənistan Respublikası
 5. Heydər əliyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi, Türkiyə Cumhuriyyəti, Çorum, 2023-cü il 

Qatıldığı festivallar

 1. Türkiyə – Ərzurum – 2009
 2. İran – İslam millətlərinin gənc rəssamları – 2007
 3. Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiyi Beynəlxalq Rəsm Festivalı – 2012
 4. Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiyi II Beynəlxalq Rəsm Festivalı – 2014
 5. Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiyi III Beynəlxalq Rəsm Festivalı – 2016
 6. Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiyi IV Beynəlxalq Rəsm Festivalı – 2018
 7. Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiyi V Beynəlxalq Rəsm Festivalı – 2023