Magistratura mərkəzi

1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində  şöbə kimi fəaliyyətə başlayan magistraturaya  ilk qəbul aparılmış və 7 ixtisaslaşma üzrə 27 nəfər magistr qəbul olunmuşdur. Həmin dövrdən  2000-ci ilədək magistratura şöbəsinə kimya elmləri doktoru, professor Yasin Babayev rəhbərlik etmişdir. Sonrakı dövrlərdə magistraturaya qəbul aparılan ixtisaslaşmaların sayı ilbəil artmağa başlamışdır. Artıq 1999-2000-ci tədris ilində  12 ixtisaslaşma üzrə 32 magistr qəbul olunmuşdur.

2000-2008-ci illərdə magistratura şöbəsinə dosent Musa Piriyev rəhbərlik etmişdir. 2002-ci ildən başlayaraq magistratura təhsil səviyyəsində qiyabi təhsilin də aparılmasına icazə verilmişdir,  buna görə də 2002-2003-cü tədris ilində universitetdə qəbul aparılan ixtisaslaşmaların sayı əyani təhsil üzrə 34 və qiyabi təhsil üzrə isə 10 olmuşdur.

2008-cı ildən dekanlıq kimi fəaliyyətə başlayan magistraturada ixtisaslaşmaların sayı  və qəbul olunan magistrantların sayı daha da artmışdır.

2008-2012-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində Magistratura üzrə dekanlığa dosent Elbrus İsayev rəhbərlik etmişdir.

2008-ci ildə dekanlıq kimi fəaliyyətə başlayan strukturda dekan müavini  ştatı yaradılmış və 2010-cu ilə qədər  bu vəzifədə  dos. Orxan Cəfərov çalışmışdır. 2010-cu ildən 2019-cu  ilə qədər  dekan müavini, indi isə direktor müavini vəzifəsində dos. Asəf Əliyev çalışır.

2012-ci ildən 2023-cü ilin iyun ayınadək Magistraturaya biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Etibar Məmmədov rəhbərlik edib.

2023-cü ilin iyul ayından Quliyev Çapay Qadir oğlu Magistratura və Doktorantura mərkəzinə rəhbərlik edir.

E-mail: capayquliyev@ndu.edu.az

Adı və soyadı Vəzifəsi
1 Quliyev Çapay Qadir oğlu direktor
2 Əliyev Asəf Asif oğlu direktor müavini
3 Dünyamalıyeva Ülkər Rəsul qızı kompüter operatoru
4 Əsgərova Gülnar Vasif  qızı tyutor
5 Novruzova Fatma Yasin qızı tyutor (analıq məzuniyyətində)

 

2019-cu  ilin iyun ayından isə magistratura Mərkəz kimi fəalliyətini davam etdirir.

Naxçıvan Dövlət Universitetində magistratura səviyyəsində  təhsilə  maraq  ilbəil artmışdır. Universitetin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, tədris prosesinin müasir tələblərə cavab verən səviyyədə qurulması nəticəsində, artıq 2003-2004-cü təsris ilindən magistrturaya 27 istiqamət üzrə 38 ixtisada qəbul aparılmışdır. Sonrakı illərdə də bu ənənə davam etdirilmiş, magistraturada  qəbul aparılan ixtisas və ixtisaslaşmaların, eləcə də bitirimiş magistrantların sayı artmışdır.

Magistraturada ilk buraxılışın olduğu 1999-cu ildən başlayaraq, indiyədək 2344 nəfər Naxçıvan Dövlət Universitetində magistratura təhsil səviyyəsini bitirərək, magistr dərəcəsi almışdır.

İllər üzrə magistrant sayı

İllər Magistrant sayı
1999 26
2000 26
2001 32
2002 42
2003 46
2004 48
2005 92
2006 97
2007 74
2008 56
2009 71
2010 79
2011 85
2012 109
2013 120
2014 160
2015 130
2016 148
2017 152
2018 104
2019 143
2020 178
2021 142
2022 184
Cəmi: 2344

Təqdirəlayiq haldır ki, 2002-ci ildən başlayaraq indiyədək,  universitetimizin magistratura təhsil pilləsini müxtəlif ölkələrdən  olan 144 əcnəbi magistant bitirmişdir. Bunladan 121 nəfər Türkiyə, 13 nəfər İran, 5 nəfər Cənubi Koreya, bir nəfər İraq, bir nəfər Banqladeş,  2 nəfər Rusiya və bir nəfər isə  Almaniya vətəndaşı olmaqla,  ümumilikdə  12 ixtisas üzrə əyani və qiyabi şöbələrdə təhsil almışlar. Hazırda da əcnəbi vətəndaşlar magsitraturada təhsil alırlar.  2014-cü tədris ilindən magistratura səviyyəsində qiyabi təhsil dayandırılmış, yalnız əyani təhsil aparılmasına icazə verilmişdir.

İllər ərzində magistraturada  müxtəlif  istiqamət və ixtisaslaşmalar  üzrə təhsil alan magistrantların  sayı artmışdır. Belə ki, hazırda magsistratura təhsil səviyyəsi üzrə I kursda 71 ixtisaslaşma üzrə 199 magistrant (bunlardan 1 nəfəri əcnəbi)  və II kursda 68 ixtisaslaşma üzrə 231 magistrant (bunlardan 6 nəfəri əcnəbi) təhsil alır.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2022-2023-ci tədris ilində magistartura təhsil səviyyəsinə qəbul planında nəzərdə tutulmuş 250 yerə qarşı 204 nəfər qəbul olunmuşdur (81,6 %) .

Magistratura təhsil pilləsində təhsilini davam etdirəcək magistrantlar üçün yüksək səviyyəli, hərtəfəli biliklərə yiyələnmək üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Magistraturanın maddi-texniki bazası təkmilləşdirilmiş, tədris siniflərində  kompyuterlərlər qoyulmuş, elektron lövhələr və elektron kürsülər olan auditoriyalar qurulmuş, sürətli internetə malik olan kompyuter mərkəzi yaradılmışdır. Burada yaradılmış “Azərbaycanşünaslıq mərkəzi”, “Tələbə Turizm Assosasiyası”, “Kitabxana” bütün ixtisaslaşmalar üzrə təhsil alan magistrantların öz ixtisasları ilə yanaşı  elmi dünyagörüşünün, vətənpərvərlik xüsusiyyətlərinin   formalaşmasına xidmət edir.

·         Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi  metodikası  və metodologiyası

·          Azərbaycan dili

·          Xarici dilin tədrisi metodikası və  metodologiyası  (ingilis dili)

·          Dilşünaslıq (ingilis dili)

·          Dilşünaslıq (alman dili)

·          Dilşünaslıq (fransız dili)

·          Dilşünaslıq (rus dili)

·          Dilşünaslıq (ərəb dili)

·          Dilşünaslıq (fars dili)

·          Azərbaycan ədəbiyyatı

·          Ədəbiyyatşünaslıq (Dünya ədəbiyyatı)

·          Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının  ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)

·           Tarix fənnin tədrisi metodikası və metodologiyası

·          Biblioqrafiyaşünaslıq

·         Sənəd resursları  və informasiya axtarış sistemləri

·          Muzeyşünaslq

·         Arxeoloji  və tarixi memarlıq abidələrinin bərpası

·          Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

·          Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

·          Dövlət hüququ

·          Mülki və təsərrüfat hüququ

·         İnsan hüquqları

·          İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

·          Strateji idarəetmə

·          İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

·         Beynəlxalq maliyyə valyuta kredit sistemləri

·          Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

·         Makroiqtisadi siyasət

·          Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

·          Mətbuat tarixi

·          Radio-telejurnalistika

·          Təsviri-incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

·          İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və          metodikası

·          Musiqi fənninin tədrisin  metodikası və metodologiyası

·         Musiqi tənqidi

·         Etnomusiqişünaslıq

·         Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması

·         Şəhərsalma

·         İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

·         Turizm və sosial mədəni servis xidməti

·         Otelçilik

·         Botanika

·         Baytarlıq sanitar ekspertizası

·         Parazitologiya və invazion xəstəliklər

·         Onurğasızlar zoologiyası

·         İnsan və heyvan fiziologiyası

·         Bitki fiziologiyası

·         Ekoloji biologiya

·         İnformatika fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Fizika fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Coğrafiya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Kimya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Biologiya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Riyaziyyat fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Təsviri incəsənət fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Aktyor ifaçılığının tədrisi  metodikası və metodologiyası

·         Ətraf mühitin  mühafizə metodları və bərpası

·         Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

·         Sosial pedaqogika

·         Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə

·         Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası

·         Elektroenergetika mühəndisliyi

·         Elektrik şəbəkə sistemləri

·         Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

·         Dəmir yolu təsərrrüfatı və onun istismarı

·         Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

·         Gənclərlə iş

·         Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

·         Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi bioloji təminat

·          Meliorasiya –mühəndis  sistemləri tikintisi və istismarı

·         Əczaçlıq texnologiyası

Azərbaycanşünaslıq mərkəzi

Müstəqilliyin  əldə olunması bir çox sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycanın kompleks öyrənilməsi sahəsində də yeni addımlar atılmasını mühüm zərurətə çevirdi. Bu zərurət dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan və eyni etnik, kultroloji tarixin hadisəsi olan əlli milyonluq Azərbaycan xalqının, dilinin, yazısının, dininin, milli dövlətçilik ideyalarının formalaşması və inkişaf prosesini əhatə edir.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən etibarən azərbaycançılıq elmi təfəkkürünün, ideologiyasının meydana gəlməsi, o dövrün azərbaycanlı mütəfəkkirlərinin əsərlərində müstəqillik, türklük, müsəlmanlıq haqqındakı düşüncələri nəhayət azərbaycanşünaslığın elmi əsaslar üzərində yüksəlməsinə gətirib çıxardı. XX əsrin 30-cu illərində Azərbaycanşünaslığın  əsas prinsipləri formalaşdı.
Azərbaycanşünaslığın  ən mühüm problemlərindən biri Azərbaycan xalqının mənşəyi problemidir. Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin təşəkkülü tarixi barədə müxtəlif dövrlərdə aparılmış araşdırmalar da bu elm sahəsinin aktual problemi olaraq dəyərləndirilir.
Azərbaycanşünaslıq ideologiyasının təbliği, ölkəmizin və xalqımızın daha geniş və sistemli şəkildə tanıdılması istiqamətində aparılan ən mühüm tədbirlərdən biri də Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura səviyyəsində “Azərbaycanşünaslıq” seçmə fənninin tədris olunması və ayrıca olaraq bu sahənin əhatəli araşdırılması və öyrənilməsi üçün «Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi» nin istifadəyə verilməsidir.
Mərkəzdə Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, dili, folkloru və s. əhatə edən dərsliklər, monoqrafiyalar, dövri mətbuat materialları, mövzu ilə bağlı müxtəlif metodik materiallar, proqramlar, atlaslar, xəritələr toplanmış, problemlə bağlı müxtəlif dəyirmi masaların keçirilməsi üçün şərait yaradılmışdır.

Qəbul-qeydiyyat

Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olunmuş magistrantlar portal.edu.az saytına daxil olub onlayn qaydada qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Magistratura mərkəzinin əlaqə telefonu:     (+99436) 544-08-61

Daxili nömrə: 33-00, 33-01

 

Qəbul planı

Naxçıvan Dövlət Universiteti

2022-2023-cü  tədris ili üçün

Magistratura səviyyəsinə qəbul proqnozunun  

L A Y İ H Ə S İ

 

İxtisasların şifri İxtisasların adı İxtisaslaşma

 

Cəmi

 

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi proqnoz yerlər

 

 

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manat)

Azərbaycan  bölməsi

(əyani)

 
1 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi   8
  -Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi metodikası və meto­do­lo­giyası  

8

 

1300
2 060103 Xarici dil müəllimliyi  (dillər üzrə)   5
   

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili)

 

  5 1300
3 060201 Filologiya 28
      -Dilşünaslıq  (ingilis dili)   6 1500
-Dilşünaslıq (alman dili)   1 1300
Dilşünaslıq (fransız dili)   2 1300
-Dilşünaslıq (ərəb dili)   1 1200
-Dilşünaslıq (rus dili)   1 1200
-Dilşünaslıq (fars dili)   1 1200
Azərbaycan ədəbiyyatı   8 1300
Azərbaycan dili   8 1300
4 060107 Texnologiya müəllimliyi   3
    Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   3 1300
5 060108 Musiqi müəllimliyi   2
-Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   2 1300
6 060119 Pedaqogika   15
Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi   5 1300
Sosial  pedaqogika   5 1300
Təhsildə  qiymətləndirmə və monitorinq   5 1300
7 060204 Jurnalistika   4
Radio-telejurnalistika   2  1300
Mətbuat tarixi   2  1300
8 060111 Tarix müəllimliyi   5
Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   5 1300
9 060206 Tarix   13  
      Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı   5 1300
Türk dünyası tarixi   3 1300
Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi   5 1300
10 060301 Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

3

Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

3 1300
11 060213 Beynəlxalq münasibətlər    8
Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi   4 1500
Beynəlxalq  münasibətlər və diplomatiya   4 1500
12 060215 Kitabxanaçılıq və informasiya   4
Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri

4 1300
13 060212 Hüquqşünaslıq   9
Dövlət hüququ   3 1800
Mülki və təsərrüfat hüququ                  3              2 1800
Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika  və məhkəmə ekspertizası   3 1800
14 060311 Aktyor sənəti

2

Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

2 1300
15 060304 Solo oxuma

1

Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

1 1300
16 060302 Sənətşünaslıq   4
Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi   4 1300
17 060303 İnstrumental ifaçılıq   4
İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə)   4 1300
18 060307 Musiqişünaslıq   9
Musiqi tənqidi   5 1300
Etnomusiqişünaslıq   4 1300
19 060401 Dünya iqtisadiyyatı   3
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   3 1500
20 060402 Mühasibat uçotu və audit   3
İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit   3 1300
21 060404 İqtisadiyyat   8
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   4 1300
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədrisi ingilis dilində)   4 1300
22 060407 Menecment   2
Strateji idarəetmə   2 1300
23 060105 Riyaziyyat müəllimliyi   5
Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası   5

1300

 

24 060113 İnformatika müəllimliyi   4
    İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   4 1300
25 060104 Fizika müəllimliyi   2
Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

 

2 1300
26 060503 Fizika 2
    Yarımkeçiricilər fizikası   2 1300
27 060110 Kimya müəllimliyi   5

Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   5 1300
28 060504 Kimya   6   1300
   

Fiziki kimya

 

  3 1300
   

Qeyri-üzvi kimya   3 1300
29 060109 Biologiya müəllimliyi   3
Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   3 1300
30 060505 Biologiya 11
Botanika   3 1400
Bitkilərin genetikası və seleksiyası   3 1300
Onurğasızlar zoologiyası 3 1300
Biotexnologiya   2 1300
31 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya 2
      Torpaqşünaslıq   2 1300
32 060112 Coğrafiya müəllimliyi   3
Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   3 1300
33 060505 Coğrafiya 3
      İqtisadi  və sosial coğrafiya   3 1300
34 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi   3
      Elektrik şəbəkə və sistemləri   3 1300
35 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi   2
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi   2 1300
36 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi   9
İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri   3 1500
İdarəetmədə informasiya sistemləri                 3 1500
İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükəsizliyi   3 1500
37 060114 Təsviri incəsənət müəllimliyi 2
Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   2 1300
38 060633 Memarlıq   5
Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması   3 1500
Şəhərsalma                  2 1500
39 060704 Baytarlıq   4
Baytarlıq cərrahiyəsi   2 1000
Mamalıq ginekologiya və suni mayalanma   2 1000
40 060803 Turizm və otelçilik   4
Turizm və sosial mədəni servis xidməti   4 1400
41 060802 Bədən tərbiyəsi və idman   4

Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

 

 

  4 1300
42 060637 Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi   3
Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı   3 1300
43 060805 Sosial iş 3
      Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş   3 1300
44 060318 Rəngkarlıq   3    
      Rəngkarlıq (sahələr üzrə)   3 1300
45 060203 Tərcümə   3    
      Sinxron tərcümə ( İngilis dili)   3 1500
46 060501 Riyaziyyat   4    
      Həndəsə   2 1300
      Cəbr və topologiya   2 1300
47 060509 Kompüter elmləri   3    
      Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı   3 1500
48 060310 Xalq çalğı alətləri ifaçılığı   2    
    Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası   2 1500
49 060209 Psixologiya   4    
      Ümumi psixologiya   4 1300
Cəmi   247 247  
MBA proqramı üzrə
50 060409 * Biznesin idarə edilməsi 3
      Biznesin təşkili və idarə edilməsi  (Bank işi üzrə)   3
Cəmi 3 3

* Bu ixtisasa qəbul olunmaq üçün müsabiqədə bakalavriat səviyyəsinin İqtisadiyyat və idarəetmə qrupu üzrə ixtisaslarından birini bitirən şəxslər  iştirak edə bilər. Müəyyən olunmuş keçid balını toplamış namizədlərin ATM-ə qəbulu müvafiq təhsil müəssisəsi tərəfindən müsahibə əsasında aparılır. Tədris Azərbaycan dilindədir. Tələbə qəbulu yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır.

              Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura

pilləsinə qəbulun nəticələri

(2022-2023-cü  tədris ili)

 

                    S İxtisaslaşma Plan yeri Qəbul olunub Boş qalıb
1. Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının təd­risi metodikası və meto­­­­do­­­lo­­­giyası

8

 

8
2. Xarici dilin tədrisi metodikası və me­to­­do­logiyası (ingilis dili) 5 5
3. Dilşünaslıq  (ingilis dili) 6 4 2
4. Dilşünaslıq (alman dili) 1 1
5. Dilşünaslıq (fransız dili) 2 2
6. Dilşünaslıq (ərəb dili) 1 1
7. Dilşünaslıq (rus dili) 1 1
8. Dilşünaslıq (fars dili) 1 1
9. Azərbaycan ədəbiyyatı 8 3 5
10. Azərbaycan dili 8 8
11. Texnologiya fənninin tədrisin me­to­dikası və metodologiyası 3 3
12. Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2 1 1
13. Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi 5 5
14. Sosial  pedaqogika 5 5
15. Təhsildə  qiymətləndirmə və monito­rinq 5 5
16. Radio-telejurnalistika 2  2
17 Mətbuat tarixi 2   2
18. Tarix fənninin tədrisi metodikası və me­­todologiyası 5 5
19. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaqslığı və tarixşünaslığı 5 1 4
20. Türk dünyası tarixi 3 2 1
21. Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi 5 1 4
22. Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 3 2 1
23. Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nə­zə­­riyyəsi 4 1 3
24. Beynəlxalq  münasibətlər və diploma­tiya 4 4
25. Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 4 1 3
26. Dövlət hüququ 3 3
27. Mülki və təsərrüfat hüququ 3 3
28. Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kri­minalistika  və məhkəmə ekspertizası 3 3
29. Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriy­yə­si 2 2

30. Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 1 1

31. İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzə­riy­yə­si və metodikası  (mu­si­qi alətləri üz­rə) 4 4
32. Musiqi tənqidi 5 4 1
33. Etnomusiqişünaslıq 4 2 2
34. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 3 3
35. İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 3 3
36. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 4
37. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris in­gilis dilində) 4 2 2
38. Strateji idarəetmə 2 2
39. Riyaziyyatın tədrisi metodikası və me­to­­dologiyası 5 5
40. İnformatika fənninin tədrisi metodi­ka­sı və metodologiyası 4 4
41. Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2 2
42. Yarımkeçiricilər fizikası 2 2
43. Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 5 4 1
44. Fiziki kimya 3 3
45. Qeyri-üzvi kimya 3 3
46. Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3
47. Onurğasızlar zoologiyası 3 3
48. Botanika 3 3
49. Bitkilərin genetikası və seleksiyası 3 3
50. Biotexnologiya 2 2
51. Torpaqşünaslıq 2 2
52. Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3
53. İqtisadi və sosial coğrafiya 3 1 2
54. Elektik şəbəkə sistemləri 3 3
55. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsiz­liyi 2 2
56. İnformasiya texnologiyaları və tele­kommunikasiya sistemləri 3 3
57. İdarəetmədə informasiya sistemləri 3 3
58. İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükə­siz­­liyi 3 2 1
59. Təsviri incəsənət fənninin tədrisi me­todikası və metodolo­giyası 2 2
60. Memarlıq abidələrinin bər­pası və yeni­dən quruluması 3 1 2
61. Şəhərsalma 2 2
62. Baytarlıq cərrahiyəsi 2 2
63. Mamalıq ginekologiya və suni maya­lanma 2 2
64. Turizm və sosial mədəni servis xid­mə­ti 4 4
65. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və meto­di­kası 4 4
66. Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikin­tisi və istismarı 3 3
67. Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrin­də sosial iş 3 3
68. Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 3 3
69. Sinxron tərcümə (ingilis dili) 3 3
70. Həndəsə 2 2
71. Cəbr və topologiya 2 2
72. Xalq çalğı alətləri ifaçılığının  nəzəriy­yə­­si və metodikası 2 2
73. Ümumi psixologiya 4 1 3
74. Biznesin təşkili və idarəedilməsi (bank işi üzrə) 10 10
Cəmi: 250 204 46
Faizlə: 100% 81,6% 18,4%

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 33 00