Elan

Elan

ELAN

Naxıvan Dövlət Universiteti 2022-2023-cü tədris ilində aşağıda yer alan ixtisaslar üzrə doktoranturaya sənəd qəbulu elan edir:

Sənəd qəbulu “ Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi” vasitəsi ilə elektron qaydada həyata keçiriləcəkdir. Xarici dil imtahanında müvəffəqiyyət qazanmış və doktoranturaya sənəd vermək istəyən namizədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “portal.edu.az” saytına daxil olaraq “Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrini tələbə qəbulu və qeydiyyatı” xidmətini seçməli və təlimatlara uyğun olaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat 5 aprel -5 may tarixləri arasındadır.

Qeydiyyatdan keçən namizədlər üçün fəlsəfə fənni üzrə imtahan 1-5 sentyabr tarixləri, ixtisas imtahanı isə 12-13 sentyabr tarixləri arasında keçiriləcəkdir

Cədvəl 1. Fəlsəfə Doktoru

İxtisasın şifri Elm sahələri və ixtisaslar Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə
Doktorantura Dissertantura
Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli
əsaslarla
o cümlədən
əyani qiyabi
1202.01 Analiz və funksional analiz 2 2  
2002.01 Deformasiya olunan bərk cism mexanikası 1 1  
2220.01 Yarımkeçiricilər fizikası 1 1  
2307.01 Fiziki kimya 1 1  
2317.01 Nanokimya və nanomateriallar 1 1  
2401.01 Zoologiya 1 1  
2409,01 Genetika 1 1  
2411.01 İnsan və heyvan fiziologiyası 2 2  
2417.01 Botanika 1 1  
2426.01 Ekologiya (elm sahələri üzrə) 1 1  
3205.01 Daxili xəstəliklər 1 1  
3212.01 Səhiyyə və onun təşkili 1 1  
3214.01 Toksikologiya 1 1  
3220.01 Pediatriya   1
3226.01 Stomatologiya   1
3304.01 Kompüter qurğuları və texnologiyası 1 1  
3305.02 İnşaat mexanikası 1 1  
3308.01 Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi 1 1  

Cədvəl 1. Fəlsəfə Doktoru (davamı)

İxtisasın şifri Elm sahələri və ixtisaslar Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə
Doktorantura Dissertantura
Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli
əsaslarla
o cümlədən
əyani qiyabi
3338.01 Sistemli analiz və idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) 1 1  
3400.02 Əczaçılıq kimyası, farmakologiya 1 1 1
5308.01 Ümumi iqtisadiyyat 3 1 2 1
5303.01 Mühasibat uçotu 1 1  
5311.01 Müəssisələrin təşkili və idarə olunması 1 1  
5312.01 Sahə iqtisadiyyatı 1 1  
5401.01 İqtisadi coğrafiya 1 1  
5503.02 Vətən tarixi   2
5507.01 Beynəlxalq münasibətlər tarixi 1 1  
5607.01 Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ 1 1  
5611.01 Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ   1
5706.01 Azərbaycan dili 1 1  
5708.01 German dilləri 2 1 1  
5709.01 Roman dilləri 1 1  
5713.01 Sami dilləri 1 1  
5716.01 Azərbaycan ədəbiyyatı 1 1  
5720.01 Jurnalistika 1 1  
5801.01 Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası 2 2 1
5802.01 Təhsilin təşkili və planlaşdırılması 1 1  
5804.01 Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi 1 1  
5901.01 Beynəlxalq münasibətlər 2 1 1 1
5909.01 Dövlət idarəçiliyi    
6203.01 İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi 1 1  
6213.01 Musiqi sənəti 2 2 1
6215.01 Təsviri sənət 1 1  
6218.01 Dekorativ tətbiqi sənət   1
6220.01 Muzeyşünaslıq 1 1 1
6303.01 Ümumi sosiologiya 1 1  
6405.01 Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı 1 1  

Cədvəl 2. Elmlər Doktoru

İxtisasın şifri Elm sahələri və ixtisaslar Elmlər doktoru proqramı üzrə
Doktorantura Dissertantura
Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli
əsaslarla***
o cümlədən
əyani qiyabi
2417.01 Botanika   1
3220.01 Pediatriya   1
3226.01 Stomatologiya 1 1  
5312.01 Sahə iqtisadiyyatı   1
5503.02 Vətən tarixi   1
5801.01 Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası   2
5802.01 Təhsilin təşkili və planlaşdırılması 1 1  
5909.01 Dövlət idarəçiliyi   1

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]