DOKTORANT VƏ DİSSERTANTLARIN NƏZƏRİNƏ!

DOKTORANT VƏ DİSSERTANTLARIN NƏZƏRİNƏ!

2021-ci il oktyabr ayının 20-si saat 11:00-da «İxtisas» fənlərindən minimum imtahanları keçiriləcəkdir. İmtahanda iştirak edəcək olan doktorant və ya dissertantın dissertasiya işinə dair elmi rəhbərdən rəy əvvəlcədən Elm və İnnovasiyalar bölməsinə göndərilməli və son müaricət tarixi olan 10 oktyabr 2021-ci il tarixinə qədər ərizə ilə müraciət edilməlidir. Kənar müəssisənin doktorantı (dissertantı) olan şəxslər bununla yanaşı, doktorantı (dissertantı) olduğu müəssisənin məktubunu təqdim edərək imtahanda iştirak edə bilər. Sənədlər imzalı və orjinal olaraq təqdim edilməlidir.

İmtahan komissiyasının qurulması şərtlərinə uyğun gələcək ixtisaslar üçün komissiyalar qurulacaqdır. Şərtlərə əsasən komissiyanın qurulması mümkün olmadıqda doktorant və dissertant müdafiə şurasında ixtisas imtahanı verə bilər.