Elan

Elan

Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər” jurnalının 2023-cü il üçün nəşr

                                                                                                QRAFİKİ

S/N Jurnalın seriyası Elan olunma tarixi Qəbul üçün son tarix Nəşr tarixi
1 Humanitar elmlər (Seriya-1) 01.01.2023 30.03.2023 15.05.2023
2 İctimai elmlər (Seriya- 1) 01.01.2023 30.03.2023 15.05.2023
3 Təbiət və tibb elmləri (Seriya- 1) 30.03.2023 05.05.2023 10.06.2023
4 Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər (Seriya-1) 30.03.2023 05.05.2023 10.06.2023
5 Humanitar elmlər (Seriya-2) 01.08.2023 30.09.2023 15.11.2023
6 İctimai elmlər (Seriya- 2) 01.08.2023 30.09.2023 15.11.2023
7 Təbiət və tibb elmləri (Seriya- 2) 30.09.2023 30.10.2023 30.12.2023
8 Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər (Seriya-2) 30.09.2023 30.10.2023 30.12.2023

Naxçıvan Dövlət Universitetinin “YENİ FİKİR” qəzetinin 2023-cü il üçün nəşr

                                                                                                  QRAFİKİ

S/N Qəzetin nömrəsi Qəbulun elan olunma tarixi Qəbulun son tarixi Nəşr tarixi
1 1-ci nömrə 01.01.2023 30.01.2023 28.02.2023
2 2-ci nömrə 01.02.2023 01.03.2023 30.03.2023
3 3-cü nömrə 01.03.2023 01.04.2023 30.04.2023
4 4-cü nömrə 01.04.2023 01.05.2023 30.05.2023
5 5-ci nömrə 01.06.2023 01.07.2023 30.07.2023
6 6-cı nömrə 01.09.2023 01.10.2023 30.10.2023
7 7-ci nömrə   01.10.2023 01.11.2023 30.11.2023
8 8-ci nömrə 01.11.2023 01.12.2023 30.12.2023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.