Fakültə haqqında

Fizika-riyaziyyat fakültəsi Naxçıvan Dövlət Universitetinin təhsil sisteminin riyaziyyat, informatika və fizika sahələri üçün ixtisaslı kadrlar hazırlayan mühüm fakültələrindən biridir. Fakültə 1971-ci ildə yaradılmışdır.

Hazırda fakültədə “Riyaziyyat müəllimliyi”, “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”, “Fizika müəllimliyi”  və “Fizika” ixtisasları üzrə ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanır.

Fakültəyə 1971-1973- cü illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Məmməd Bəktaşi, 1973-1975-ci illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Əli Məhərrəmov, 1975-1978- ci illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi , dosent  Qadir Qurbanov, 1978-1983-cü illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Yaşar Əkbərov, 1983-1988-ci illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Hüseyn Məmmədov, 1988-1992-ci illərdə Kimya elmləri namizədi, dosent Akif Əliyev, 1992-1997-ci illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Zöhrab Vəliyev, 1997-2000 – ci illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, dosent  Sadıq Vəliyev, 2000-2009-cu illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Fərman Qocayev,  2009-2015-ci illərdə Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Tofiq Nəcəfov rəhbərlik etmişdir, 2015-ci ildən  Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Orxan Cəfərov fakültəyə rəhbərlik edir.

Fakültənin yaranmasından əvvəl – 1967-1971-ci illərdə də Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filalı olan Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda riyaziyyat ixtisası üzrə mütəxəssislər hazırlanmışdır.

Hazırda fakültənin əyani şöbəsində 361 nəfər tələbə təhsil alır.

Əlavə təhsildə (qiyabi) “riyaziyyat və informatika  müəllimliyi”  və “riyaziyyat” ixtisasları üzrə 8 tələbə təhsil alır.

Fakültədə mütəxəssis hazırlığı ilə  “Ümumi riyaziyyat”, “Ümumi və nəzəri fizika” və “İnformatika” kafedraları fəaliyyət göstərir.

Kafedralar

Ümumi riyaziyyat kafedrası

Kafedrada elmi-pedaqoji kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirilmiş, magistratura səviyyəsində, doktorantura və dissertantura səviyyəsində elmi-pedaqoji kadr hazırlığında yaxından iştirak edir . Haliyədə kafedranın bir doktorantı və 12 magistri var.

Kafedra üzvləri müntəzəm olaraq respublika və dünya jurnallarında elmi və elmi-pedaqoji məqalələrlə çıxış edir, monoqrafiya, dərs vəsaiti, metodiki vəsaitlər dərc etdirirlər.

Kafedra üzvləri müntəzəm olaraq beynəlxalq və respublika elmi-praktik konfranslarda iştirak edir və məruzələrlə çıxış edirlər.

Hazırda kafedrada 19 nəfər professor-müəllim heyəti, bir baş laborant fəaliyyət göstərir.

 

Ad, soyad, ata adı Vəzifə
1.     Həsənov Abdulla İsmayıl oğlu Kafedra müdiri, dosent, 0.5 ştat
2.     Məmmədov Əbülfəz Məmməd oğlu Dosent, tam ştat
3.     Həsənov Rövşən Əvəz oğlu Dosent, tam ştat
4.     Eminov Miryasin Seyidəli oğlu r.ü.f.d., B\m, tam ştat
5.     Quliyev Cavanşir Xudayar oğlu r.ü.f.d., Baş müəlim, tam ştat
6.     Cəfərov Orxan Cəfər oğlu Elmi katib, dosent, 0.5 ştat
7.     Namazova Nailə Məhəmməd qızı r.ü.f.d., Baş müəllim, tam ştat
8.     Ağayev Elşad Vəliqulu oğlu Dosent, 0.5 ştat
9.     Əliyev Sahib Əli oğlu Dosent, 0.5 ştat
10. Seyidov Daşqın Ələkbər oğlu Dekan müavini, B\m, 0.5 ştat
11. Səfərova Arzu Ramiz qızı r.ü.f.d., Baş müəlim, tam ştat
12. Məmmədov Famil Vəli oğlu Baş müəlim, tam ştat
13. Qocayeva Nübar Bəndalı qızı Baş müəlim, tam ştat
14. Seyidova Aynurə Mirmahmud qızı p.ü.f.d., Müəllim, tam ştat
15. Rzayev Ümüd Həsən oğlu Tuytor, müəllim, 0.5 ştat
16. Cəfərova Rühiyə Orucəli qızı p.ü.f.d., Müəllim, 0.5 ştat
17. Nağıyeva Zümrüd İmran qızı Müəllim, 0.5 ştat
18. Məmmədova Aysen Ceyhun qızı Müəllim, 0.5 ştat
19. Əliyev Ceyhun Xürrəm oğlu Müəllim, tam ştat
20. Bağırova Cəmalə Haqverdi qızı Baş laborant

İnformatika kafedrası

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin fizika riyaziyyat fakultəsinin nəzdində 1988 ci il 30 may tarixində “Riyaziyyat və Hesablama texnikası” kafedrası yaradılmışdır. Sonra kafedranın adı dəyişdirilərək “İnformatika və Hesablama texnikası” kafedrası adlandırılmışdır. Bu gün isə kafedra “İnformatika” adı ilə fəaliyyət göstərir. Haliyədə həmin kafedrada  14 nəfər professor , müəllim heyəti çalışır. Bunlardan 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimidir. Kafedrada  4 nəfər dosent, 3 nəfər baş müəllim, 5 nəfər müəllim, 1 laborant və 1 preporator fəaliyyət göstərir.

Kafedraya rəhbərlik

Naxçıvan  Dövlət Universiteti  rektorunun əmri ilə baş müəllim Könül Nizami qızı Məmmədova 2020 ci ilin oktyabr ayından kafedraya rəhbərlik edir.

Kafedranın tərkib hissəsi

  1. Məmmədova Könül Nizami qızı – Baş müəllim
  2. İsmayılov Məftun İbrahim oğlu – Dosent
  3. Məmmədov Elşən Neymət oğlu – Dosent
  4. Salmanov Vüqar İbrahim oğlu – Dosent
  5. Paşayeva Sevinc Elman qızı – Baş müəllim
  6. Seyidova Mənsumə Mirəli qızı  – Müəllim
  7. Əsgərov Ənnağı Musa oğlu – Müəllim
  8. Səbzəliyev Əli İlqar oğlu – Baş müəllim
  9. Səfərova Zümrüd Rasim qızı – Baş müəllim
  10. Müslümova Fatma Əhməd qızı – Müəllim
  11. Əhmədova Ayişə Cəfər qızı- laborant

Ümumi və nəzəri fizika kafedrası

 1. Hacıyeva Billurə Təvəkkül qızı-baş müəllim, kafedra müdiri
 2. Qocayev Fərman Rza oğlu – fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 3. Həsənov Xanəli Əli oğlu – fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 4. Sultanova Aygün Hacı qızı– fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 5. Qardaşbəyova Nailə Adəm qızı – fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. Əkbərova Nuridə Yaşar qızı – fizika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 7. Cəfərov Seyfəddin Adil oğlu – baş müəllim
 8. Tağıyev Elgün Bəşir oğlu – müəllim
 9. Yaqut Telman qızı Şükürova-müəllim
 10. Camalova Təranə Sabir qızı-kafedranın laborantı
 11. Xuraman Ədalət qızı Məmmədova-kafedranın laboratoriya müdiri
 12. Qarayev Anar Əbülfəz oğlu-müəllim

Elmi Şura

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-Riyaziyyat fakültəsinin elmi şura üzvlərinin tərkibi

     Şura üzvlərinin adı və soyadı
1. İsmayılov Məftun İsmayıl oğlu ( Sədr)
2. Seyidov Daşqın Ələkbər oğlu (Sədr müavini)
3. Səbzəliyev Əli İlqar oğlu( Elmi katib)
4. Həsənov Abdulla İsmayıl oğlu
5. Hacıyeva Billurə Təvəkkül qızı
6. Məmmədova Könül Nizami qızı
7. Qocayev Fərman Rza oğlu                                
8. Əliyev Sahib Əli oğlu
9. Sultanova Aygün Hacı qızı
10 Məmmədov Famil Vəli oğlu
11 Məmmədov Rəhim Kamal oğlu – YAP
12 Hüseynova  Nurgül  Xaliq qızı -TEC
13 Zeynalov Sədi Qaçay oğlu  – THİK
14 Qəhrəmanova Didəm Xəzər qızı -TGT

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 12 00