[ultimate_heading main_heading=”Elvira Nuca qızı Əliyeva. Baş müəllim” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]1971-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1990-cıildə Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan şəhər musiqi texnikomunun nəfəs alətləri şöbəsinin fleyta ixtisasını bitirib. 2003-cü ildə NDU-nun İncəsənət fakultəsinə daxil olub, 2007-ci ildə həmin fakultənin skripka sinfini bitirmişdir. 2007-ci ildən 2011-ci ilədək İncəsənət fakultəsində saathesabı müəllim, 2011-ci ildən “Orkestr alətləri və dirijorluq” kafedrasında tam ştat müəllim, 2016-cı ildən baş müəllim təyin edilmişdir.

 

Dərc olunmuş məqalələr

 

1.Musiqini necə başa düşmək lazımdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan. NDU “Qeyrət” 2013. № 2 (54).s.156-158

 

2.Fleytanın yaranması və inkişafı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan. NDU “Qeyrət” 2014. № 1 (57).s.179-181

 

3.Ağac nəfəs alətlərinin orkestrdə rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan. NDU “Qeyrət” 2015. № 5 (70).s.174-176

 

4.Nəfəs alətlərinin ixtisas fənni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan-2016. NDU-nun “Qeyrət” nəşriyyatı

 

5.Nəfəs alətlərinin konsertmeyster sinfi fənni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan-2016. NDU-nun “Qeyrət” nəşriyyatı

 

6.Fleyta və fortepiano üçün pyeslər (dərs vəsaiti). Naxçıvan-2017. “Qızıl dağ” MMC-nin mətbəəsi

 

 

 

[/ultimate_heading]