DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLAR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 5 noyabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Arif Kazımov – Dissertasiya işi

Arif Kazımov – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Arif Kazımov – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 26 noyabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Elmira Hüseynova – Dissertasiya işi

Elmira Hüseynova – Avtoreferat

Elmira Hüseynova – Abstract

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 7 dekabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

İlkin Əsgərov – Dissertasiya işi

İlkin Əsgərov – Avtoreferat (Azərbaycan dilində)

İlkin Əsgərov – Avtoreferat (İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 24 dekabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Aynur Məmmədova – Dissertasiya işi

Aynur Məmmədova – Avtoreferat

Aynur Məmmədova – Abstract

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 24 yanvar 2022-ci il tarixində keçirilmiş iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Firudin Rzayev – Dissertasiya işi 

Firudin Rzayev – Avtoreferat

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki BED 2.39 şurasının 18 fevral 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Nuray Əliyeva – Dissertasiya işi

Nuray Əliyeva – Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Nuray Əliyeva – Avtoreferat(İngilis dilində)

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki BED 2.39 şurasının 11 mart 2022-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Rəcəb Cəfərli – Dissertasiya işi

Rəcəb Cəfərli- Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Rəcəb Cəfərli – Avtoreferat(İngilis dilində)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki BED 2.39 şurasının 29 aprel 2022-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Gülnar Kərimli – Dissertasiya işi

Gülnar Kərimli Avtoreferat(Azərbaycan dilində)

Gülnar KərimliAvtoreferat(İngilis dilində)