Elan

Elan

Doktorantura və ya dissertanturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

  • kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqi;
  • tərcümeyi-hal;
  • iş yerindən xasiyyətnamə;
  • iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;
  • çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı (elmi əsərlərin surətləri əlavə edilməklə) və ya seçilmiş ixtisasa aid olan mövzu üzrə referat;
  • ali təhsil haqqında diplomların (diplomun) və qiymət cədvəllərinin (qiymət cədvəlinin) notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri (xarici ölkələrdə təhsil almış vətəndaşlar üçün təhsil haqqında sənədin tanınması haqqında Təhsil Nazirliyinin şəhadətnaməsi);
  • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
  • fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) diplomunun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti (elmlər doktoru proqramı üzrə sənəd verənlər üçün).

Qeyd: Müraciət elektron formadadır, sənədlər portal.edu.az saytına yüklənməlidir.

Əlavə məlumat üçün həftə içi 09:00-18:00 saatları arasında əlaqə saxlaya bilərsiniz: 1015

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2023-cü il tarixli 261s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların 2023-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planları”ndan çıxarış
İxtisasın şifri Elm sahələri və ixtisaslar Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə Elmlər doktoru proqramı üzrə
Doktorantura Dissertantura Doktorantura Dissertantura
Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli
əsaslarla*
Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli
əsaslarla***
o cümlədən o cümlədən
əyani qiyabi əyani qiyabi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Naxçıvan Dövlət Universiteti
1202.01 Analiz və funksional analiz 1 1
2002.01 Deformasiya olunan bərk cism mexanikası 1
2303.01 Qeyri-üzvi kimya 1 1
2307.01 Fiziki kimya 1 1
2406.01 Biokimya 1 1
2409.01 Genetika 1 1
2414.01 Mikrobiologiya 1 1
2417.01 Botanika 3 3
3109.01 Baytarlıq elmləri (baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası) 1 1
3212.01 Səhiyyə və onun təşkili 1 1
3213.01 Cərrahlıq 1 1
3218.01 Kardiologiya 1 1
3220.01 Pediatriya 1
3304.01 Kompüter qurğuları və texnologiyası 2 1 1
3305.01 Tikintinin texnologiyası və təşkili 1
3305.02 İnşaat mexanikası 1
3305.09 Nəqliyyat qurğuları 1 1
3306.01 Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi 1 1
3322.01 Enerji texnologiyası 1 1
3333.01 İstehsalın təşkili (sahələr üzrə) 1 1
3338.01 Sistemli analiz və idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) 1 1
3339.01 İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi 2 2
3356.01 Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq 1 1
3400.02 Əczaçılıq kimyası, farmakologiya 1 1
5302.01 Ekonometriya, iqtisadi statistika 1 1
5303.01 Mühasibat uçotu 1 1
5308.01 Ümumi iqtisadiyyat 1 1
5311.01 Müəssisələrin təşkili və idarə olunması 1 1
5312.01 Sahə iqtisadiyyatı 1 1
5401.01 İqtisadi coğrafiya 1 1
5402.01 Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası 1 1
5503.02 Vətən tarixi 1 1
5505.02 Arxeologiya 1
5607.01 Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ 1
5608.01 Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq 1
5706.01 Azərbaycan dili 1 1
5708.01 German dilləri 2 2
5709.01 Roman dilləri 1 1
5720.01 Jurnalistika 1 1
5801.01 Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası 2 2 1
5802.01 Təhsilin təşkili və planlaşdırılması 1 1
5804.01 Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi 2 2 1
5806.01 Fiziki tərbiyənin, idman təliminin nəzəriyyəsi və metodikası 1 1
5808.01 Sosial pedaqogika 1 1
5901.01 Beynəlxalq münasibətlər 1 1
6213.01 Musiqi sənəti 1 1 1
6215.01 Təsviri sənət 1 1
6220.01 Muzeyşünaslıq 1
6314.01 Sosial iş 1 1
6401.01 Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərbası və rekonstruksiyası 1 1
6405.01 Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı 1 1
7210.01 Fəlsəfə tarixi
                                  Cəmi: 49 8 41 11 1 1
*Dissertant hazırlığı üzrə adambaşına maliyyələşmə nəzərdə tutulmadığı üçün dissertanturada hazırlıq ali təhsil müəssisələrinin öz əməkdaşları üçün həmin müəssisənin hesabına, digər şəxslər üçün isə ödənişli olacaq.

Leave a Reply

Your email address will not be published.