Elmi məqalə

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Ümumi riyaziyyat kafedrası”nın  müəllimi Aynurə Seyidovanın “V-VI siniflərin Riyaziyyat kursunun təlimi prosesində fənlərarası əlaqələrin (inteqrasiyanın) reallaşdırılması yolları” adlı elmi məqaləsi Ukraynanın impafaktorlu “Elm və təcrübə jurnalı”nda (“Науково-практичний журнал” ) dərc olunub.

Məqalədə V-VI siniflərdə təhsilin səviyyəsini qaldırmaq üçün fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyanın əhəmiyyətindən bəhs edilib. Riyazi biliklərin həyatla əlaqələndirilməsinin zəruriliyi qeyd edilən məqalədə konkret mövzular üzrə inteqrasiya nümunələri də göstərilib.

Jurnalın veb saytı: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/arkhiv/vipuski-2020/vipusk-4-2020