Əziz Sevinc Ənvər qızı

İngilis dili və tərcümə kafedrasının müəllimi

 Sevinc  Ənvər qızı Əziz 1992-ci ildə    Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Şərur rayon Düdəngə kəndində anadan olmuş­dur. 2013-cü ildə Naxçıvan Dövlət Üniversitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici dillər fakültəsinin İngilis dili müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir.2015-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Filologiya” ixtisası  üzrə magistr dərəcəsi almışdır. 2015-ci ildə müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «İngilis dili və tərcümə» kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. “Ceyn Osten romanlarının poetikası” adlı dissertasiya işi üzərində işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Ceyn Ostinin “İngiltərənin tarixi “əsərində parodiya və ironiya.“Elmi xəbərlər” ADU, 2019, N 4
  2. “Sevgi və dostluq” əsəri Ceyn Osten yaradıcılığının mühüm mərhələsi kimi. “Filologiya məsələləri” AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 2020 , N 2
  3. Ceyn Osten yaradıcılığında romantizmin əlamətlərinə dair.“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” BSU , 2020, N 1