Elnarə İslam qızı Allahverdiyeva

“Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrasının müəllimi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Allahverdiyeva Elnarə islam qızı 1985-ci il fevralın 25-də Macarıstanın Moşonmodyarovar şəhərində anadan olub. 1991-2002-ci illərdə Naxçıvan şəhəri M.C.Cəfərov adına 14 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb.

2002-2006-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Jurnalistika” ixtisası üzrə bakalavr, 2006-2008-ci ilərdə “Mətbuat tarixi” ixtisası üzrə magistratura pilləsində təhsil alıb. 2012-2016-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti kafedrasınını “Jurnalistika” ixtisası üzrə dissertantı olmuşdur. 2022-ci ildə “Beynəlxalq informasiya məkanında yeni media və onun Azərbaycanda ictimai-siyasi proseslərə təsiri” mövzusu üzərində çalışdığı dissertasiya işini müdafiə etmiş, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-2022-ci illərdə BDU Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti kafedrasının baş laborantı kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.

2013-cü ildən BDU Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti kafedrasının saathesabı müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyət göstərib .

2019-2020-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında əvəzçiliklə 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışıb.

2022-ci ilin oktyabrından NDU Jurnallistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Sosial media və onun auditoriyaya təsir mexanizmləri. Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal)., Bakı, 2012, №1, s.322-323
 2. Web 3.0- ağıllı internet və ya insanlaşmış robot. Filologiya məsələləri., Bakı, 2012, №6, s.134-138
 3. Onlayn jurnalistikanın əsas elementləri. Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi. I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2012 s.338-343
 4. Web 2.0 və onun bəzi səciyyəvi aspektləri. Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal)., Bakı, 2012, №2, s.274-277
 5. Qloballaşma və siyasi fəaliyyətdə sosial media. Tarix və onun problemləri., Bakı, 2014, №3, s.242-246
 6. Sosial media: demokratiya platformasinin ən son modeli kimi. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2014, №4, s.179-184
 7. Təhlillər çərçivəsində sosial media və siyasi kommunikasiya. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, №3, s.219-223
 8. Yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarinin inqilabi təşkilatlanmada rolu. Tarix və onun problemləri., Bakı, 2016, №4, s.189-194
 9. Sosial media və cəmiyyət:qarşılıqlı təsir problemləri. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2018, №2, s.205-210
 10. Правовые основы новых медиа в Азербайджане . Міжнародна науково-практична конференція. Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації. Львів 25-26 травня 2018 р. с. 77-81
 11. The role of media in the organization of political processes. Вісник Львівського Університету. Філососько-політологічні студії. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів 2018 р. Випуск 17, с. 161-165
 12. Новое медиа и его влияние на политические процессы. Полiтикус. Науковий журнал.. Одеса, 2018, Випуск 2, с. 31-34
 13. Терроризм в новую коммуникационную эпоху. Русско итальянский международный университет. Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий. Сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием. Москва, 15-16 февраля 2020 г., с. 193-196
 14. Терроризм в новую коммуникационную эпоху. Ministry of education and science of ukraine donetsk state university of management department of humanities. Conference information package 2nd all-ukrainian scientific and practical conference «history of ukraine in the regional and global dimensions». Mariupol, Ukraine 20 February 2020. pp. 11-14
 15. Mеждународный терроризм: организация и торговля через социальные сети. Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». Экономика, политика, право: актуальные вопросы, тенденции и перспективы развития сборник статей V Международной научно-практической конференции, состоявшейся в г. Пенза, 20 февраля 2020 г. с.129-131
 16. Ощественное мнение в социальных СМИ и усиление его влияния на политическую среду. Концепции современного образования: время перемен. Сборник научных трудов. Материалы Международных научно-практических мероприятий Общества Науки и Творчества за июнь 2020 года. Россия, Казань. 6 июнь 2020 г. с. 99-102
 17. Media etikasi yeni müstəvidə (Müasir dövrdə media etikası və hüquq-beynəlxalq simpozium)
 18. İctimai proseslərdə iştirak zamanı sosial medianın funksi­ya­ları və meydana çıxan çətinlikləri (I Beynəl­xalq İpək yolu Konfransı)
 19. Silk Road 2nd International Sciebtific Reserch Conference. Igdir Türkiyə (Konfrans) 26-27, 2023