Ümumi Məlumat

Naxçıvan Dövlət Universitetinin əsas struktur sahələrindən birini Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq təşkil edir.

Bu dekanlıq universitetdə təhsil almağa başlayan xarici vətəndaşların hazırlıq kurslarını təşkil edir, eyni zamanda ayrı – ayrı fakültələrdə bakalavr  və  magistr səviyyələri üzrə təhsil alan xarici tələbələrin bütün qayğı və problemlərinin həlli ilə məşğul olur. Hazırlıq kurslarında xarici tələbələrə Azərbaycan dili ilə yanaşı seçdikləri ixtisaslara uyğun olaraq baza fənləri də tədris edilir. Hazırlıq kursunun sonunda dinləyicilər buraxılış imtahanı verirlər. Buraxılış imtahanlarından müvəffəq qiymət alanlar seçdikləri ixtisaslar üzrə birinci kurslara qəbul olunurlar.

Universitetdə əcnəbi vətəndaşların təhsili ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Təhsil haqqı  təhsilin pilləsindən, formasından  və ixtisaslardan asılı olaraq fərqlənir.

Ad və soyad

Vəzifəsi

1

Quliyeva Ceyran Manaf qızı

Dekan, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2

Qasımov Hüseyn Ələkbər oğlu

Dekan müavini, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3

Əsgərova Xatirə Hüseyn qızı

Kompüter operatoru

Qəbul Qaydaları

Qəbul qaydaları və tələb olunan sənəndlər.

Universitetə qəbul Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01 may  2015-ci il tarixli 125 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin  və  vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları”na  uyğun aparılır.

Əcnəbi vətəndaşlar Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil almaq üçün tələb olunan sənədləri universitetə şəxsən təqdim etməlidirlər. Sənədləri müvafiq komissiya tərəfindən qəbul olunan vətəndaş müsahibələrə daxil edilir, müsahibələrdən uğurla keçən vətəndaşlar dinləyici olaraq hazırlıq kurslarına qəbul olunurlar.

Qəbul üçün tələb ounan sənədlər:

 • təhsil müəssisəsi rəhbərinin adına ərizə;
 • Bitirdiyi təhsil pilləsi üzrə attestat və ya diplom;
 • keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən təhsil haqqında sənədin (sənədlərin) notarius tərəfindən təsdiq olunmuş surəti (surətləri);
 • sağlamlıq və QİÇS haqqında arayışlar;
 • milli pasportun surəti, pasport yaşına çatmamış şəxslər üçün isə doğum haqqında şəhadətnamə;
 • tərcümeyi-hal;
 • 3×4 ölçüdə 8 ədəd fotoşəkil.

Qeyd:

 • Müraciət zamanı sənədlərin elektron göndərilməsi də mümkündür. Bu zaman əcnəbi vətəndaşa dəvət məktubu göndərilir. Bundan sonra əcnəbi vətəndaş sənədlərinin əsalini və fotosurətlərini təqdim edərək müsahibələrdə iştirak edir.
 • Azərbaycan Respublikasından kənarda bakalavr dərəcəsi almış əcnəbi tələbə magistraturada təhsil almaq üçün sənədlərini təqdim etməzdən əvvəl diplomunun ekvivalentliyini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində təsdiq etdirməlidir. Bundan sonra təsdiq olunmuş diplomunu və notarial qaydada təsdiq olunmuş surətini bakalavr pilləsinə qəbul olunmaq üçün tələb olunan digər sənədlərlə birlikdə təqdim etməlidir.

İxtisaslar

Universitetdə əcnəbi vətəndaşların təhsili ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Təhsil haqqı  təhsilin pilləsindən, formasından  və ixtisaslardan asılı olaraq fərqlənir.

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Biologiya müəllimliyi
Coğrafiya müəllimliyi
Fizika müəllimliyi
Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi
Kimya müəllimliyi
Musiqi müəllimliyi
Riyaziyyat müəllimliyi
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
Tarix müəllimliyi
Təsviri incəsənət müəllimliyi
Texnologiya müəllimliyi
Xarici dili müəllimliyi (ingilis dili üzrə)
Xarici dili müəllimliyi ( fransız dili üzrə)
Xarici dili müəllimliyi (alman dili üzrə)
Xarici dili müəllimliyi (rus dili üzrə)
Beynəlxalq münasibətlər
Dövlət və ictimai münasibətlər
Fəlsəfə
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)
Hüquqşünaslıq
Jurnalistika
Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti
Psixologiya
Tarix
Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri)
Tərcümə Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri)
Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri)
Aktyor sənəti
Bəstəkarlıq
Dirijorluq (sahələr üzrə)
İnstrumental ifaçılıq (xalq çalğı alətləri ifaçılığı)
İnstrumental ifaçılıq (fortepiano)
İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər)
İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri)
Musiqişünaslıq
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması
Rəngkarlıq
Vokal sənəti (sahələr üzrə)
Beynəlxalq ticarət və logistika
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
İqtisadiyyat (tədrisi ingilis dilində)
Marketinq
Menecment
Mühasibat
Biologiya
Coğrafiya
Kimya
Fizika
Riyaziyyat
Ekologiya mühəndisliyi
Elektrik və elektronika mühəndisliyi
Energetika mühəndisliyi
İnformasiya texnologiyaları
Kompüter mühəndisliyi
Meliorasiya mühəndisliyi
Memarlıq
Nəqliyyat mühəndisliyi (sahələr üzrə)
Baytarlıq təbabəti
Torpaqşünaslıq və aqrokimya
Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı
Əczaçılıq
Məşqçilik
Sosial iş
Turizm işinin təşkili
Hərbi tibb
İctimai səhiyyə
Stomatologiya
Tibb
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası
Xarici dili müəllimliyi (ingilis dili) Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası
Fizika müəllimliyi Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Riyaziyyat müəllimliyi Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası
Texnologiya müəllimliyi Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Musiqi müəllimliyi Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Biologiya müəllimliyi Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Kimya müəllimliyi Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Tarix müəllimliyi Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Coğrafiya müəllimliyi Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
İnformatika müəllimliyi İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Təsviri incəsənət müəllimliyi Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Pedaqogika Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Sosial pedaqogika Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq
Filologiya Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan dili Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Dilşünaslıq ( fransız dili üzrə) Dilşünaslıq (alman dili üzrə) Dilşünaslıq (fars dili üzrə) Dilşünaslıq (ərəb dili üzrə) Dilşünaslıq (rus dili üzrə)
Jurnalistika Radiotelejurnalistika
Tarix Arxeologiya və etnoqrafiya Türk dünyası tarixi
Hüquqşünaslıq Dövlət hüququ Mülki və təsərrüfat hüququ Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
Beynəlxalq münasibətlər Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi
Kitabxanaçılıq və informasiya Sənəd resursları və informasiya –axtarış sistemləri
Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi
Sənətşünaslıq Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi
İnstrumental ifaçılıq İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası (simli alətlər üzrə)
Solo oxuma Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi
Musiqişünaslıq Musiqi tənqidi Etnomusiqişünaslıq
Aktyor sənəti Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi
Dünya iqtisadiyyatı Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
Mühasibat uçotu və audit İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit
İqtisadiyyat İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Menecment Strateji idarəetmə
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi
Fizika Yarımkeçiricilər fizikası
Kimya Fiziki kimya
Biologiya İnsan və heyvan fiziologiyası Botanika Bitkilərin genetikası və seleksiyası
Elektroenergetika mühəndisliyi Elektroenergetika
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri İdarəetmədə informasiya sistemləri İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi
Memarlıq Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Meliorasiya-mühəndis sistemlərinin tikintisi və istismarı
Ekologiya mühəndisliyi Bərk tullantıların emalı texnologiyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimya Torpaqşünaslıq
Baytarlıq Baytarlıq cərrahiyyəsi Parazitologiya və invazion xəstəliklər Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma
Əczaçılıq Farmokoqnoziya
Turizm və otelçilik Turizm və sosial-mədəni servis xidməti
Bədən tərbiyəsi və idman Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat
Sosial iş Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş Gənclərlə iş
Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası
Ümumi iqtisadiyyat
Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsiln tarixi
Musiqi sənəti
Sosial fəlsəfə
Mikrobiologiya
Ümumi fəlsəfə
Analiz və funksional analiz
Təlim və tərbiyyə nəzəriyyəsi və metodikası
Ümumi tarix
    Anesteziologiya və reanimatologiya
     Ümumi cərrahiyyə
     Ürək-damar cərrahiyyəsi
     Otoroinorinqologiya
     Urologiya
     Oftomologiya
     Mama ginekologiya
     Terapiya
     Yoluxucu xəstəliklər
     Fitiziotriya
     Patoloji anatomiya
     Pediatriya
     Stomotologiya
     Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili
     Laborotoriya işi
     Epidemologiya

MÜQAVİLƏ NÜMUNƏSİ

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
qeydiyyatı
“___”_________201_   -ci il
Xarici tələbələrin ödənişli əsaslarla təhsili haqqında

M Ü Q A V İ L Ə №-

Naxçıvan şəhəri                                               “___”_________201_   -ci il

Ali məktəbin rektoru şəxsində bir tərəfdən Naxçıvan Dövlət universitetinin rektoru, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor E.S.İsayev və bundan sonra əcnəbi dinləyici adlandırılan  _____________________ vətəndaşı  ______________________ digər tərəfdən aşağıdakı məzmunda müqavilə başlayırlar:

1. Ali məktəb əcnəbi vətəndaşın____________________________ ixtisası üzrə müqavilə yolu ilə müvafiq təhsil proqramları əsasında ali təhsilli mütəxəssis kimi hazırlanmasını öhdəsinə götürür.
Əcnəbi vətəndaş hazırlıq fakültəsini (şöbəsini) bitirdikdən sonra ali məktəbin birinci kursuna daxil olmaq üçün Azərbaycan Respublikasi Təhsil   Nazirliyinin təsdiq etdiyi məbləğdə ______ AZN manatı bank vasitəsi ilə ali məktəbin xəzinəsinə köçürülür.

2. Ali məktəb aşağıdakıları öz üzərinə götürür:

 • dərslərin müvafiq təhsil proqramlarına uyğun yüksək elmi-metodiki səviyyədə aparılmasını təmin edir.
 • kitabxana, idman kompleksi, tibbi xidmətdən istifadə etmək üçün əcnəbi tələbəni  azərbaycanlı tələbələrin malik olduqları hüquqlarla təmin edir.
 • əcnəbi tələbə (magistrant, doktorant) təhsili müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra ona ixtisas və dərəcə almasını göstərən müvafiq dövlət sənədi diplom verilir.
 •  Ali məktəb əcnəbi vətəndaşın tələbəliyinin mənsub olduğu ölkə tərəfindən tanınmasını öz öhdəsinə götürmür.
 • Əcnəbi tələbəyə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyənləşdirilmiş qaydada çıxış-giriş vizalarının alınmasında köməklik göstərir.
 • Ali məktəb əcnəbi vətəndaşın Azərbaycan Respublikasında qalması, pasport qeydiyyatı, viza alması, vətənə gedib gəlməsi, o cümlədən, Azərbaycan Respublikası ərazısındə səfərləri ilə əlaqədar xərcləri ödəmir.

3. Əcnəbi vətəndaş aşağıdakıları öz öhdəsinə götürür:

 • ali məktəb Azərbaycan Respublikasi Təhsil   Nazirliyinin (Əcnəbi vətəndaş-ların hazırlıq fakültəsində təhsili haqqında) Əsasnaməsində göstərilən sənədləri  təqdim edir;
 • əcnəbi tələbə üzürsüz səbəbdən dərs buraxmamalı, tədris proqramında nəzərdə tutulan kurs işi, zaçot və imtahanları müəyyən edilmiş vaxtda verməlidir;
 • əcnəbi tələbə kursda saxlanıldıqda həmin il üçün yenidən təhsil haqqını ödəməlidir;
 • təhsil müəssisəsinin daxili qaydalarına riayət edir, onun əmlakının korlanmasına yol vermir, təqsiri üzündən təhsil müəssisəsinə verilmiş ziyanı ödəyir;
 • bütün təhsil müddətini müqavilədə göstərilən ödənişli əsaslarla davam etdirir.

4. Ali məktəb aşağıdakı hallarda əcnəbi tələbə ilə bağlanmış müqaviləni ləvğ etmək hüququna malikdir:

 • daxili intizam qaydaları kobud surətdə pozulduqda, təhsil haqqı göstərilən müddətdə ödənilmədikdə, əcnəbi vətəndaş cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduqda;
 • əcnəbi vətəndaşın Azərbaycan Respublikasında qalması qaydaları pozulduqda.

5. Əcnəbi tələbə hər hansı üzürlü və üzürsüz səbəbə görə təhsilini təhsilini davam etdirə bilmədiyi və ya davam etdirmək istəmədiyi halda, habelə yuxarıda göstərilən səbəblərdən ali məktəbdən xaric olunduğu təqdirdə ödənilməsi təhsil haqqı geri qaytarılmır.

6. Müqavilənin şərtlərinin pozulması ilə bağlı məsələlər danışıqlar yolu ilə həll edilir;

 •  xüsusi hallarda Azərbaycan Respublikası Arbitraj məhkəməsində baxılır.

7. Əcnəbi vətəndaşın ali məktəbə qəbul olması haqqında əmr təhsil haqqı bank hesabına keçirildiyi və müvafiq müqavilə bağlandıqdan sonra 20 gün ərzində verilir.

8. Əcnəbi vətəndaşa arayış və digər sənədlər təhsil aldığı dildə və müvafiq formada verilir.

9. Müqavilə ilə bağlı dəyişikliklər və əlavələr yalnız yazılı şəkildə edilir və hər iki tərəf imzaladıqdan sonra QÜVVƏYƏ MİNİR.

10. Müqavilə imzalandiği tarixdən 10 gündən gec olmayaraq ali məktəb tərəfindən Azərbaycan Respublikasi Təhsil   Nazirliyinə təqdim edilir və burada  qeydiyyatdan keçdiyi gündən qüvvəyə minir.

11. Müqavilə Azərbaycan dilində 3 nüsxədə tərtib olunmuş və imzalanmışdır. Hər üç müqavilə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Müqavilənin bir nüsxəsi ali məktəbdə, ikinci nüsxəsi əcnəbi vətəndaşın özündə, üçüncü nüsxə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil   Nazirliyində saxlanılır.

Ali məktəb tərəfindən                                  Əcnəbi vətəndaş tərəfindən

Rektor :                                                         ____________________

Əlaqə

 

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 2280
E-poçt: info@ndu.edu.az
iro@ndu.edu.az
xtd@ndu.edu.az