Elmira Abdulla qızı Hüseynova 1986-cı ildə Babək rayon Badaşqan kəndində anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Babək rayon Yarımca kənd orta məktəbinin I sinfinə daxil olmuşdur. 1999-cu ildən Culfa şəhər 1 №-li orta məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir. 2004-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2004-cü ildə Naxçıvan Özəl Universitetinin “İngilis dili və ədəbiyyat” ixtisasına daxil olmuşdur. 2008-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2008-2009-cu illərdə Culfa şəhər 1 №-li orta məktəbində müəllim işləmişdir. 2009-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinin “Xarici Dillər (ingilis dili)” ixtisasına daxil olmuşdur. 2011-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2009 –ci ildən “Naxçıvan” Universitetində müəllim olaraq işləyir. 2013 -ci ildən 2014-cü ilə qədər həmin universitetdə Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsində qrant layihələr üzrə menecer vəzifəsində işləyib. 2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Universiteti Xarici dillər fakültəsində dil koordinatoru olub..

2016-2020-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində “German dilləri” ixtisası üzrə doktorantura təhsili alıb. 2022-ci ildə müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb.

2022-ci ilin Yanvar ayında Fulbrayt proqramı üzrə Amerikanın Los Anceles şəhərində yerləşən Cənubi Kalifornia universitetində TESOL üzrə 5 aylıq təcrübə proqramı keçmişdir.

2022-ci ilin sentyabr ayından etibarən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və Metodika” kafedrasında müəllim işləməkdədir.

Macarıstan, Almaniya, İsveç, İtaliya, Portuqaliya, Polşa,Ukrayna, Gürcüstan, Belarusiya, Slovakiya, Avstriya, İspaniya, Çexiya, Belçikada konfrans və təlimlərdə iştirak edib, çoxlu sayda sertifikatları vardır.

İki kitab, bir monoqrafiya, iki metodik vəsait və 25 elmi məqalənin müəllifidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2019 – EaP 10 years Eastern Partnership conference, Brüsel, Belçika

2018- İnternational Staff Week, Valladolid Universiteti, Valladolid, İspaniya

2017 – Comolte Steering Committe meeting, Dalarna universiteti, Falun, İsveç

2017 – Advocacy Establishment for Students through Ombudsman position, Varşava Universiteti, Polşa

2017- Advocacy Establishment for Students through Ombudsman position, Laquila universiteti, Laquila, İtaliya

2017 – Advocacy Establishment for Students through Ombudsman position, Minho Universiteti, Braqa, Portuqaliya

2017- Joint Programme Development, Xəzər universiteti, Bakı, Azərbaycan

2016- Comole Kick-off meeting, Ludüig Maximilians universiteti, Münhen, Almaniya

2016 – Comolte Dissemination meeting, Minsk dövlət universiteti, Minsk, Belarusiya

2016-AESOP kick-off meeting, Akaki Tseretelli universiteti, Kutaisi, Gürcüstan

2016 – Erasmus plus networing seminar, Kiev, Ukrayna

2015- Successful Project Development, Xəzər Universiteti, Bakı, Azərbaycan

2014- English Language Teachers Training, NDU, Naxçıvan, Azərbaycan

2014- İnternationalization of universities, Corvinus universiteti, Budapeşt, Macarıstan

2013- Project Management, GRBS, Naxçıvan, Azərbaycan

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Word, meaning and context. Buxara Dövlət Universiteti, № 1(73) Buxara, Özbəkistan, 2019, səh. 133-137
 2. Смысл Изменений В Контексте И Их Прагматического Анализа. Pavlador Dövlət Universiteti, № 4, Qazaxıstan, 2019, səh. 65-73
 3. Huseynova E. “Means of rendering Azerbiajni cases into English”, “Elmi Əsərlər” Jurnalı, Naxçıvan Dövlət Universiteti 2010
 4. Hüseynova E., “Differences between American English and British English”, “Elmi Əsərlər” Jurnalı, Naxçıvan Dövlət Universiteti 2011
 5. Hüseynova E., “Azərbaycan dilində halların tərcümə edilməsində sözönülərin rolu”, AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu”Axtarışlar”. Naxçıvan -2014.
 6. Hüseynova E., A short glance at Mahammad Hadi’s creativity, AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu”Axtarışlar”. Naxçıvan -2015.
 7. Hüseynova E., Ali bay Huseynzadeh and his contribution to Azerbaijan literature, AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu”Axtarışlar”. Naxçıvan -2015.
 8. Metodiki vəsait, Writing, Naxçıvan universiteti elmi şurası, 2015
 9. Metodiki vəsait, Amerikan və Ingilis ədəbiyyatı, Naxçıvan universiteti elmi şurası, 2015
 10. Hüseynova E., What is Educational Psychology?, AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu”Axtarışlar”. Naxçıvan -2016
 11. Hüseynova E., İngilis ədəbiyyatında realizm janrının yaranmasının siyasi və sosial cəhətləri, Naxçıvan Universiteti “Elmi Əsərlər” jurnalı 2017
 12. Hüseynova E., Linqvstik praqmatika nədir? NU, “Elmi Əsərlər” jurnalı, №2 (5) Naxçıvan, 2017, səh. 132-138,
 13. Hüseynova E., Əvəzliklərə praqmatik yanaşma. NDU, “Elmi Əsərlər” Jurnalı, №5(86), Naxçıvan, 2017, səh. 223-229
 14. Hüseynova E., German dillərində kontekst, kontekst formalaşdırma, kontekstdən asılılıq məsələləri və onların praqmatikada rolu. Filologiya Məsələləri, №2, Baki, 2018, səh. 163-169,
 15. Monoqrafiya, Azerbaijani cases and their transation into English, Lambert Academy 2018
 16. Hüseynova E., Praqmatika və onun xarici dilin tədrisinə təsiri. NU, “Elmi Əsərlər” jurnalı, №4 (7), Naxçıvan, 2018, səh. 112-117
 17. Deiksislərin praqmatik təhlili. NDU , “Elmi Əsərlər” Jurnalı, № 1(98) Naxçıvan, 2019, səh. 117-120
 18. Əvəzliklərin praqmatik təhlilində kontekstin rolu, Gənc Tədqiqatçıların II Respublika elmi-praktik konfransı, Azərbaycan universiteti,2019
 19. İngilis dilini xarici dil kimi öyrənən Azərbaycan dilli tələbələrin ən çox etdikləri leksik səhvlər, Gənc tədqiqatçılar konfransı, Baki Mühəndislik Universiteti 2019
 20. Kommunikativ situasiyaların təhlilinə praqmatik yanaşma. NU,“Elmi Əsərlər” jurnalı, №1(16) Naxçıvan, 2020, səh. 82-88.
 21. From The Pragmatic Standpoint Context And Discourse. Bakı Mühəndislik Universiteti, Milli lider Heydər Əliyevin 97-ci il dönümünə həsr olunmus “Gənc tədqiqatçıların İV Elmi Beynəlxalq konfransı jurnalı, Bölmə 4, Bakı, 2020, səh. 199-202.
 22. Distinctive properties between semantics and pragmatics. Tbilisi Dövlət universiteti, III İnternational Symposium for Young Scholars in the Humanities, Tbilisi, 2019, noyabr 27-30, səh. 100-101
 23. Ingilis dilində qayıdış əvəzliklərinin praqmatik təhlili. International Conference on the Philosophy of Language, Literature and Linguistics (ICPL2020) Xəzər Universiteti, Bakı, 2020
 24. Dərs vəsaiti, Hüseynova E., Babayeva K., English for Everyone 1 –, Naxçıvan, Azərbaycan, Əcəmi Nəşriyyat
 25. Dərs vəsaiti, Hüseynova E., English for Everyone 2 – Naxçıvan, Azərbaycan Əcəmi Nəşriyyat,
 26. The semantics of verbal particles, Naxçıvan Universiteti “Elmi Əsərlər” jurnalı,
 27. A pragmatic analysis of reflexive pronouns in English, Naxçıvan: Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan Beynəlxalq Elmi konfrans, 22-23 oktyabr, 2020
 28. Characteristic properties of anaphora and cataphora, 2-ci Beynəlxalq elmi və praktiki konfrans, “Global Approach To Scientific Research” Salvador, Brazil 4-5.12.2021

The Application Of Pragmatics In Esl Classes, Actual Scientific Research In The Modern World jurnalı, say 9(89), hissə 1. September 2022