Ümumi Məlumat

Naxçıvan Dövlət Universitetinin əsas struktur sahələrindən birini Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq təşkil edir.

Bu dekanlıq universitetdə təhsil almağa başlayan xarici vətəndaşların hazırlıq kurslarını təşkil edir, eyni zamanda ayrı – ayrı fakültələrdə bakalavr  və  magistr səviyyələri üzrə təhsil alan xarici tələbələrin bütün qayğı və problemlərinin həlli ilə məşğul olur. Hazırlıq kurslarında xarici tələbələrə Azərbaycan dili ilə yanaşı seçdikləri ixtisaslara uyğun olaraq baza fənləri də tədris edilir. Hazırlıq kursunun sonunda dinləyicilər buraxılış imtahanı verirlər. Buraxılış imtahanlarından müvəffəq qiymət alanlar seçdikləri ixtisaslar üzrə birinci kurslara qəbul olunurlar.

Universitetdə əcnəbi vətəndaşların təhsili ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Təhsil haqqı  təhsilin pilləsindən, formasından  və ixtisaslardan asılı olaraq fərqlənir.

Ad və soyad Vəzifəsi
1 Quliyeva Ceyran Manaf qızı Dekan, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2 Qasımov Hüseyn Ələkbər oğlu Dekan müavini, texnika üzrə fəlsəfə doktoru
3 Babayev Fuad Famil oğlu Akademik məsləhətçi (Tyutor)
4 Əsgərova Xatirə Hüseyn qızı Kompüter operatoru

Qəbul Qaydaları

Qəbul qaydaları və tələb olunan sənəndlər.

Universitetə qəbul Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01 may  2015-ci il tarixli 125 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin  və  vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları”na  uyğun aparılır.

Əcnəbi vətəndaşlar Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil almaq üçün tələb olunan sənədləri universitetə şəxsən təqdim etməlidirlər. Sənədləri müvafiq komissiya tərəfindən qəbul olunan vətəndaş müsahibələrə daxil edilir, müsahibələrdən uğurla keçən vətəndaşlar dinləyici olaraq hazırlıq kurslarına qəbul olunurlar.

Qəbul üçün tələb ounan sənədlər:

 • təhsil müəssisəsi rəhbərinin adına ərizə;
 • Bitirdiyi təhsil pilləsi üzrə attestat və ya diplom;
 • keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən təhsil haqqında sənədin (sənədlərin) notarius tərəfindən təsdiq olunmuş surəti (surətləri);
 • sağlamlıq və QİÇS haqqında arayışlar;
 • milli pasportun surəti, pasport yaşına çatmamış şəxslər üçün isə doğum haqqında şəhadətnamə;
 • tərcümeyi-hal;
 • 3×4 ölçüdə 8 ədəd fotoşəkil.

Qeyd:

 • Müraciət zamanı sənədlərin elektron göndərilməsi də mümkündür. Bu zaman əcnəbi vətəndaşa dəvət məktubu göndərilir. Bundan sonra əcnəbi vətəndaş sənədlərinin əsalini və fotosurətlərini təqdim edərək müsahibələrdə iştirak edir.
 • Azərbaycan Respublikasından kənarda bakalavr dərəcəsi almış əcnəbi tələbə magistraturada təhsil almaq üçün sənədlərini təqdim etməzdən əvvəl diplomunun ekvivalentliyini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində təsdiq etdirməlidir. Bundan sonra təsdiq olunmuş diplomunu və notarial qaydada təsdiq olunmuş surətini bakalavr pilləsinə qəbul olunmaq üçün tələb olunan digər sənədlərlə birlikdə təqdim etməlidir.

İxtisaslar

Universitetdə əcnəbi vətəndaşların təhsili ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Təhsil haqqı  təhsilin pilləsindən, formasından  və ixtisaslardan asılı olaraq fərqlənir.

Naxçıvan Dövlət Universitetində əcnəbi tələbələr üçün təhsil haqqının
M   Ə  B  L  Ə  Ğ  İ
Sıra №-si İxtisasın adı İllik təhsil haqqı      (manatla)
Bakalavriat
1 Tibb 5000
2 İctimai səhiyyə 5000
3 Stomatologiya 5000
4 Əczaçılıq 5000
5 Hərbi tibb 2000
6 Psixologiya 3000
7 Biologiya müəllimliyi 2000
8 Coğrafiya müəllimliyi 2000
9 Baytarlıq təbabəti 3000
10 Torpaqşünaslıq və aqrokimya 2000
11 Kimya 2000
12 Coğrafiya 2000
13 Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın katastrı 2000
14 Biologiya 2000
15 Kimya müəllimliyi 2000
16 Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 2000
17 Texnologiya müəllimliyi 2000
18 Məşqçilik 2000
19 Hüquqşünaslıq 5000
20 Sosial iş 2000
21 Fəlsəfə 2000
22 Regionşünaslıq (Avropa üzrə) 2000
23 Maliyyə 2000
24 Beynəlxalq münasibətlər 2000
25 Dövlət və ictimai münasibətlər 2000
26 Turizm işinin təşkili 2000
27 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 2000
28 Mühasibat 2000
29 İqtisadiyyat 2000
30 İqtisadiyyat (tədrisi ingilis dilində) 2000
31 Marketinq 2000
32 Menecment 2000
33 Beynəlxalq ticarət və logistika 2000
34 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  müəllimliyi 2000
35 Tarix müəllimliyi 2000
36 Jurnalistika 2000
37 Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti 2000
38 Muzey,arxiv işi və abidələrin qorunması 2000
39 Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat göstərilməklə) 2000
40 Tarix 2000
41 Filologiya (Fars dili və ədəbiyyatı) 2000
42 Xarici dil müəllimliyi  (ingilis dili ) 2000
43 Xarici dil müəllimliyi (fransız dili ) 2000
44 Xarici dil müəllimliyi (alman dili ) 2000
45 Xarici dil müəllimliyi  (rus dili ) 2000
46 Tərcümə (İngilis Azərbaycan dilləri ) 2000
47 Riyaziyyat  müəllimliyi 2000
48 Fizika müəllimliyi 2000
49 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 2000
50 Fizika 2000
51 Riyaziyyat 2000
52 Musiqişünaslıq 3000
53 İnstrumental ifaçılıq (Xalq çalğı alətləri) 3000
54 İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) 3000
55 İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər ) 3000
56 İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri ) 3000
57 Aktyor sənəti 3000
58 Musiqi müəllimliyi 3000
59 Təsviri incəsənət müəllimliyi 3000
60 Dirijorluq  (sahələr üzrə) 3000
61 Rəngkarlıq 3000
62 Vokal sənəti (sahələr üzrə) 3000
63 Energetika mühəndisliyi 2000
64 Nəqliyyat  mühəndisliyi 2000
65 Ekologiya mühəndisliyi 2000
66 Kompüter mühəndisliyi 2000
67 Memarlıq 3000
68 İnformasiya texnologiyaları 2000
69 Elektrik və elektronika mühəndisliyi 2000
70 Meliorasiya mühəndisliyi 2000
71 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 2000
Magistratura İllik təhsil haqqı (manatla)
1 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
2 Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili) 2500
3 Dilşünaslıq  (ingilis dili) 2500
4 Dilşünaslıq (rus dili) 2500
5 Dilşünaslıq (alman dili) 2500
6 Dilşünaslıq (fransız dili) 2500
7 Dilşünaslıq (ərəb dili) 2500
8 Dilşünaslıq (fars dili) 2500
9 Azərbaycan ədəbiyyatı 2500
10 Azərbaycan dili 2500
11 Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
12 Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
13 Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi 2500
14 Sosial  pedaqogika 2500
15 Təhsildə  qiymətləndirmə və monitorinq 2500
16 Mətbuat tarixi 2500
17 Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
18 Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı 2500
19 Türk dünyası tarixi 2500
20 Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi 2500
21 Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 2500
22 Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi 2500
23 Beynəlxalq  münasibətlər və diplomatiya 2500
24 Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 2500
25 Dövlət hüququ 2500
26 Mülki və təsərrüfat hüququ 2500
27 Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi 2500
28 Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika  və məhkəmə ekspertizası 2500
29 Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 2500
30 Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 2500
31 İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə) 2500
32 Musiqi tənqidi 2500
33 Etnomusiqişünaslıq 2500
34 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 2500
35 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 2500
36 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2500
37 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədrisi ingilis dilində) 2500
38 Strateji idarəetmə 2500
39 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
40 İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
41 Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
42 Yarımkeçiricilər fizikası 2500
43 Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
44 Fiziki kimya 2500
45 Qeyri-üzvi kimya 2500
46 Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
47 Botanika 2500
48 Bitkilərin genetikası və seleksiyası 2500
49 Onurğasızlar zoologiyası 2500
50 Biotexnologiya 2500
51 Torpaqşünaslıq 2500
52 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
53 İqtisadi  və sosial coğrafiya 2500
54 Elektrik şəbəkə və sistemləri 2500
55 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi 2500
56 İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri 2500
57 İdarəetmədə informasiya sistemləri 2500
58 İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükəsizliyi 2500
59 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2500
60 Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması 2500
61 Şəhərsalma 2500
62 Baytarlıq cərrahiyəsi 2500
63 Mamalıq ginekologiya və suni mayalanma 2500
64 Turizm və sosial mədəni servis xidməti 2500
65 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası 2500
66 Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı 2500
67 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 2500
68 Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 2500
69 Sinxron tərcümə ( İngilis dili) 2500
70 Həndəsə 2500
71 Cəbr və topologiya 2500
72 Riyazi analiz 2500
73 Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası 2500
74 Ümumi psixologiya 2500
75 Toksikoloji kimya 2500
76 Biznesin təşkili və idarə edilməsi ( Bank işi üzrə) 2500
Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası
Ümumi iqtisadiyyat
Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsiln tarixi
Musiqi sənəti
Sosial fəlsəfə
Mikrobiologiya
Ümumi fəlsəfə
Analiz və funksional analiz
Təlim və tərbiyyə nəzəriyyəsi və metodikası
Ümumi tarix
    Anesteziologiya və reanimatologiya
     Ümumi cərrahiyyə
     Ürək-damar cərrahiyyəsi
     Otoroinorinqologiya
     Urologiya
     Oftomologiya
     Mama ginekologiya
     Terapiya
     Yoluxucu xəstəliklər
     Fitiziotriya
     Patoloji anatomiya
     Pediatriya
     Stomotologiya
     Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili
     Laborotoriya işi
     Epidemologiya

Qeyd №1: Əcnəbi doktorantlar(fəlsəfə və elmlər doktorluğu üzrə) üçün illik təhsil haqqı məbləği 2500 AZN müəyyənləşdirilir.

Qeyd №2: Rezidentura təhsil səviyyəsi üzrə təhsil alan əcnəbi tələbələrin illik təhsil haqqı məbləği 6000 AZN müəyyənləşdirilir.

Qeyd №3: Hər bir ixtisasın hazırlıq dinləyiciləri üçün ödəniş haqqı müvafiq ixtisasın təhsil haqqı məbləği ilə eyni müəyyənləşdirilir.

Qeyd №4: Qeyd olunan təhsil haqqı məbləğləri 1 mart 2023-cü ildən sonrakı dövr üçün universitetə qəbul olunan hazırlıq dinləyiciləri və əcnəbi tələbələr ilə üçün nəzərdə tutulub.

MÜQAVİLƏ NÜMUNƏSİ

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
qeydiyyatı
“___”_________201_   -ci il
Xarici tələbələrin ödənişli əsaslarla təhsili haqqında

M Ü Q A V İ L Ə №-

Naxçıvan şəhəri                                               “___”_________201_   -ci il

Ali məktəbin rektoru şəxsində bir tərəfdən Naxçıvan Dövlət universitetinin rektoru, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor E.S.İsayev və bundan sonra əcnəbi dinləyici adlandırılan  _____________________ vətəndaşı  ______________________ digər tərəfdən aşağıdakı məzmunda müqavilə başlayırlar:

1. Ali məktəb əcnəbi vətəndaşın____________________________ ixtisası üzrə müqavilə yolu ilə müvafiq təhsil proqramları əsasında ali təhsilli mütəxəssis kimi hazırlanmasını öhdəsinə götürür.
Əcnəbi vətəndaş hazırlıq fakültəsini (şöbəsini) bitirdikdən sonra ali məktəbin birinci kursuna daxil olmaq üçün Azərbaycan Respublikasi Təhsil   Nazirliyinin təsdiq etdiyi məbləğdə ______ AZN manatı bank vasitəsi ilə ali məktəbin xəzinəsinə köçürülür.

2. Ali məktəb aşağıdakıları öz üzərinə götürür:

 • dərslərin müvafiq təhsil proqramlarına uyğun yüksək elmi-metodiki səviyyədə aparılmasını təmin edir.
 • kitabxana, idman kompleksi, tibbi xidmətdən istifadə etmək üçün əcnəbi tələbəni  azərbaycanlı tələbələrin malik olduqları hüquqlarla təmin edir.
 • əcnəbi tələbə (magistrant, doktorant) təhsili müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra ona ixtisas və dərəcə almasını göstərən müvafiq dövlət sənədi diplom verilir.
 •  Ali məktəb əcnəbi vətəndaşın tələbəliyinin mənsub olduğu ölkə tərəfindən tanınmasını öz öhdəsinə götürmür.
 • Əcnəbi tələbəyə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyənləşdirilmiş qaydada çıxış-giriş vizalarının alınmasında köməklik göstərir.
 • Ali məktəb əcnəbi vətəndaşın Azərbaycan Respublikasında qalması, pasport qeydiyyatı, viza alması, vətənə gedib gəlməsi, o cümlədən, Azərbaycan Respublikası ərazısındə səfərləri ilə əlaqədar xərcləri ödəmir.

3. Əcnəbi vətəndaş aşağıdakıları öz öhdəsinə götürür:

 • ali məktəb Azərbaycan Respublikasi Təhsil   Nazirliyinin (Əcnəbi vətəndaş-ların hazırlıq fakültəsində təhsili haqqında) Əsasnaməsində göstərilən sənədləri  təqdim edir;
 • əcnəbi tələbə üzürsüz səbəbdən dərs buraxmamalı, tədris proqramında nəzərdə tutulan kurs işi, zaçot və imtahanları müəyyən edilmiş vaxtda verməlidir;
 • əcnəbi tələbə kursda saxlanıldıqda həmin il üçün yenidən təhsil haqqını ödəməlidir;
 • təhsil müəssisəsinin daxili qaydalarına riayət edir, onun əmlakının korlanmasına yol vermir, təqsiri üzündən təhsil müəssisəsinə verilmiş ziyanı ödəyir;
 • bütün təhsil müddətini müqavilədə göstərilən ödənişli əsaslarla davam etdirir.

4. Ali məktəb aşağıdakı hallarda əcnəbi tələbə ilə bağlanmış müqaviləni ləvğ etmək hüququna malikdir:

 • daxili intizam qaydaları kobud surətdə pozulduqda, təhsil haqqı göstərilən müddətdə ödənilmədikdə, əcnəbi vətəndaş cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduqda;
 • əcnəbi vətəndaşın Azərbaycan Respublikasında qalması qaydaları pozulduqda.

5. Əcnəbi tələbə hər hansı üzürlü və üzürsüz səbəbə görə təhsilini təhsilini davam etdirə bilmədiyi və ya davam etdirmək istəmədiyi halda, habelə yuxarıda göstərilən səbəblərdən ali məktəbdən xaric olunduğu təqdirdə ödənilməsi təhsil haqqı geri qaytarılmır.

6. Müqavilənin şərtlərinin pozulması ilə bağlı məsələlər danışıqlar yolu ilə həll edilir;

 •  xüsusi hallarda Azərbaycan Respublikası Arbitraj məhkəməsində baxılır.

7. Əcnəbi vətəndaşın ali məktəbə qəbul olması haqqında əmr təhsil haqqı bank hesabına keçirildiyi və müvafiq müqavilə bağlandıqdan sonra 20 gün ərzində verilir.

8. Əcnəbi vətəndaşa arayış və digər sənədlər təhsil aldığı dildə və müvafiq formada verilir.

9. Müqavilə ilə bağlı dəyişikliklər və əlavələr yalnız yazılı şəkildə edilir və hər iki tərəf imzaladıqdan sonra QÜVVƏYƏ MİNİR.

10. Müqavilə imzalandiği tarixdən 10 gündən gec olmayaraq ali məktəb tərəfindən Azərbaycan Respublikasi Təhsil   Nazirliyinə təqdim edilir və burada  qeydiyyatdan keçdiyi gündən qüvvəyə minir.

11. Müqavilə Azərbaycan dilində 3 nüsxədə tərtib olunmuş və imzalanmışdır. Hər üç müqavilə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Müqavilənin bir nüsxəsi ali məktəbdə, ikinci nüsxəsi əcnəbi vətəndaşın özündə, üçüncü nüsxə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil   Nazirliyində saxlanılır.

Ali məktəb tərəfindən                                  Əcnəbi vətəndaş tərəfindən

Rektor :                                                         ____________________

Əlaqə

 

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 2280
E-poçt: info@ndu.edu.az
iro@ndu.edu.az
xtd@ndu.edu.az