Əliyeva Nailə Zahid qızı

Coğrafiya kabinəsinin müdiri

20 oktyabr 1990-cı ildə Culfa rayonunun Əbrəqunus kəndində anadan olmuşdur.1997-ci ildə Əbrəqunus kənd orta məktəbinin I sinfinə qəbul olunmuş,2008-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2008-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin coğrafiya ixtisasına qəbul olunmuş, 2012-c- ildə bakalavr pilləsini bitirərək həmin il magistratura pilləsinə qəbul olunmuşdur.2014-cü ildə magistraturanı “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə bitirmişdir. 2013-cü ildən Babək rayonunun Güznüt kənd tam orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 2019-cu ilin oktyabr ayından coğrafiya kafedrasında kabinə müdiri kimi fəaliyyətini davam etdirir.