Əliyeva Təhminə Kamil qızı

İngilis dili və tərcümə kafedrasının laborantı                                                                       Əliyeva Təhminə Kamil qızı 1993-cü ildə Göygöl rayon Quşqara kəndində anadan olmuşdur. 2014-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin xarici dillər fa­kül­tə­si­­nin İngilis dili müəllimlik ixtisasını, 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin pedaqogika üzrə magistratura pilləsini bitirmişdir. 2019-cu ildən isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «İngilis dili və Tərcümə» kafedrasına laborant təyin edilmişdir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmə: mahiyyət və vəzifələri. Language and Literature. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 4 (100), Bakı-2016
  2. Monitorinq və qiymətləndirmə: tələblər. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və təhsil” mövzusunda IX Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. 4 may, 2017
  3. Pedaqoji monitorinq və qiymətləndirmənin mövcud vəziyyəti, pedaqoji ədəbiyyatda qoyuluşu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və təhsil” mövzusunda IX Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. 4 may, 2017