DOKTORANTURA ƏYANİ VƏ QİYABİ TƏHSİL ÜÇÜN QƏBUL ÜZRƏ SUALLAR

DOKTORANTURA ƏYANİ VƏ QİYABİ TƏHSİL ÜÇÜN QƏBUL ÜZRƏ SUALLAR

Qeyd:

2022-2023-CÜ TƏDRİS İLİ ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ İSTƏYƏN İDDİAÇILAR ÜÇÜN FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN QƏBUL İMTAHANI BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN PROQRAMI ƏSASINDA HAZIRLANMAQDADIR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.