Elza Kamal qızı Musayeva

  baş müəllim

 “Bədən tərbiyəsi və idman”

1950-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman

İnstitutunun Fiziki tərbiyə üzrə müəllimliyi fakültəsini bitirmişdir. 1972-ci ildə əmək fəaliyyətinə

Naxçıvan şəhər Sovxoz texnikomunda müəllim kimi başlamışdır. Sonra isə Naxçıvan şəhər 7 saylı orta

məktəbdə əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1980-ci il fevral ayının 2-də Naxçıvan Dövlət

Universitetində əməkfəaliyyətinə başlamışdır. Hal-hazırda universitetin “Bədən tərbiyəsi və idman”

kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

                         Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Məktəbyaşlı uşaqlarda gimnastika məşqinin xüsusiyyətləri. ”Məktəbdə bədən tərbiyəsi”. Bakı 1986 №2
 2. Yeriş, qaçış, tullanmanın və cisimatmanın öyrədilməsi. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı. Bakı 1986 №2
 3. Fiziki tərbiyə prosesində əməyə məhəbbət hissinin aşılanması. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. Bakı 1985№2
 4. Fiziki tərbiyə prosesindəmarksist, leninçi dünyagörüşünün və sosialist beynəlmiləlçiliyin aşılanması. Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu. Bakı VIII Respublika praktik konfransı
 5. “Şəhriyar” poeziyasında xalq oyunları. ”Məktəbdə bədən tərbiyəsi”. Bakı 1989№3
 6. “Şəhriyar” poeziyasında xalq oyunları. Naxçıva Elmlər Akademiyası, tezis
 7. İbtidai siniflərdə səhər gimnastikası, ekskursiyaların, gəzintilərin təşkili və keçirilməsi. NDU 1988, tezis
 8. İbtidai siniflərdə yüngül atletika elementlərinin öyrədilməsi metodları. NDU 2000, tezis
 9. Gəncəvi poeziyasında qadınların fiziki tərbiyə məsələləri.NDU 2000, tezis (rus dilində)
 10. Folklor nümunələrində fiziki tərbiyəyə istinad məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, ”Xəbərlər”, 2000
 11. Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2016. 107 səh. (dərs vəsaiti)
 12. Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017. (proqram)
 13. Mütəhərrik oyunlar. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019. 104 səh. (dərs vəsaiti)