Elza Sultanəli qızı Fərzəliyeva

Mən, Elza Sultanəli qızı Fərzəliyeva 1971-ci ildə Naxçıvan şəhər Babək rayonunun Sovetobat kəndində anadan olmuşam. 1978-ci ildə Naxçıvan şəhər 3 N: li orta məktəbə daxil olmuşam və 1988-ci ildə həmin məktəbi bitirmişəm.1988-ci il tarixdə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Pedaqogika və Pisxalogiya ixtisasına daxil olmuşam və 1992-ci il tarixdə həmin institutu bitirmişəm. 2008-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin Musiqişünaslıq ixtisasına daxil olmuşam və 2012-ci ildə həmin universiteti bitirmişəm. 1998-ci il tarixindən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin Vokal və dirijorluq kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişəm. 2011-ci il tarixindən İncəsənət fakültəsinin Teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrasında laborant, 2015-ci il tarixdən isə həmin kafedrada müəllim vəzifəsində işləyirəm.

 

Məqalələrin siyahısı
1. Musiqi psixologiyasının hər bir elm kimi inkişaf tarixi-Elmi əsərlər humanitar elmlər seriyası-N;5/94 II cild Nax.NDU 2018.
2. Eynəli Bəy Sultanovun tərcüməçilik fəaliyyəti-Elmi əsərlər 2019 N;4/15 Nax Universiteti Nuh.
3. Yaradıcılıq psixologiyası fənni üzrə proqram. Aktyor sənəti ixtisası üzrə Nax.2019 Ali məktəblərin bakalavr hazırlığı üçün NDU.
4. Gənclərin estetik tərbiyəsinin inkişafında musiqi amili kimi-Xəbərlər 2005 N;17 Nax.
5. Səhnə danışığı fənni üzrə proqram-Ali məktəblərin bakalavr hazırlığı üçün Nax 2018.
6. Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti-Bakı 2018 Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi -nəzəri jürnal 3 (107)
7. İfadəli oxudan praktikum metodik vəsait. “Naxçıvan” Universiteti 2020
8. Əziz Şərif ədəbiyyatşünas kimi “Naxçıvan” Universiteti 2021
9. Qlobbaşan dünyada insan münasibətləri “Naxçıvan” Universiteti 2022