Əziz Sevinc Ənvər qızı

İngilis dili və tərcümə kafedrasının müəllimi

 Sevinc  Ənvər qızı Əziz 1992-ci ildə    Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Şərur rayon Düdəngə kəndində anadan olmuş­dur. 2013-cü ildə Naxçıvan Dövlət Üniversitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici dillər fakültəsinin İngilis dili müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir.2015-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Filologiya” ixtisası  üzrə magistr dərəcəsi almışdır. 2015-ci ildə müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «İngilis dili və tərcümə» kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. “Ceyn Osten romanlarının poetikası” adlı dissertasiya işi üzərində işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. Ceyn Ostinin “İngiltərənin tarixi “əsərində parodiya və ironiya.“Elmi xəbərlər” ADU, 2019, N 4
 2. “Sevgi və dostluq” əsəri Ceyn Osten yaradıcılığının mühüm mərhələsi kimi. “Filologiya məsələləri” AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 2020 , N 2
 3. Ceyn Osten yaradıcılığında romantizmin əlamətlərinə dair.“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” BSU , 2020, N 1
 4. Ceyn Ostinin “Ağıl və ehtiras” romanının poetik xüsusiyyətləri. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. BSU, 2020, №2 106-109Sosial-psixoloji problemlər  təhkiyə strukturu kimi (C.Ostinin yaradıcılığı əsasında). Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası. BSU 2021. №1.
 5. Jane Austen’s novels in the context of the poetics of realism .Материалы XI Международной  научно-практической конференции «Лабиринты реальности» (Издательство: СPM
 6. Ceyin Ostinin “Mensfild park” romanında Küllücə arxetipi. “İpək yolu” jurnalı. Azərbaycan Universiteti.  №2 s. 133-141
 7. Human Virtual: New Horizons Collection of scientifical work Issue 1 (8) 2021 “Jane Austen’s novels in the context of the poetics of realism” səh.15-18 Ukrayna:
 8. Sosial-psixoloji problemlər təhkiyə strukturu kimi (C.Ostinin yaradıcılığı əsasında). Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası. BSU 2021. №1.
 9. Jane Austen’s novels in the context of the poetics of realism. Материалы XI Международной  научно-практической конференции «Лабиринты реальности» (Издательство: СPM 2021
 10. “Ceyn Ostin yaradıcılığında epistolyar roman janrı (“Ledi Syuzan” romanı əsasında) “ Naxçıvan elmi əsərlər 2022 №1 (114)
 11. Ostinin “Qürur və Qərəz” romanında milli kimlik – ingilisçilik konsepti Azərbaycan xalqının etnogenezi və milli kimlik məsələsi. Azərbaycan Universiteti Beynəlxalq konfransı 2022