DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLAR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 26 noyabr 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Elmira Hüseynova – Dissertasiya işi

Elmira Hüseynova – Avtoreferat

Elmira Hüseynova – Abstract

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Naxçıvan Dövlət Universitetindəki FD 2.39 şurasının 24 dekabr 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI

Aynur Məmmədova – Dissertasiya işi

Aynur Məmmədova – Avtoreferat

Aynur Məmmədova – Abstract